Advanced

Produktionen av myokiner vid konditions- och styrketräning - en litteraturstudie

Natzén, Johan and Elfqvist, Alexander (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Syfte: Att kartlägga och sammanställa forskningen de senaste 5 åren gällande vilka myokiner som produceras vid konditions- och styrketräning och sammanställa vilka fysiologiska effekter dessa myokiner har.

Metod: Litteraturstudie. Sökningen gjordes i databaserna PubMed, LUBsearch och Cinahl. Sökord som användes var myokine*, cytokine*, effects, outcome, respons, training, exercise, workout, aerobic exercise, endurance training, body-building, weight training, strenght training.

Resultat: Resultatet visade att konditionsträning påverkade plasmanivåer av myokinerna IL-6, IL-15, irisin, decorin och SPARC, samt mRNA-nivåer av myokinerna FNDC5/irisin, IL-6, decorin, FGF21 och myostatin. Styrketräning påverkade plasmanivåer av irisin och... (More)
Syfte: Att kartlägga och sammanställa forskningen de senaste 5 åren gällande vilka myokiner som produceras vid konditions- och styrketräning och sammanställa vilka fysiologiska effekter dessa myokiner har.

Metod: Litteraturstudie. Sökningen gjordes i databaserna PubMed, LUBsearch och Cinahl. Sökord som användes var myokine*, cytokine*, effects, outcome, respons, training, exercise, workout, aerobic exercise, endurance training, body-building, weight training, strenght training.

Resultat: Resultatet visade att konditionsträning påverkade plasmanivåer av myokinerna IL-6, IL-15, irisin, decorin och SPARC, samt mRNA-nivåer av myokinerna FNDC5/irisin, IL-6, decorin, FGF21 och myostatin. Styrketräning påverkade plasmanivåer av irisin och decorin samt mRNA-nivåer av IL-4, IL-6, IL-8, decorin och irisin. Tolv av arton studier handlade om irisin. Merparten av studierna visade att träning endast ger en kortsiktig effekt på plasmanivåer av irisin (0-60 minuter efter träning). Vår litteraturstudie fann endast en studie som beskrev effekterna av träning. Denna studie beskrev myokinen SPARC:s effekter på nybildning av tumörceller i kolon hos möss.

Konklusion: Aerob träning kan påverka myokinerna irisin, IL-6, IL-15, SPARC, FGF-21 och myostatin. Anaerob träning kan påverka irisin. Styrketräning kan påverka irisin, decorin, IL-4, IL-6 och IL-8. Kombination av aerob- och styrketräning kan påverka irisin och decorin. En tendens till att nivåerna mätt i blodplasma påverkades kortsiktigt och nivåer mätt som mRNA-uttryck påverkades på längre sikt, kunde noteras (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Natzén, Johan and Elfqvist, Alexander
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Myokiner, cytokiner, träningseffekter, konditionsträning, styrketräning, aerob träning, anaerob träning, fysisk aktivitet, hälsoeffekter, träningsfysiologi
language
Swedish
id
8937542
date added to LUP
2018-03-16 15:50:35
date last changed
2018-03-16 15:50:35
@misc{8937542,
 abstract   = {Syfte: Att kartlägga och sammanställa forskningen de senaste 5 åren gällande vilka myokiner som produceras vid konditions- och styrketräning och sammanställa vilka fysiologiska effekter dessa myokiner har.

Metod: Litteraturstudie. Sökningen gjordes i databaserna PubMed, LUBsearch och Cinahl. Sökord som användes var myokine*, cytokine*, effects, outcome, respons, training, exercise, workout, aerobic exercise, endurance training, body-building, weight training, strenght training.

Resultat: Resultatet visade att konditionsträning påverkade plasmanivåer av myokinerna IL-6, IL-15, irisin, decorin och SPARC, samt mRNA-nivåer av myokinerna FNDC5/irisin, IL-6, decorin, FGF21 och myostatin. Styrketräning påverkade plasmanivåer av irisin och decorin samt mRNA-nivåer av IL-4, IL-6, IL-8, decorin och irisin. Tolv av arton studier handlade om irisin. Merparten av studierna visade att träning endast ger en kortsiktig effekt på plasmanivåer av irisin (0-60 minuter efter träning). Vår litteraturstudie fann endast en studie som beskrev effekterna av träning. Denna studie beskrev myokinen SPARC:s effekter på nybildning av tumörceller i kolon hos möss. 

Konklusion: Aerob träning kan påverka myokinerna irisin, IL-6, IL-15, SPARC, FGF-21 och myostatin. Anaerob träning kan påverka irisin. Styrketräning kan påverka irisin, decorin, IL-4, IL-6 och IL-8. Kombination av aerob- och styrketräning kan påverka irisin och decorin. En tendens till att nivåerna mätt i blodplasma påverkades kortsiktigt och nivåer mätt som mRNA-uttryck påverkades på längre sikt, kunde noteras},
 author    = {Natzén, Johan and Elfqvist, Alexander},
 keyword   = {Myokiner,cytokiner,träningseffekter,konditionsträning,styrketräning,aerob träning,anaerob träning,fysisk aktivitet,hälsoeffekter,träningsfysiologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Produktionen av myokiner vid konditions- och styrketräning - en litteraturstudie},
 year     = {2017},
}