Advanced

Är Counter Movement Jump ett reliabelt test för att undersöka reproducerbarheten i den excentriska fasen hos elitidrottare?

Ekwall, Fabian and Berg Hansen, Niklas (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många idrottare är i behov av kraft och explosivitet i benmuskulaturen. Ett sätt att utvärdera dessa egenskaper hos en idrottare är genom ett Counter Movement Jump (CMJ). Att använda sig av ett CMJ vid mätning av explosivitet i den koncentriska fasen med MuscleLabsystemet har visat sig vara en reliabel mätmetod. Utbudet av studier som undersöker den excentriska fasen i ett CMJ är begränsad. Vid test av fysisk kapacitet är det viktigt att repeterbarheten är hög. Detta gör CMJ till ett intressant test då det gör det möjligt att kartlägga benens muskelstyrka koncentriskt och excentriskt.

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och beskriva reliabiliteten i den excentriska fasen av ett CMJ hos elitidrottare utifrån... (More)
Bakgrund: Många idrottare är i behov av kraft och explosivitet i benmuskulaturen. Ett sätt att utvärdera dessa egenskaper hos en idrottare är genom ett Counter Movement Jump (CMJ). Att använda sig av ett CMJ vid mätning av explosivitet i den koncentriska fasen med MuscleLabsystemet har visat sig vara en reliabel mätmetod. Utbudet av studier som undersöker den excentriska fasen i ett CMJ är begränsad. Vid test av fysisk kapacitet är det viktigt att repeterbarheten är hög. Detta gör CMJ till ett intressant test då det gör det möjligt att kartlägga benens muskelstyrka koncentriskt och excentriskt.

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och beskriva reliabiliteten i den excentriska fasen av ett CMJ hos elitidrottare utifrån parametrarna explosivitet, kraft samt hastighet.

Metod: Studien inkluderade 38 anonymiserade lagidrottare på elitnivå i Sverige, varav 15 var män och 23 är kvinnor. Utrustningen som har använts för att få fram data är en MuscleLab 4010 linear encoder. Testen utfördes i en Smith-maskin, både på två ben och på ett ben, med tre dagars intervall mellan testen för att utvärdera reliabiliteten. Deltagarna genomförde tre hopp på varje vikt på två ben och sedan på varje ben enskilt, där deltagarens bästa hopp dokumenterades för vidare analys. Samtliga test har övervakats av en testledare. För att räkna ut reliabiliteten mellan testtillfälle 1 och 2 har variationskoefficienten (CV) och Pearsons korrelationskoefficient (rp) använts samt en Bland-Altman analys för att upptäcka eventuella systematiska variationer.

Resultat: Uppmätta värden för att mäta kraft i såväl tvåbens- och enbens CMJ i den excentriska fasen är CV % = 6,8-12, rp kvinnor = 0,58-0,96, rp män = 0,83–0,97. Uppmätta värden för att mäta hastighet är CV % = 15-26,8, rp kvinnor = 0,1-0,71, rp män = 0,09-0,86 och explosivitet är CV % = 19,9-30,8, rp kvinnor = 0,29-0,77, rp män = 0,29-0,84.

Konklusion: Reliabiliteten är högst för parametern kraft, men inte tillräckligt reliabel för varken kraft, explosivitet och hastighet hos vare sig män eller kvinnor, två ben samt ett ben. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekwall, Fabian and Berg Hansen, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Counter Movement Jump (CMJ), test-retest, reliabilitet, muskelstyrka, excentrisk fas, korrelation
language
Swedish
id
8937648
date added to LUP
2018-03-19 10:25:56
date last changed
2018-03-19 10:25:56
@misc{8937648,
 abstract   = {Bakgrund: Många idrottare är i behov av kraft och explosivitet i benmuskulaturen. Ett sätt att utvärdera dessa egenskaper hos en idrottare är genom ett Counter Movement Jump (CMJ). Att använda sig av ett CMJ vid mätning av explosivitet i den koncentriska fasen med MuscleLabsystemet har visat sig vara en reliabel mätmetod. Utbudet av studier som undersöker den excentriska fasen i ett CMJ är begränsad. Vid test av fysisk kapacitet är det viktigt att repeterbarheten är hög. Detta gör CMJ till ett intressant test då det gör det möjligt att kartlägga benens muskelstyrka koncentriskt och excentriskt. 
 
Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och beskriva reliabiliteten i den excentriska fasen av ett CMJ hos elitidrottare utifrån parametrarna explosivitet, kraft samt hastighet. 
 
Metod: Studien inkluderade 38 anonymiserade lagidrottare på elitnivå i Sverige, varav 15 var män och 23 är kvinnor. Utrustningen som har använts för att få fram data är en MuscleLab 4010 linear encoder. Testen utfördes i en Smith-maskin, både på två ben och på ett ben, med tre dagars intervall mellan testen för att utvärdera reliabiliteten. Deltagarna genomförde tre hopp på varje vikt på två ben och sedan på varje ben enskilt, där deltagarens bästa hopp dokumenterades för vidare analys. Samtliga test har övervakats av en testledare. För att räkna ut reliabiliteten mellan testtillfälle 1 och 2 har variationskoefficienten (CV) och Pearsons korrelationskoefficient (rp) använts samt en Bland-Altman analys för att upptäcka eventuella systematiska variationer. 
 
Resultat: Uppmätta värden för att mäta kraft i såväl tvåbens- och enbens CMJ i den excentriska fasen är CV % = 6,8-12, rp kvinnor = 0,58-0,96, rp män = 0,83–0,97. Uppmätta värden för att mäta hastighet är CV % = 15-26,8, rp kvinnor = 0,1-0,71, rp män = 0,09-0,86 och explosivitet är CV % = 19,9-30,8, rp kvinnor = 0,29-0,77, rp män = 0,29-0,84. 
 
Konklusion: Reliabiliteten är högst för parametern kraft, men inte tillräckligt reliabel för varken kraft, explosivitet och hastighet hos vare sig män eller kvinnor, två ben samt ett ben.},
 author    = {Ekwall, Fabian and Berg Hansen, Niklas},
 keyword   = {Counter Movement Jump (CMJ),test-retest,reliabilitet,muskelstyrka,excentrisk fas,korrelation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är Counter Movement Jump ett reliabelt test för att undersöka reproducerbarheten i den excentriska fasen hos elitidrottare?},
 year     = {2017},
}