Advanced

Motivation hos äldre personer med lindrig kognitiv svikt (MCI) enligt Motivation for Change Questionnaire (MCQ) före och efter en träningsperiod samt hos regelbundet tränande yngre individer

Juhl, Emma; Liljedal, David and Thorsson, Max (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
BAKGRUND: Hos den äldre befolkningen är det vanligt med minnessvårigheter som påverkar uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner. Detta kan vara tecken på utveckling av mild kognitiv svikt (MCI), vilken kan leda till demens.

Motivation till förändring har visat sig vara betydelsefull för rehabilitering. Ett formulär som mäter denna är “Motivation for Change Questionnaire (MCQ). Formuläret har tidigare testats för personer med muskuloskeletala besvär.

SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka motivation till förändring hos äldre med MCI och om fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer kunde påverka deras motivation till förändring. Ett ytterligare syfte var att undersöka motivation till förändring hos unga regelbundet... (More)
BAKGRUND: Hos den äldre befolkningen är det vanligt med minnessvårigheter som påverkar uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner. Detta kan vara tecken på utveckling av mild kognitiv svikt (MCI), vilken kan leda till demens.

Motivation till förändring har visat sig vara betydelsefull för rehabilitering. Ett formulär som mäter denna är “Motivation for Change Questionnaire (MCQ). Formuläret har tidigare testats för personer med muskuloskeletala besvär.

SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka motivation till förändring hos äldre med MCI och om fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer kunde påverka deras motivation till förändring. Ett ytterligare syfte var att undersöka motivation till förändring hos unga regelbundet tränande individer som jämförelse med MCI-individer som tränat.

METOD: MCQ-formuläret fylldes i före och efter avslutad 12 veckors-träningsperiod av 33 äldre individer (60-80 år) med MCI som sedan randomiserades till tre grupper: kontrollgrupp, medelintensiv och högintensiv träningsgrupp. MCQ-formuläret besvarades även av 21 unga regelbundet tränande personer. Frågor rörande livssituation var indelade i sju subkategorier: Socialt stöd i livet, Kontroll i livet, Kompetens att kunna hantera/coping, Utmaningar i livet, Mål/värderingar, Tro på egen förmåga och Självförtroende.

Svarsalternativen graderades 1-4p. 1p var positivt och 4p negativt. Resultaten sammanställdes som medianvärde per subkategori och individ. För grupperna beräknades sedan medelvärde, SD, median, min/max-värde.

RESULTAT: MCI-gruppen hade innan träningsperioden, medianvärde 2p i alla subkategorier. Två personer exkluderades eftersom de endast besvarade formuläret vid ett tillfälle.

I kontrollgruppen förbättrades en subkategori 1p, två var oförändrade och tre subkategorier hade blivit 0.5p sämre. I medelintensiva gruppen var medianen konstant och i den högintensiva förutom “Utmaningar i livet” (0.5p lägre).

De unga regelbundet tränande individerna hade samma medianpoäng i alla subkategorier som den högintensiva träningsgruppen utom i “Socialt stöd i livet”(0.5p lägre) och “Självförtroende” (1p lägre).

SLUTSATS: Studien påvisar att fysisk aktivitet hos äldre med MCI kan bibehålla en stabil motivation till förändring. Bäst fungerande träningsintensitet är ännu inte fastställd. Endast två subkategorier var lägre hos de unga individerna jämfört hos den högintensiva MCIgruppen, detta tyder på att MCI-gruppen hade en allmänt god motivationsnivå. Vidare forskning krävs för att utvärdera effekten av fysisk aktivitet hos personer med MCI. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juhl, Emma; Liljedal, David and Thorsson, Max
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MCI, Mild Cognitive Impairment, MCQ, Motivation for Change Questionnaire, physical activity, elderly, motivation, exercis
language
English
id
8937534
date added to LUP
2018-03-16 15:50:42
date last changed
2018-03-16 15:50:42
@misc{8937534,
 abstract   = {BAKGRUND: Hos den äldre befolkningen är det vanligt med minnessvårigheter som påverkar uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner. Detta kan vara tecken på utveckling av mild kognitiv svikt (MCI), vilken kan leda till demens. 
 
Motivation till förändring har visat sig vara betydelsefull för rehabilitering. Ett formulär som mäter denna är “Motivation for Change Questionnaire (MCQ). Formuläret har tidigare testats för personer med muskuloskeletala besvär. 
 
SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka motivation till förändring hos äldre med MCI och om fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer kunde påverka deras motivation till förändring. Ett ytterligare syfte var att undersöka motivation till förändring hos unga regelbundet tränande individer som jämförelse med MCI-individer som tränat. 
 
METOD: MCQ-formuläret fylldes i före och efter avslutad 12 veckors-träningsperiod av 33 äldre individer (60-80 år) med MCI som sedan randomiserades till tre grupper: kontrollgrupp, medelintensiv och högintensiv träningsgrupp. MCQ-formuläret besvarades även av 21 unga regelbundet tränande personer. Frågor rörande livssituation var indelade i sju subkategorier: Socialt stöd i livet, Kontroll i livet, Kompetens att kunna hantera/coping, Utmaningar i livet, Mål/värderingar, Tro på egen förmåga och Självförtroende. 
 
Svarsalternativen graderades 1-4p. 1p var positivt och 4p negativt. Resultaten sammanställdes som medianvärde per subkategori och individ. För grupperna beräknades sedan medelvärde, SD, median, min/max-värde. 
 
RESULTAT: MCI-gruppen hade innan träningsperioden, medianvärde 2p i alla subkategorier. Två personer exkluderades eftersom de endast besvarade formuläret vid ett tillfälle. 
 
I kontrollgruppen förbättrades en subkategori 1p, två var oförändrade och tre subkategorier hade blivit 0.5p sämre. I medelintensiva gruppen var medianen konstant och i den högintensiva förutom “Utmaningar i livet” (0.5p lägre). 
 
De unga regelbundet tränande individerna hade samma medianpoäng i alla subkategorier som den högintensiva träningsgruppen utom i “Socialt stöd i livet”(0.5p lägre) och “Självförtroende” (1p lägre). 
 
SLUTSATS: Studien påvisar att fysisk aktivitet hos äldre med MCI kan bibehålla en stabil motivation till förändring. Bäst fungerande träningsintensitet är ännu inte fastställd. Endast två subkategorier var lägre hos de unga individerna jämfört hos den högintensiva MCIgruppen, detta tyder på att MCI-gruppen hade en allmänt god motivationsnivå. Vidare forskning krävs för att utvärdera effekten av fysisk aktivitet hos personer med MCI.},
 author    = {Juhl, Emma and Liljedal, David and Thorsson, Max},
 keyword   = {MCI,Mild Cognitive Impairment,MCQ,Motivation for Change Questionnaire,physical activity,elderly,motivation,exercis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivation hos äldre personer med lindrig kognitiv svikt (MCI) enligt Motivation for Change Questionnaire (MCQ) före och efter en träningsperiod samt hos regelbundet tränande yngre individer},
 year     = {2017},
}