Advanced

Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner - en litteraturstudie

Wiberg, Kajsa and Ranefjärd, Elin (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner: en litteraturstudie Sammanfattning Bakgrund: En traumatisk ryggmärgsskada är komplex och påverkar en person både fysiskt och psykiskt. Ryggmärgsskaderehabiliteringen består av medicinska, psykologiska och sociala insatser och behovet av rehabilitering kan vara omfattande. Fysioterapeuter har en viktig roll i det interdisciplinära teamet vid rehabilitering. ICF definierar ett funktionstillstånd genom att strukturera komponenter och beskriva personens hälsotillstånd i relation till kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet. ICF erbjuder ett holistiskt synsätt som även beskriver omgivnings- och personliga faktorer som interagerar med de andra komponenterna.... (More)
Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner: en litteraturstudie Sammanfattning Bakgrund: En traumatisk ryggmärgsskada är komplex och påverkar en person både fysiskt och psykiskt. Ryggmärgsskaderehabiliteringen består av medicinska, psykologiska och sociala insatser och behovet av rehabilitering kan vara omfattande. Fysioterapeuter har en viktig roll i det interdisciplinära teamet vid rehabilitering. ICF definierar ett funktionstillstånd genom att strukturera komponenter och beskriva personens hälsotillstånd i relation till kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet. ICF erbjuder ett holistiskt synsätt som även beskriver omgivnings- och personliga faktorer som interagerar med de andra komponenterna. Syfte: Att i publicerade vetenskapliga artiklar undersöka hur fysioterapeutiska interventioner för personer med traumatiska ryggmärgsskador beskrivs utifrån ICF:s komponenter och ett personcentrerat perspektiv. Frågeställningar: Beskriver artiklarna en traumatisk ryggmärgsskada utifrån ICF:s komponenter vid fysioterapeutisk rehabilitering vad gäller interventioner samt beskrivs personcentrering vid fysioterapeutisk rehabilitering hos personer med traumatisk ryggmärgsskada. Metod: Litteratursökning gjordes i fyra olika databaser samt att en urvalsprocess genomfördes som resulterade i 20 utvalda artiklar. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades. Resultat: Tretton artiklar beskriver kroppsfunktion, sju artiklar kroppsstruktur, tio artiklar aktivitet, tolv artiklar delaktighet, nio artiklar omgivningsfaktorer, två artiklar fysioterapeutiska interventioner och fem artiklar personcentrering. Slutsats: Skadan beskrivs på ett adekvat sätt utifrån ICF. Fler randomiserade kontrollstudier behövs gällande fysioterapi och personcentrering vid traumatiska ryggmärgsskador. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiberg, Kajsa and Ranefjärd, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Traumatisk ryggmärgsskada, ICF, fysioterapi, rehabilitering, personcentrering, målsättning
language
Swedish
id
8937566
date added to LUP
2018-03-16 15:49:29
date last changed
2018-03-19 09:41:20
@misc{8937566,
 abstract   = {Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner: en litteraturstudie Sammanfattning Bakgrund: En traumatisk ryggmärgsskada är komplex och påverkar en person både fysiskt och psykiskt. Ryggmärgsskaderehabiliteringen består av medicinska, psykologiska och sociala insatser och behovet av rehabilitering kan vara omfattande. Fysioterapeuter har en viktig roll i det interdisciplinära teamet vid rehabilitering. ICF definierar ett funktionstillstånd genom att strukturera komponenter och beskriva personens hälsotillstånd i relation till kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet. ICF erbjuder ett holistiskt synsätt som även beskriver omgivnings- och personliga faktorer som interagerar med de andra komponenterna. Syfte: Att i publicerade vetenskapliga artiklar undersöka hur fysioterapeutiska interventioner för personer med traumatiska ryggmärgsskador beskrivs utifrån ICF:s komponenter och ett personcentrerat perspektiv. Frågeställningar: Beskriver artiklarna en traumatisk ryggmärgsskada utifrån ICF:s komponenter vid fysioterapeutisk rehabilitering vad gäller interventioner samt beskrivs personcentrering vid fysioterapeutisk rehabilitering hos personer med traumatisk ryggmärgsskada. Metod: Litteratursökning gjordes i fyra olika databaser samt att en urvalsprocess genomfördes som resulterade i 20 utvalda artiklar. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades. Resultat: Tretton artiklar beskriver kroppsfunktion, sju artiklar kroppsstruktur, tio artiklar aktivitet, tolv artiklar delaktighet, nio artiklar omgivningsfaktorer, två artiklar fysioterapeutiska interventioner och fem artiklar personcentrering. Slutsats: Skadan beskrivs på ett adekvat sätt utifrån ICF. Fler randomiserade kontrollstudier behövs gällande fysioterapi och personcentrering vid traumatiska ryggmärgsskador.},
 author    = {Wiberg, Kajsa and Ranefjärd, Elin},
 keyword   = {Traumatisk ryggmärgsskada,ICF,fysioterapi,rehabilitering,personcentrering,målsättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner - en litteraturstudie},
 year     = {2017},
}