Advanced

Hur tävlingsidrottare inom fotboll och handboll beskriver upplevelsen av rehabilitering vid en främre korsbandsskada - en kvalitativ studie

nilsson, sara and Hollfast, Maria (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det främre korsbandet (ACL) är ett av de viktigaste ligamenten vid stabilisering av knät. En skada av det främre korsbandet medför ofta en lång rehabilitering. Denna skada är vanlig bland fotbolls- och handbollsspelare. Primärt ligger fokus ofta på fysiska rehabiliteringen, och kunskaperna om hur psykologiska faktorer upplevs är begränsade. Syfte Syftet var att undersöka hur aktiva eller före detta aktiva tävlingsidrottande inom fotboll och handboll med främre korsbandsskada beskrev sin upplevelse av sin rehabiliteringstid Design: En kvalitativ studiedesign med latent och manifest innehållsanalys. Metod: Tio deltagare, mellan 19-23 år, med rekonstruerat korsband intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Författarna... (More)
Bakgrund: Det främre korsbandet (ACL) är ett av de viktigaste ligamenten vid stabilisering av knät. En skada av det främre korsbandet medför ofta en lång rehabilitering. Denna skada är vanlig bland fotbolls- och handbollsspelare. Primärt ligger fokus ofta på fysiska rehabiliteringen, och kunskaperna om hur psykologiska faktorer upplevs är begränsade. Syfte Syftet var att undersöka hur aktiva eller före detta aktiva tävlingsidrottande inom fotboll och handboll med främre korsbandsskada beskrev sin upplevelse av sin rehabiliteringstid Design: En kvalitativ studiedesign med latent och manifest innehållsanalys. Metod: Tio deltagare, mellan 19-23 år, med rekonstruerat korsband intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Författarna använde latent och manifest innehållsanalys för att skriva resultat och diskussion. Resultat: Analysen av intervjuerna visade att upplevelserna av en främre korsbandsskada baserades på både yttre- och inre perspektiv. De yttre perspektiven var stödet från familj och vänner, lagspelare och tränare, socialt liv och generellt bemötande i sjukvården. De inre perspektiven var individens emotionella upplevelser, rädsla för att skada sig igen och aspekter av förlust av identitet. De flesta deltagarna upplevde att de behövde prata med någon om deras mående. Konklusion: Många faktorer har betydelse för individens upplevelse av rehabilitering vid en främre korsbandsskada. Dessa faktorer är bland annat socialt stöd från familj och vänner, motivation till rehabilitering, hur stor rädslan var för att skada sig igen och bemötande av tränare och personal inom sjukvården. Alla deltagare upplevde någon form av emotionell respons under deras rehabilitering. Med tanke på deltagarnas behov av att prata med någon om deras mående, skulle kanske ett psykologiskt angreppssätt i sjukvården underlättat rehabiliteringen. Fler studier behövs för att stärka detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
nilsson, sara and Hollfast, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Främre korsbandsskada, Idrottare, Emotionella reaktioner, Skada, Sjukgymnastik, Rehabilitering
language
Swedish
id
8937553
date added to LUP
2018-03-16 15:50:17
date last changed
2018-03-16 15:50:17
@misc{8937553,
 abstract   = {Bakgrund: Det främre korsbandet (ACL) är ett av de viktigaste ligamenten vid stabilisering av knät. En skada av det främre korsbandet medför ofta en lång rehabilitering. Denna skada är vanlig bland fotbolls- och handbollsspelare. Primärt ligger fokus ofta på fysiska rehabiliteringen, och kunskaperna om hur psykologiska faktorer upplevs är begränsade. Syfte Syftet var att undersöka hur aktiva eller före detta aktiva tävlingsidrottande inom fotboll och handboll med främre korsbandsskada beskrev sin upplevelse av sin rehabiliteringstid Design: En kvalitativ studiedesign med latent och manifest innehållsanalys. Metod: Tio deltagare, mellan 19-23 år, med rekonstruerat korsband intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Författarna använde latent och manifest innehållsanalys för att skriva resultat och diskussion. Resultat: Analysen av intervjuerna visade att upplevelserna av en främre korsbandsskada baserades på både yttre- och inre perspektiv. De yttre perspektiven var stödet från familj och vänner, lagspelare och tränare, socialt liv och generellt bemötande i sjukvården. De inre perspektiven var individens emotionella upplevelser, rädsla för att skada sig igen och aspekter av förlust av identitet. De flesta deltagarna upplevde att de behövde prata med någon om deras mående. Konklusion: Många faktorer har betydelse för individens upplevelse av rehabilitering vid en främre korsbandsskada. Dessa faktorer är bland annat socialt stöd från familj och vänner, motivation till rehabilitering, hur stor rädslan var för att skada sig igen och bemötande av tränare och personal inom sjukvården. Alla deltagare upplevde någon form av emotionell respons under deras rehabilitering. Med tanke på deltagarnas behov av att prata med någon om deras mående, skulle kanske ett psykologiskt angreppssätt i sjukvården underlättat rehabiliteringen. Fler studier behövs för att stärka detta.},
 author    = {nilsson, sara and Hollfast, Maria},
 keyword   = {Främre korsbandsskada,Idrottare,Emotionella reaktioner,Skada,Sjukgymnastik,Rehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur tävlingsidrottare inom fotboll och handboll beskriver upplevelsen av rehabilitering vid en främre korsbandsskada - en kvalitativ studie},
 year     = {2017},
}