Advanced

Jämförelse av accelerometer och kraftplatta vid mätning av anterio-posteriort och medio-lateralt posturalt svaj

Johansson, Martin and Annertz, Nils (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Fallolyckor har ökat den senaste tiden och orsakar stora kostnader för samhället samt lidande för den drabbade. Det är viktigt att sätta in insatser i fallprevention för att motverka detta. Socialstyrelsen har samordnat en kampanj på uppdrag från regeringskansliet för dessa insatser. I dagsläget används instrument med mått som är ospecifika samt svåra att kvantifiera för att utvärdera fallrisk. Instrumenten som i dagsläget går att kvantifiera är ej mobila. Ett nytt instrument för detta är en bärbar accelerometer som fästes på kroppen och mäter posturalt svaj.
Syfte: Undersöka validitet av en accelerometer som fästs på kroppen genom att jämföra dess mätvärden med värden uppmätta på kraftplatta från Good Balance.
Studiedesign:... (More)
Bakgrund: Fallolyckor har ökat den senaste tiden och orsakar stora kostnader för samhället samt lidande för den drabbade. Det är viktigt att sätta in insatser i fallprevention för att motverka detta. Socialstyrelsen har samordnat en kampanj på uppdrag från regeringskansliet för dessa insatser. I dagsläget används instrument med mått som är ospecifika samt svåra att kvantifiera för att utvärdera fallrisk. Instrumenten som i dagsläget går att kvantifiera är ej mobila. Ett nytt instrument för detta är en bärbar accelerometer som fästes på kroppen och mäter posturalt svaj.
Syfte: Undersöka validitet av en accelerometer som fästs på kroppen genom att jämföra dess mätvärden med värden uppmätta på kraftplatta från Good Balance.
Studiedesign: Pilotstudie med 23 deltagare, medelålder 26 år rekryterade från Health Science Centre i Lund.
Metod: Deltagarna stod på en kraftplatta och hade samtidigt på sig accelerometern. De stod statiskt 30s med öppna ögon (ÖÖ) och 30s med stängda ögon (SÖ) och blev uppmanade att stå så stilla som möjligt. En mall för standardrutiner för kraftplattan följdes. Mätningarna startade samtidigt och resultatet analyserades med deskriptiv statistik och korrelationen undersöktes med Spearman’s korrelationskoefficient (rs). Etik: Deltagandet i denna studie var frivilligt och det gick närsomhelst att avbryta testet utan att specificera varför. Resultat: En mycket hög korrelation såg i riktningen medio-lateral (M-L) både med ÖÖ och SÖ (rs > 0,90). I anterio-posterior (A-P) riktning sågs en hög korrelation i mätningen med ÖÖ (rs = 0,70 ) och en låg korrelation (rs = 0,40 ) med SÖ. Slutsats: Den mobila accelerometern har mycket god validitet vid mätningar i riktning M-L och kan därför ersätta mätning på stationär kraftplatta. Detta ger förutsättningar för att kunna förutse fall i denna riktning. En högre validitet i riktning A-P krävs innan kraftplattan kan ersättas. Studier på personer med hög risk för att falla krävs för att säkerställa validiteten för accelerometern i denna population. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Martin and Annertz, Nils
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Accelerometer, Fallolyckor, Postural balans, Kraftplatta, Svaj
language
Swedish
id
8937522
date added to LUP
2018-03-16 15:51:06
date last changed
2018-03-16 15:51:06
@misc{8937522,
 abstract   = {Bakgrund: Fallolyckor har ökat den senaste tiden och orsakar stora kostnader för samhället samt lidande för den drabbade. Det är viktigt att sätta in insatser i fallprevention för att motverka detta. Socialstyrelsen har samordnat en kampanj på uppdrag från regeringskansliet för dessa insatser. I dagsläget används instrument med mått som är ospecifika samt svåra att kvantifiera för att utvärdera fallrisk. Instrumenten som i dagsläget går att kvantifiera är ej mobila. Ett nytt instrument för detta är en bärbar accelerometer som fästes på kroppen och mäter posturalt svaj.
Syfte: Undersöka validitet av en accelerometer som fästs på kroppen genom att jämföra dess mätvärden med värden uppmätta på kraftplatta från Good Balance.
Studiedesign: Pilotstudie med 23 deltagare, medelålder 26 år rekryterade från Health Science Centre i Lund.
Metod: Deltagarna stod på en kraftplatta och hade samtidigt på sig accelerometern. De stod statiskt 30s med öppna ögon (ÖÖ) och 30s med stängda ögon (SÖ) och blev uppmanade att stå så stilla som möjligt. En mall för standardrutiner för kraftplattan följdes. Mätningarna startade samtidigt och resultatet analyserades med deskriptiv statistik och korrelationen undersöktes med Spearman’s korrelationskoefficient (rs). Etik: Deltagandet i denna studie var frivilligt och det gick närsomhelst att avbryta testet utan att specificera varför. Resultat: En mycket hög korrelation såg i riktningen medio-lateral (M-L) både med ÖÖ och SÖ (rs > 0,90). I anterio-posterior (A-P) riktning sågs en hög korrelation i mätningen med ÖÖ (rs = 0,70 ) och en låg korrelation (rs = 0,40 ) med SÖ. Slutsats: Den mobila accelerometern har mycket god validitet vid mätningar i riktning M-L och kan därför ersätta mätning på stationär kraftplatta. Detta ger förutsättningar för att kunna förutse fall i denna riktning. En högre validitet i riktning A-P krävs innan kraftplattan kan ersättas. Studier på personer med hög risk för att falla krävs för att säkerställa validiteten för accelerometern i denna population.},
 author    = {Johansson, Martin and Annertz, Nils},
 keyword   = {Accelerometer,Fallolyckor,Postural balans,Kraftplatta,Svaj},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämförelse av accelerometer och kraftplatta vid mätning av anterio-posteriort och medio-lateralt posturalt svaj},
 year     = {2017},
}