Advanced

Fysioterapeuters förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig smärta - en kvalitativ studie

Carlsson, Maria (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett vanligt förekommande tillstånd. Multimodal rehabilitering är den behandling och rehabilitering som i nuläget rekommenderas, en kombination av psykologiska insatser samt fysisk aktivitet/träning. Långvarig smärta påverkar individens livssituation och livskvalité. Interaktionen mellan fysioterapeut och patient är en central del av den fysioterapeutiska behandlingen och nödvändig för att nå resultat.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter och tankar om sitt förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig muskuloskeletal smärta.

Studiedesign: kvalitativ intervjustudiestudie.

Metod: Fem fysioterapeuter med erfarenheter av patienter med... (More)
Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett vanligt förekommande tillstånd. Multimodal rehabilitering är den behandling och rehabilitering som i nuläget rekommenderas, en kombination av psykologiska insatser samt fysisk aktivitet/träning. Långvarig smärta påverkar individens livssituation och livskvalité. Interaktionen mellan fysioterapeut och patient är en central del av den fysioterapeutiska behandlingen och nödvändig för att nå resultat.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter och tankar om sitt förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig muskuloskeletal smärta.

Studiedesign: kvalitativ intervjustudiestudie.

Metod: Fem fysioterapeuter med erfarenheter av patienter med långvarig smärta intervjuades. Fysioterapeuterna valdes ut genom ett strategiskt urval. Materialet spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av Manifest innehållsanalys.

Etik: Deltagandet i studien var helt frivilligt. Resultatet av studien redovisas så att fysioterapeuterna inte kan identifieras.

Resultat: Under analysen av materialet framkom tre olika kategorier: Bemötande, Fysioterapeutens roll och Rehabiliteringssyn. Här beskrivs viktiga aspekter i mötet med patienter med långvarig smärta ur ett fysioterapeutiskt perspektiv.

Slutsats: När en fysioterapeut möter en patient med långvarig smärta är det viktigt att vara intresserad och lyssna till patientens upplevelse av sin smärta och hur den påverkar patientens liv. Genom samtal, utvecklande av allians och tilltro till de fysioterapeutiska metoderna bildas en terapeutisk relation som kan vara betydelsefull för patienten under rehabiliteringen. Det är fysioterapeutens roll att skapa möjlighet för patienten att lära sig om kroppen och om smärtfysiologi, för att öka förståelsen för smärtan hos patienten. Fysioterapeuten måste tro på patienten och förmedla hopp. Målet under rehabiliteringen är inte att bli smärtfri, utan fokus bör ligga på att ge kunskap och redskap så att patienten bättre kan hantera konsekvenserna smärtan får i livet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innehållsanalys, fysioterapeutens roll, bemötande, rehabiliteringssyn
language
Swedish
id
8937661
date added to LUP
2018-03-19 10:35:34
date last changed
2018-03-19 10:35:34
@misc{8937661,
 abstract   = {Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett vanligt förekommande tillstånd. Multimodal rehabilitering är den behandling och rehabilitering som i nuläget rekommenderas, en kombination av psykologiska insatser samt fysisk aktivitet/träning. Långvarig smärta påverkar individens livssituation och livskvalité. Interaktionen mellan fysioterapeut och patient är en central del av den fysioterapeutiska behandlingen och nödvändig för att nå resultat. 
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter och tankar om sitt förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig muskuloskeletal smärta. 
 
Studiedesign: kvalitativ intervjustudiestudie. 
 
Metod: Fem fysioterapeuter med erfarenheter av patienter med långvarig smärta intervjuades. Fysioterapeuterna valdes ut genom ett strategiskt urval. Materialet spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av Manifest innehållsanalys. 
 
Etik: Deltagandet i studien var helt frivilligt. Resultatet av studien redovisas så att fysioterapeuterna inte kan identifieras. 
 
Resultat: Under analysen av materialet framkom tre olika kategorier: Bemötande, Fysioterapeutens roll och Rehabiliteringssyn. Här beskrivs viktiga aspekter i mötet med patienter med långvarig smärta ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. 
 
Slutsats: När en fysioterapeut möter en patient med långvarig smärta är det viktigt att vara intresserad och lyssna till patientens upplevelse av sin smärta och hur den påverkar patientens liv. Genom samtal, utvecklande av allians och tilltro till de fysioterapeutiska metoderna bildas en terapeutisk relation som kan vara betydelsefull för patienten under rehabiliteringen. Det är fysioterapeutens roll att skapa möjlighet för patienten att lära sig om kroppen och om smärtfysiologi, för att öka förståelsen för smärtan hos patienten. Fysioterapeuten måste tro på patienten och förmedla hopp. Målet under rehabiliteringen är inte att bli smärtfri, utan fokus bör ligga på att ge kunskap och redskap så att patienten bättre kan hantera konsekvenserna smärtan får i livet.},
 author    = {Carlsson, Maria},
 keyword   = {Innehållsanalys,fysioterapeutens roll,bemötande,rehabiliteringssyn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fysioterapeuters förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig smärta - en kvalitativ studie},
 year     = {2017},
}