Advanced

Upplevelser av deltagande i dansklasser vid Parkinsons sjukdom - en kvalitativ studie

Wiklund, Amanda and Hågemark, Hanna (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Parkinsons sjukdom (PS) är en kroniskt progressiv neurologisk sjukdom som ger upphov till motoriska och ibland även kognitiva funktionsnedsättningar. Dansträning är en fysioterapeutisk intervention som har visats ge positiva effekter på gångförmåga och motoriska symtom. Ett specifikt danskoncept: ”Dance for Parkinsons” har framtagits av danskompaniet Mark Morris Dance Group i New York och idag erbjuds dansklasser vid Skånes Dansteater i Malmö som inspirerats av detta koncept. Kunskap om hur personer med PS upplever dansklasserna vid Skånes Dansteater saknas dock.

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av deltagandet i dansklasser hos personer med Parkinsons sjukdom.
Studiedesign: En kvalitativ studie... (More)
Bakgrund: Parkinsons sjukdom (PS) är en kroniskt progressiv neurologisk sjukdom som ger upphov till motoriska och ibland även kognitiva funktionsnedsättningar. Dansträning är en fysioterapeutisk intervention som har visats ge positiva effekter på gångförmåga och motoriska symtom. Ett specifikt danskoncept: ”Dance for Parkinsons” har framtagits av danskompaniet Mark Morris Dance Group i New York och idag erbjuds dansklasser vid Skånes Dansteater i Malmö som inspirerats av detta koncept. Kunskap om hur personer med PS upplever dansklasserna vid Skånes Dansteater saknas dock.

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av deltagandet i dansklasser hos personer med Parkinsons sjukdom.
Studiedesign: En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. En semistrukturerad intervjuguide utarbetades med frågor rörande hur deltagarna upplevde innehållet och deltagandet i dansen, vad som upplevdes underlättande och försvårande för medverkan, samt vad dansen haft för betydelse. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Material och metoder: Personer med PS som deltagit i dansklasserna under vårterminen 2016 tillfrågades att delta. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra deltagare/grupp. Fyra var män och fyra var kvinnor och deltagarna var mellan 51-78 år. Drygt hälften av deltagarna uppskattade sin svårighetsgrad som måttlig och resten som mild.

Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra kategorier och nio subkategorier. Flera anledningar till att ha börjat i dansklasserna angavs såsom behov att träffa andra i samma situation och att dans är en bra form av fysisk aktivitet. Deltagarna beskrev innehållet i dansen som unikt och välanpassat till deras problem och att det var en mångfasetterad fysisk och mental träning. Medverkan i dansen upplevdes som otroligt positiv. Instruktörernas bemötande och pedagogiska förhållningssätt, anpassade lokaler och praktiskt stöd var viktiga underlättande faktorer medan symtom relaterade till PS försvårade dansen.

Konklusion: Dansklasserna för personer med PS, upplevdes vara betydelsefulla och unikt anpassade utifrån personernas förutsättningar. Dansen medförde en fysisk och mental träning men också en viktig social samvaro tillsammans med närstående och personer i samma situation. Ytterligare forskning krävs för att utvärdera betydelsen av dansen i ett längre perspektiv (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiklund, Amanda and Hågemark, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Parkinsons sjukdom, dans, social betydelse, upplevelser
language
Swedish
id
8937508
date added to LUP
2018-03-16 15:51:41
date last changed
2018-03-16 15:51:41
@misc{8937508,
 abstract   = {Bakgrund: Parkinsons sjukdom (PS) är en kroniskt progressiv neurologisk sjukdom som ger upphov till motoriska och ibland även kognitiva funktionsnedsättningar. Dansträning är en fysioterapeutisk intervention som har visats ge positiva effekter på gångförmåga och motoriska symtom. Ett specifikt danskoncept: ”Dance for Parkinsons” har framtagits av danskompaniet Mark Morris Dance Group i New York och idag erbjuds dansklasser vid Skånes Dansteater i Malmö som inspirerats av detta koncept. Kunskap om hur personer med PS upplever dansklasserna vid Skånes Dansteater saknas dock. 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av deltagandet i dansklasser hos personer med Parkinsons sjukdom. 
Studiedesign: En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. En semistrukturerad intervjuguide utarbetades med frågor rörande hur deltagarna upplevde innehållet och deltagandet i dansen, vad som upplevdes underlättande och försvårande för medverkan, samt vad dansen haft för betydelse. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Material och metoder: Personer med PS som deltagit i dansklasserna under vårterminen 2016 tillfrågades att delta. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra deltagare/grupp. Fyra var män och fyra var kvinnor och deltagarna var mellan 51-78 år. Drygt hälften av deltagarna uppskattade sin svårighetsgrad som måttlig och resten som mild. 
 
Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra kategorier och nio subkategorier. Flera anledningar till att ha börjat i dansklasserna angavs såsom behov att träffa andra i samma situation och att dans är en bra form av fysisk aktivitet. Deltagarna beskrev innehållet i dansen som unikt och välanpassat till deras problem och att det var en mångfasetterad fysisk och mental träning. Medverkan i dansen upplevdes som otroligt positiv. Instruktörernas bemötande och pedagogiska förhållningssätt, anpassade lokaler och praktiskt stöd var viktiga underlättande faktorer medan symtom relaterade till PS försvårade dansen. 
 
Konklusion: Dansklasserna för personer med PS, upplevdes vara betydelsefulla och unikt anpassade utifrån personernas förutsättningar. Dansen medförde en fysisk och mental träning men också en viktig social samvaro tillsammans med närstående och personer i samma situation. Ytterligare forskning krävs för att utvärdera betydelsen av dansen i ett längre perspektiv},
 author    = {Wiklund, Amanda and Hågemark, Hanna},
 keyword   = {Parkinsons sjukdom,dans,social betydelse,upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av deltagande i dansklasser vid Parkinsons sjukdom - en kvalitativ studie},
 year     = {2017},
}