Advanced

Balans, gång- och motorisk förmåga hos patienter med förvärvad hjärnskada före och efter intensiv träning

Engström, Emma and Hjelte, Isabelle (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund Att drabbas av stroke, traumatisk hjärnskada eller hjärntumör (så kallade förvärvade hjärnskador) kan innebära stora funktionsnedsättningar som påverkar balansen, motoriken och gångförmågan negativt. Rehabilitering fokuserar ofta på att återfå funktion- och aktivitetsförmåga genom intensiv och uppgiftsspecifik träning. Neurooptima är ett rehabiliteringscenter i Spanien som erbjuder denna träning för personer med förvärvade hjärnskador. Syfte/frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om balans, gångförmåga, självupplevd gångförmåga och motorisk förmåga förändras hos personer med förvärvade hjärnskador efter intensiv träning på Neurooptima. Studiedesign Interventionsstudie Material och metoder Sex deltagare (fyra män och... (More)
Bakgrund Att drabbas av stroke, traumatisk hjärnskada eller hjärntumör (så kallade förvärvade hjärnskador) kan innebära stora funktionsnedsättningar som påverkar balansen, motoriken och gångförmågan negativt. Rehabilitering fokuserar ofta på att återfå funktion- och aktivitetsförmåga genom intensiv och uppgiftsspecifik träning. Neurooptima är ett rehabiliteringscenter i Spanien som erbjuder denna träning för personer med förvärvade hjärnskador. Syfte/frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om balans, gångförmåga, självupplevd gångförmåga och motorisk förmåga förändras hos personer med förvärvade hjärnskador efter intensiv träning på Neurooptima. Studiedesign Interventionsstudie Material och metoder Sex deltagare (fyra män och två kvinnor, medianålder 62,5 år) deltog i intensivträning under 3 veckor på Neurooptima. De hade antingen haft stroke, drabbats av traumatisk hjärnskada eller fått en hjärntumör. Före och efter träningen gjordes följande fyra tester: Bergs Balansskala (test av balans), Modified Motor Assessment Scale (test av motorisk funktion), Walk 12 (begränsningar i gångförmåga) och 10-meters gångtest (test av gånghastighet). För att sammanställa resultaten användes deskriptiv statistik. Etik Före studiens start fick deltagarna information om studien, att deltagandet var frivilligt och att resultaten som samlades in avkodades och behandlades anonymt och konfidentiellt. Resultat Efter träningen ökade medianvärdet för Bergs Balansskala från 38,5 till 40 poäng (p=0,04). Medianvärdet för Modified Motor Assessment Scale minskade från 41,0 till 40,5 poäng (p=0,197). Medianvärdet för Walk 12 minskade från 88,5% till 67,5% (p=0,115) och medianvärdet för 10-meters gångtest minskade från 38,0 sekunder till 27,0 sekunder (p=0,043). Slutsats Tre veckors intensivträning på Neurooptima förbättrade balans och gånghastighet signifikant hos personer med förvärvade hjärnskador. När det gällde motorisk förmåga och självupplevda begränsningar i gångförmåga kunde dock inga signifikanta skillnader ses. Fler studier behövs således för att kunna utvärdera effekten av intensiv och uppgiftsspecifik träning för personer med förvärvade hjärnskador. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Emma and Hjelte, Isabelle
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fysioterapi, Stroke, Hjärntumör, Traumatisk hjärnskada
language
Swedish
id
8937530
date added to LUP
2018-03-16 15:50:50
date last changed
2018-03-16 15:50:50
@misc{8937530,
 abstract   = {Bakgrund Att drabbas av stroke, traumatisk hjärnskada eller hjärntumör (så kallade förvärvade hjärnskador) kan innebära stora funktionsnedsättningar som påverkar balansen, motoriken och gångförmågan negativt. Rehabilitering fokuserar ofta på att återfå funktion- och aktivitetsförmåga genom intensiv och uppgiftsspecifik träning. Neurooptima är ett rehabiliteringscenter i Spanien som erbjuder denna träning för personer med förvärvade hjärnskador. Syfte/frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om balans, gångförmåga, självupplevd gångförmåga och motorisk förmåga förändras hos personer med förvärvade hjärnskador efter intensiv träning på Neurooptima. Studiedesign Interventionsstudie Material och metoder Sex deltagare (fyra män och två kvinnor, medianålder 62,5 år) deltog i intensivträning under 3 veckor på Neurooptima. De hade antingen haft stroke, drabbats av traumatisk hjärnskada eller fått en hjärntumör. Före och efter träningen gjordes följande fyra tester: Bergs Balansskala (test av balans), Modified Motor Assessment Scale (test av motorisk funktion), Walk 12 (begränsningar i gångförmåga) och 10-meters gångtest (test av gånghastighet). För att sammanställa resultaten användes deskriptiv statistik. Etik Före studiens start fick deltagarna information om studien, att deltagandet var frivilligt och att resultaten som samlades in avkodades och behandlades anonymt och konfidentiellt. Resultat Efter träningen ökade medianvärdet för Bergs Balansskala från 38,5 till 40 poäng (p=0,04). Medianvärdet för Modified Motor Assessment Scale minskade från 41,0 till 40,5 poäng (p=0,197). Medianvärdet för Walk 12 minskade från 88,5% till 67,5% (p=0,115) och medianvärdet för 10-meters gångtest minskade från 38,0 sekunder till 27,0 sekunder (p=0,043). Slutsats Tre veckors intensivträning på Neurooptima förbättrade balans och gånghastighet signifikant hos personer med förvärvade hjärnskador. När det gällde motorisk förmåga och självupplevda begränsningar i gångförmåga kunde dock inga signifikanta skillnader ses. Fler studier behövs således för att kunna utvärdera effekten av intensiv och uppgiftsspecifik träning för personer med förvärvade hjärnskador.},
 author    = {Engström, Emma and Hjelte, Isabelle},
 keyword   = {Fysioterapi,Stroke,Hjärntumör,Traumatisk hjärnskada},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balans, gång- och motorisk förmåga hos patienter med förvärvad hjärnskada före och efter intensiv träning},
 year     = {2017},
}