Advanced

Träningsföljsamhet i förhållande till cytostatikacyklerna bland bröstcancerpatienter i PhysCan träningsstudie - en klinisk pilotstudie

Axelsson, Josefin and Torstensson, Amanda (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingsalternativen är många och valet baseras på sjukdomens utbredning och spridning i kroppen. Forskningsläget kring träning vid cancerbehandling har förändrats och utvecklats mycket under seanre år. I tidigare gjorda studier har man kunnat konstatera att träning under och efter cancerbehandling kan utföras säkert och resulterar i förbättringar gällande den fysiska funktionen, livskvalitet och cancerrelaterad fatigue. En aspekt som fortfarande diskuteras är på vilken intensitet träningen bör läggas på. Ett aktuellt forskningsprojekt är PhysCan. Det är en studie som syftar till att kunna tillföra värdefull kunskap om effekter av fysisk träning på olika... (More)
Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingsalternativen är många och valet baseras på sjukdomens utbredning och spridning i kroppen. Forskningsläget kring träning vid cancerbehandling har förändrats och utvecklats mycket under seanre år. I tidigare gjorda studier har man kunnat konstatera att träning under och efter cancerbehandling kan utföras säkert och resulterar i förbättringar gällande den fysiska funktionen, livskvalitet och cancerrelaterad fatigue. En aspekt som fortfarande diskuteras är på vilken intensitet träningen bör läggas på. Ett aktuellt forskningsprojekt är PhysCan. Det är en studie som syftar till att kunna tillföra värdefull kunskap om effekter av fysisk träning på olika intensiteter, under pågående behandling mot en cancerdiagnos.

Syfte/frågeställningar: Syftet var att kartlägga träningsnärvaron bland patienter diagnosticerade med bröstcancer som deltagit i PhysCans träningsstudie i Lund. Hur följsamheten till träning varierade beroende på intensitet, tidpunkt, cytostatikaregim och träningsform samt vilka som var de främsta orsakerna till att träning ej genomfördes.

Studiedesign: En klinisk pilotstudie.

Material och metoder: All data som sammanställts och analyserats hämtades från PhysCan träningsstudie i Lund. Resultaten från de 29 deltagarnas registrerade styrke- och konditionsträningspass samt enkäter sammanställdes och analyserades. Studieperioden påbörjades i samband med behandlingsstart och avslutades 18 veckor senare. Det gäller för varje enskild deltagare.

Resultat: Träningsnärvaron sjönk genom hela studieperioden. De deltagare som tränat på en lågintensiv nivå genomförde procentuellt fler pass än de som tränat högintensivt. Dessa resultat gällde både för styrketräningen och konditionsträningen. Ett av de vanligaste hindren för utförandet av träningen var enligt enkätsvaren, “smärta eller obehag”.

Slutsats: Man kan se att en stor del av träningspassen genomförts men att andelen genomförda pass sjunker stadigt under hela studieperioden. Det finns vissa skillnader mellan olika intensiteter samt träningsformer. Det behövs dock mer forskning inom området för att säkerställa rekommendationer för vilken träningsform samt träningsintensitet som ger bäst resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Josefin and Torstensson, Amanda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bröstcancer, cytostatikabehandling, träning, intensitet, hinder
language
Swedish
id
8937657
date added to LUP
2018-03-19 10:26:05
date last changed
2018-03-19 10:26:05
@misc{8937657,
 abstract   = {Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingsalternativen är många och valet baseras på sjukdomens utbredning och spridning i kroppen. Forskningsläget kring träning vid cancerbehandling har förändrats och utvecklats mycket under seanre år. I tidigare gjorda studier har man kunnat konstatera att träning under och efter cancerbehandling kan utföras säkert och resulterar i förbättringar gällande den fysiska funktionen, livskvalitet och cancerrelaterad fatigue. En aspekt som fortfarande diskuteras är på vilken intensitet träningen bör läggas på. Ett aktuellt forskningsprojekt är PhysCan. Det är en studie som syftar till att kunna tillföra värdefull kunskap om effekter av fysisk träning på olika intensiteter, under pågående behandling mot en cancerdiagnos. 
 
Syfte/frågeställningar: Syftet var att kartlägga träningsnärvaron bland patienter diagnosticerade med bröstcancer som deltagit i PhysCans träningsstudie i Lund. Hur följsamheten till träning varierade beroende på intensitet, tidpunkt, cytostatikaregim och träningsform samt vilka som var de främsta orsakerna till att träning ej genomfördes. 
 
Studiedesign: En klinisk pilotstudie. 
 
Material och metoder: All data som sammanställts och analyserats hämtades från PhysCan träningsstudie i Lund. Resultaten från de 29 deltagarnas registrerade styrke- och konditionsträningspass samt enkäter sammanställdes och analyserades. Studieperioden påbörjades i samband med behandlingsstart och avslutades 18 veckor senare. Det gäller för varje enskild deltagare. 
 
Resultat: Träningsnärvaron sjönk genom hela studieperioden. De deltagare som tränat på en lågintensiv nivå genomförde procentuellt fler pass än de som tränat högintensivt. Dessa resultat gällde både för styrketräningen och konditionsträningen. Ett av de vanligaste hindren för utförandet av träningen var enligt enkätsvaren, “smärta eller obehag”. 
 
Slutsats: Man kan se att en stor del av träningspassen genomförts men att andelen genomförda pass sjunker stadigt under hela studieperioden. Det finns vissa skillnader mellan olika intensiteter samt träningsformer. Det behövs dock mer forskning inom området för att säkerställa rekommendationer för vilken träningsform samt träningsintensitet som ger bäst resultat.},
 author    = {Axelsson, Josefin and Torstensson, Amanda},
 keyword   = {Bröstcancer,cytostatikabehandling,träning,intensitet,hinder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Träningsföljsamhet i förhållande till cytostatikacyklerna bland bröstcancerpatienter i PhysCan träningsstudie - en klinisk pilotstudie},
 year     = {2017},
}