Advanced

Möjliggöra aktivitet för personer med demens

Stenberg, Carl-Tomas LU and Westermark, Tobias LU (2017) ATPK62 20172
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. För ett effektivt samarbete behöver teamet kunskap om varandras kompetens. Syfte: Undersöka evidens för arbetsterapeutiska interventioner som tillämpas på personer med demenssjukdom och påvisa utifrån Model of Human Occupation (MOHO) hur interventionerna möjliggör aktivitet. Metod: En systematisk litteraturstudie som bestod av sökningar i tre medicinska databaser och resulterade i 13 artiklar. En deduktiv analysmetod... (More)
Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. För ett effektivt samarbete behöver teamet kunskap om varandras kompetens. Syfte: Undersöka evidens för arbetsterapeutiska interventioner som tillämpas på personer med demenssjukdom och påvisa utifrån Model of Human Occupation (MOHO) hur interventionerna möjliggör aktivitet. Metod: En systematisk litteraturstudie som bestod av sökningar i tre medicinska databaser och resulterade i 13 artiklar. En deduktiv analysmetod användes och resultatet kategoriserades utifrån den arbetsterapeutiska aktivitetsmodellen MOHO. Resultat: Interventionernas möjliggörande av aktivitet kategoriserades in i fyra teman: Viljekraft, Vanebildning, Utförandekapacitet och Miljö samt med underkategorierna: Motivation, Roller, Vanor, Den levda kroppen, subjektiva och objektiva faktorer, fysisk- och social miljö. Interventionernas effekt utvärderades av arbetsterapeuter genom bedömningar av kognition, utförande, kroppsfunktion före och efter interventionerna. Effekter utvärderades också genom intervjuer med arbetsterapeuter och vårdgivare. Diskussion: En arbetsterapeutisk intervention vid demens innefattar flera olika problemlösningsprocesser som påverkar varandra i ett komplext sammanhang. Få studier utvärderade patienternas upplevelser vilket kan vara av kliniskt intresse för framtida studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenberg, Carl-Tomas LU and Westermark, Tobias LU
supervisor
organization
alternative title
- En litteraturöversikt
course
ATPK62 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitet, Arbetsterapi, Intervention, MOHO
language
Swedish
id
8936951
date added to LUP
2018-03-06 11:36:58
date last changed
2018-03-06 11:36:58
@misc{8936951,
 abstract   = {Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. För ett effektivt samarbete behöver teamet kunskap om varandras kompetens. Syfte: Undersöka evidens för arbetsterapeutiska interventioner som tillämpas på personer med demenssjukdom och påvisa utifrån Model of Human Occupation (MOHO) hur interventionerna möjliggör aktivitet. Metod: En systematisk litteraturstudie som bestod av sökningar i tre medicinska databaser och resulterade i 13 artiklar. En deduktiv analysmetod användes och resultatet kategoriserades utifrån den arbetsterapeutiska aktivitetsmodellen MOHO. Resultat: Interventionernas möjliggörande av aktivitet kategoriserades in i fyra teman: Viljekraft, Vanebildning, Utförandekapacitet och Miljö samt med underkategorierna: Motivation, Roller, Vanor, Den levda kroppen, subjektiva och objektiva faktorer, fysisk- och social miljö. Interventionernas effekt utvärderades av arbetsterapeuter genom bedömningar av kognition, utförande, kroppsfunktion före och efter interventionerna. Effekter utvärderades också genom intervjuer med arbetsterapeuter och vårdgivare. Diskussion: En arbetsterapeutisk intervention vid demens innefattar flera olika problemlösningsprocesser som påverkar varandra i ett komplext sammanhang. Få studier utvärderade patienternas upplevelser vilket kan vara av kliniskt intresse för framtida studier.},
 author    = {Stenberg, Carl-Tomas and Westermark, Tobias},
 keyword   = {Aktivitet,Arbetsterapi,Intervention,MOHO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjliggöra aktivitet för personer med demens},
 year     = {2017},
}