Advanced

Mätegenskaper av frågeformulär som utvärderar psykologiska aspekter efter främre korsbandsskada - en litteraturstudie

Vihagen, Jens (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Titel. Mätegenskaper av frågeformulär som utvärderar psykologiska aspekter efter främre korsbandsskada: En litteraturstudie

Bakgrund. Skada på främre korsbandet (engelska: Anterior Cruciate Ligament, ACL) i knäet är en vanlig skada bland idrottare. Knappt hälften återgår till sin idrott trots behandling. ACLskada kännetecknas av en instabil led och nedsatt knäfunktion. Psykologiska faktorer har visats påverka individers förmåga att återgå till idrott. Det finns ingen genomgång av litteraturen avseende mätegenskaper för frågeformulär som mäter psykologiska faktorer efter ACL-skada.

Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka mätegenskaper av frågeformulär som används för att utvärdera psykologiska aspekter som... (More)
Titel. Mätegenskaper av frågeformulär som utvärderar psykologiska aspekter efter främre korsbandsskada: En litteraturstudie

Bakgrund. Skada på främre korsbandet (engelska: Anterior Cruciate Ligament, ACL) i knäet är en vanlig skada bland idrottare. Knappt hälften återgår till sin idrott trots behandling. ACLskada kännetecknas av en instabil led och nedsatt knäfunktion. Psykologiska faktorer har visats påverka individers förmåga att återgå till idrott. Det finns ingen genomgång av litteraturen avseende mätegenskaper för frågeformulär som mäter psykologiska faktorer efter ACL-skada.

Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka mätegenskaper av frågeformulär som används för att utvärdera psykologiska aspekter som livskvalitet efter ACL-skada.

Material och metod. En litteratursökning gjordes i databasen PubMed. Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska, som utvärderat mätegenskap(er) av frågeformulär av psykologisk(a) aspekt(er) av ACL-skada. COSMIN guidelines användes för bedömning av mätegenskaper: internal consistency, reliability, measurement error, face validity, construct validity/structural validity, hypothese testing, cross cultural validation, criterion validity, responsiveness.

Resultat. Elva artiklar inkluderades. Tre knäspecifika instrument identifierades; Anterior Cruciate ligament-Quality of Life (ACL-QoL), Anterior Cruciate Ligament-Return to Sport Index (ACL-RSI), Knee-Self Efficacy Scale (K-SES). Två frågeformulär var generiska; Short Form-36, Short Form-12 (SF-36, SF-12), Euro Quality of Life 5 Dimensions (EQ5D). ACLRSI och ACL-QoL var mest utvärderade. ACL-RSI var validerat för alla mätegenskaper förutom responsiveness och criterion validity. ACL-QoL var validerat för alla mätegenskaper förutom construct validity. K-SES var validerat för internal consistency, reliability, content validity, construct validity. SF 36 och SF12 var validerade avseende construct validity och EQ5D för responsiveness.

Slutsats. Inget instrument var utvärderat avseende alla mätegenskaper. ACL-RSI och ACLQoL var utvärderade för flest mätegenskaper. ACL-RSI behöver valideras för responsiveness och criterion validity och ACL-QoL avseende construct validity. K-SES behöver valideras för ytterligare mätegenskaper, som measurement error och responsiveness och cross-cultural validation. För SF 36, 12 och EQ5D kvarstår utvärdering av de flesta mätegenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vihagen, Jens
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Knä, Främre korsbandsskada, Frågeformulär, Mätegenskaper, Psykologiska faktorer
language
Swedish
id
8937560
date added to LUP
2018-03-16 15:50:00
date last changed
2018-03-16 15:50:00
@misc{8937560,
 abstract   = {Titel. Mätegenskaper av frågeformulär som utvärderar psykologiska aspekter efter främre korsbandsskada: En litteraturstudie 
 
Bakgrund. Skada på främre korsbandet (engelska: Anterior Cruciate Ligament, ACL) i knäet är en vanlig skada bland idrottare. Knappt hälften återgår till sin idrott trots behandling. ACLskada kännetecknas av en instabil led och nedsatt knäfunktion. Psykologiska faktorer har visats påverka individers förmåga att återgå till idrott. Det finns ingen genomgång av litteraturen avseende mätegenskaper för frågeformulär som mäter psykologiska faktorer efter ACL-skada. 
 
Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka mätegenskaper av frågeformulär som används för att utvärdera psykologiska aspekter som livskvalitet efter ACL-skada. 
 
Material och metod. En litteratursökning gjordes i databasen PubMed. Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska, som utvärderat mätegenskap(er) av frågeformulär av psykologisk(a) aspekt(er) av ACL-skada. COSMIN guidelines användes för bedömning av mätegenskaper: internal consistency, reliability, measurement error, face validity, construct validity/structural validity, hypothese testing, cross cultural validation, criterion validity, responsiveness. 
 
Resultat. Elva artiklar inkluderades. Tre knäspecifika instrument identifierades; Anterior Cruciate ligament-Quality of Life (ACL-QoL), Anterior Cruciate Ligament-Return to Sport Index (ACL-RSI), Knee-Self Efficacy Scale (K-SES). Två frågeformulär var generiska; Short Form-36, Short Form-12 (SF-36, SF-12), Euro Quality of Life 5 Dimensions (EQ5D). ACLRSI och ACL-QoL var mest utvärderade. ACL-RSI var validerat för alla mätegenskaper förutom responsiveness och criterion validity. ACL-QoL var validerat för alla mätegenskaper förutom construct validity. K-SES var validerat för internal consistency, reliability, content validity, construct validity. SF 36 och SF12 var validerade avseende construct validity och EQ5D för responsiveness. 
 
Slutsats. Inget instrument var utvärderat avseende alla mätegenskaper. ACL-RSI och ACLQoL var utvärderade för flest mätegenskaper. ACL-RSI behöver valideras för responsiveness och criterion validity och ACL-QoL avseende construct validity. K-SES behöver valideras för ytterligare mätegenskaper, som measurement error och responsiveness och cross-cultural validation. För SF 36, 12 och EQ5D kvarstår utvärdering av de flesta mätegenskaper.},
 author    = {Vihagen, Jens},
 keyword   = {Knä,Främre korsbandsskada,Frågeformulär,Mätegenskaper,Psykologiska faktorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mätegenskaper av frågeformulär som utvärderar psykologiska aspekter efter främre korsbandsskada - en litteraturstudie},
 year     = {2017},
}