Advanced

Kognitiva funktionella aktiviteter vid lindrig kognitiv svikt, före och efter träningsintervention, enligt formuläret FUnctional Activities Questionnaire

Penttinen, Malin and Arvidsson, Josefine (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Kognitiva funktionella aktiviteter vid lindrig kognitiv svikt, före och efter träningsintervention, enligt formuläret Functional Activities Questionnaire.

Bakgrund: Idag lider många av mild kognitiv svikt (MCI). Tillståndet kan påverka flera kognitiva funktioner och därmed ha en inverkan på det dagliga livet. I nuläget finns ingen behandling men tidigare studier har visat att träning kan ha en positiv påverkan på kognitionen, dock saknas fastlagda träningsrekommendationer avseende dosering. Functional Activities Questionnaire (FAQ) är ett frågeformulär avsett för att uppskatta personers förmåga att utföra kognitiva funktionella aktiviteter.
Syfte: Att se på hur en grupp personer med MCI skattade sin förmåga att utföra kognitiva... (More)
Kognitiva funktionella aktiviteter vid lindrig kognitiv svikt, före och efter träningsintervention, enligt formuläret Functional Activities Questionnaire.

Bakgrund: Idag lider många av mild kognitiv svikt (MCI). Tillståndet kan påverka flera kognitiva funktioner och därmed ha en inverkan på det dagliga livet. I nuläget finns ingen behandling men tidigare studier har visat att träning kan ha en positiv påverkan på kognitionen, dock saknas fastlagda träningsrekommendationer avseende dosering. Functional Activities Questionnaire (FAQ) är ett frågeformulär avsett för att uppskatta personers förmåga att utföra kognitiva funktionella aktiviteter.
Syfte: Att se på hur en grupp personer med MCI skattade sin förmåga att utföra kognitiva funktionella aktiviteter utifrån formuläret FAQ. Ett annat syfte var att se om denna skattning förändrades efter en träningsintervention och huruvida den eventuella förändringen var beroende av träningsintensitet. Vi ville dessutom kartlägga den självskattade förmågan tillsammans med en anhörigs skattning.
Studiedesign: Randomiserad kontrollerad klinisk studie, pilotstudie.
Material och metod: Bearbetning av FAQ-formulär ifyllda av deltagare och anhöriga före och efter en träningsintervention. Formuläret består av tio aktiviteter som besvaras med ett av sex alternativ om hur självständigt aktiviteten utförs, där varje svarsalternativ ger ett särskilt poäng. Poängen sammanställs till ett totalpoäng mellan 0-30, där låg poäng tyder på större självständighet och hög poäng på mindre självständighet. Formulärets cutpoint är 9 poäng. Cutpoint eller mer indikerar på nedsatt funktion och möjlig kognitiv nedsättning.
Etik: Pilotstudien har etiskt godkännande.
Resultat: Majoriteten av deltagarna skattade sin funktion under 9 FAQ-poäng. I gruppen som tränade på medel intensitet skattade flest sin funktion som mer självständig, i förhållande till hur många som skattade funktionen till mindre självständig eller oförändrad, efter intervention. Störst del av personer som tränade på hög intensitet skattade sin funktion till mindre självständig efter intervention. Skattning gjord av deltagare och dess anhörig stämde i de flesta fall ej överens.
Slutsats: Träning på medel intensitet tycks ha bäst effekt på upplevelsen av självständighet vid utförande av kognitiva funktionella aktiviteter. Antal försökspersoner i pilotstudien är för litet för att kunna dra slutsatser om resultatet är representativt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Penttinen, Malin and Arvidsson, Josefine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MCI, demens, träning, ADL
language
Swedish
id
8937562
date added to LUP
2018-03-16 15:49:51
date last changed
2018-03-16 15:49:51
@misc{8937562,
 abstract   = {Kognitiva funktionella aktiviteter vid lindrig kognitiv svikt, före och efter träningsintervention, enligt formuläret Functional Activities Questionnaire. 
 
Bakgrund: Idag lider många av mild kognitiv svikt (MCI). Tillståndet kan påverka flera kognitiva funktioner och därmed ha en inverkan på det dagliga livet. I nuläget finns ingen behandling men tidigare studier har visat att träning kan ha en positiv påverkan på kognitionen, dock saknas fastlagda träningsrekommendationer avseende dosering. Functional Activities Questionnaire (FAQ) är ett frågeformulär avsett för att uppskatta personers förmåga att utföra kognitiva funktionella aktiviteter. 
Syfte: Att se på hur en grupp personer med MCI skattade sin förmåga att utföra kognitiva funktionella aktiviteter utifrån formuläret FAQ. Ett annat syfte var att se om denna skattning förändrades efter en träningsintervention och huruvida den eventuella förändringen var beroende av träningsintensitet. Vi ville dessutom kartlägga den självskattade förmågan tillsammans med en anhörigs skattning. 
Studiedesign: Randomiserad kontrollerad klinisk studie, pilotstudie. 
Material och metod: Bearbetning av FAQ-formulär ifyllda av deltagare och anhöriga före och efter en träningsintervention. Formuläret består av tio aktiviteter som besvaras med ett av sex alternativ om hur självständigt aktiviteten utförs, där varje svarsalternativ ger ett särskilt poäng. Poängen sammanställs till ett totalpoäng mellan 0-30, där låg poäng tyder på större självständighet och hög poäng på mindre självständighet. Formulärets cutpoint är 9 poäng. Cutpoint eller mer indikerar på nedsatt funktion och möjlig kognitiv nedsättning. 
Etik: Pilotstudien har etiskt godkännande. 
Resultat: Majoriteten av deltagarna skattade sin funktion under 9 FAQ-poäng. I gruppen som tränade på medel intensitet skattade flest sin funktion som mer självständig, i förhållande till hur många som skattade funktionen till mindre självständig eller oförändrad, efter intervention. Störst del av personer som tränade på hög intensitet skattade sin funktion till mindre självständig efter intervention. Skattning gjord av deltagare och dess anhörig stämde i de flesta fall ej överens. 
Slutsats: Träning på medel intensitet tycks ha bäst effekt på upplevelsen av självständighet vid utförande av kognitiva funktionella aktiviteter. Antal försökspersoner i pilotstudien är för litet för att kunna dra slutsatser om resultatet är representativt.},
 author    = {Penttinen, Malin and Arvidsson, Josefine},
 keyword   = {MCI,demens,träning,ADL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kognitiva funktionella aktiviteter vid lindrig kognitiv svikt, före och efter träningsintervention, enligt formuläret FUnctional Activities Questionnaire},
 year     = {2017},
}