Advanced

Basal kroppskännedom och medicinsk yoga - en komparativ litteraturstudie

Eklund, Kim (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Basal Kroppskännedom och Medicinsk Yoga – en komparativ litteraturstudie

Bakgrund: Två fysioterapeutiska behandlingsformer är Basal Kroppskännedom och Medicinsk Yoga. Båda dessa behandlingsmetoder kan användas som verktyg för att behandla både psykiska, somatiska samt psykosomatiska åkommor hos patienter. Det kan vara svårt för behandlaren att välja vilken av dessa relativt likartade metoder som bäst lämpar sig för olika patienter.

Syfte/frågeställningar: Syftet med den här studien är att klargöra vad forskningen visar av hur BK och MediYoga har upplevts av de patienter som prövat metoden samt vilka eventuella effekter som finns dokumenterade för olika patientgrupper.

Studiedesign: Litteraturstudie

Material och metoder:... (More)
Basal Kroppskännedom och Medicinsk Yoga – en komparativ litteraturstudie

Bakgrund: Två fysioterapeutiska behandlingsformer är Basal Kroppskännedom och Medicinsk Yoga. Båda dessa behandlingsmetoder kan användas som verktyg för att behandla både psykiska, somatiska samt psykosomatiska åkommor hos patienter. Det kan vara svårt för behandlaren att välja vilken av dessa relativt likartade metoder som bäst lämpar sig för olika patienter.

Syfte/frågeställningar: Syftet med den här studien är att klargöra vad forskningen visar av hur BK och MediYoga har upplevts av de patienter som prövat metoden samt vilka eventuella effekter som finns dokumenterade för olika patientgrupper.

Studiedesign: Litteraturstudie

Material och metoder: Artiklar publicerade mellan 1996-2016 söktes i databaserna AMED, PubMed, Embase och PsycINFO och forskning publicerad på hemsidan för MediYoga; www.mediyoga.se. Inklusionskriterierna för studien var forskning av hur BK och MediYoga upplevs och inverkar vid somatiska, psykiska och psykosomatiska sjukdomar. Studierna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s mallar. Totalt tjugo artiklar inkluderades i studien.

Resultat: Positiva behandlingsresultat av BK hittades för patientgrupper med stroke, reumatiska sjukdomar, traumarelaterade mentala hälsoproblem, svår depression, schizofreni, förbättrad hjärtfrekvensvariabilitet, whiplashskador, psykiska och somatiska symptom för patienter med medelsvår depression, ångest och personlighetsstörning inom den psykiatriska öppenvården samt effekt på ätstörningar. Positiva behandlingsresultat för MediYoga redovisades för patienter med cancerdiagnoser, AS, ADHD, sömnstörningar, stressproblematik samt ospecifika rygg-, axel eller nackbesvär.

Slutsats: Den här studien kan eventuellt ge viss vägledning för fysioterapeuten vid val mellan BK och MediYoga som behandlingsmetod. Viss anvisning kan ges av den diagnos som patienten har och ytterligare en faktor att beakta vid val mellan BK och MediYoga är patientens symptom och sociala förståelse som kan ge en indikation om vilken behandling som ger bäst effekt. En annan faktor för valet av behandlingsform är patientens egen preferens. Ett behov av ytterligare studier på BK:s och MediYogas effekt vid olika sjukdomsbilder, och även studier med direkta jämförelser mellan BK och MediYoga som behandlingsmetod, ses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Kim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basal kroppskännedom, Medicinsk Yoga, fysioterapi, behandlingsmetoder
language
Swedish
id
8937517
date added to LUP
2018-03-16 15:51:24
date last changed
2018-03-16 15:51:24
@misc{8937517,
 abstract   = {Basal Kroppskännedom och Medicinsk Yoga – en komparativ litteraturstudie 
 
Bakgrund: Två fysioterapeutiska behandlingsformer är Basal Kroppskännedom och Medicinsk Yoga. Båda dessa behandlingsmetoder kan användas som verktyg för att behandla både psykiska, somatiska samt psykosomatiska åkommor hos patienter. Det kan vara svårt för behandlaren att välja vilken av dessa relativt likartade metoder som bäst lämpar sig för olika patienter. 
 
Syfte/frågeställningar: Syftet med den här studien är att klargöra vad forskningen visar av hur BK och MediYoga har upplevts av de patienter som prövat metoden samt vilka eventuella effekter som finns dokumenterade för olika patientgrupper. 
 
Studiedesign: Litteraturstudie 
 
Material och metoder: Artiklar publicerade mellan 1996-2016 söktes i databaserna AMED, PubMed, Embase och PsycINFO och forskning publicerad på hemsidan för MediYoga; www.mediyoga.se. Inklusionskriterierna för studien var forskning av hur BK och MediYoga upplevs och inverkar vid somatiska, psykiska och psykosomatiska sjukdomar. Studierna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s mallar. Totalt tjugo artiklar inkluderades i studien. 
 
Resultat: Positiva behandlingsresultat av BK hittades för patientgrupper med stroke, reumatiska sjukdomar, traumarelaterade mentala hälsoproblem, svår depression, schizofreni, förbättrad hjärtfrekvensvariabilitet, whiplashskador, psykiska och somatiska symptom för patienter med medelsvår depression, ångest och personlighetsstörning inom den psykiatriska öppenvården samt effekt på ätstörningar. Positiva behandlingsresultat för MediYoga redovisades för patienter med cancerdiagnoser, AS, ADHD, sömnstörningar, stressproblematik samt ospecifika rygg-, axel eller nackbesvär. 
 
Slutsats: Den här studien kan eventuellt ge viss vägledning för fysioterapeuten vid val mellan BK och MediYoga som behandlingsmetod. Viss anvisning kan ges av den diagnos som patienten har och ytterligare en faktor att beakta vid val mellan BK och MediYoga är patientens symptom och sociala förståelse som kan ge en indikation om vilken behandling som ger bäst effekt. En annan faktor för valet av behandlingsform är patientens egen preferens. Ett behov av ytterligare studier på BK:s och MediYogas effekt vid olika sjukdomsbilder, och även studier med direkta jämförelser mellan BK och MediYoga som behandlingsmetod, ses.},
 author    = {Eklund, Kim},
 keyword   = {Basal kroppskännedom,Medicinsk Yoga,fysioterapi,behandlingsmetoder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basal kroppskännedom och medicinsk yoga - en komparativ litteraturstudie},
 year     = {2017},
}