Advanced

Copenhagen five-second squeeze test som indikator för höft- och ljumskfunktion samt jämförelse av kratutveckling och självskattade funktion vid slutsäsong och efter 6 veckors vila hos manliga ishockeyspelare

Victor, Anderberg and Olsson, Albert (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. År 2016 validerades 5 seconds squeeze test (5SST) på fotbollsspelare och är nu avsett att fungera som ett verktyg för att bedöma när en idrottare med höft- och ljumskrelaterad smärta bör vila eller återgå till sport.

Syfte: Att beskriva validiteten för 5SST som indikator för nedsatt höftfunktion hos ishockeyspelare samt observera samband mellan 5SST och styrkeförhållande under slutsäsong samt efter 6 veckors vila.

Studiedesign: Kvantitativ longitudinell kohort-studie

Metod: Fyrtiofem ishockeyspelare (medel (SD),... (More)
Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. År 2016 validerades 5 seconds squeeze test (5SST) på fotbollsspelare och är nu avsett att fungera som ett verktyg för att bedöma när en idrottare med höft- och ljumskrelaterad smärta bör vila eller återgå till sport.

Syfte: Att beskriva validiteten för 5SST som indikator för nedsatt höftfunktion hos ishockeyspelare samt observera samband mellan 5SST och styrkeförhållande under slutsäsong samt efter 6 veckors vila.

Studiedesign: Kvantitativ longitudinell kohort-studie

Metod: Fyrtiofem ishockeyspelare (medel (SD), 22,5 (4,2) år, 182 (6) cm och 83,1(9,2) kg) från division 2 och 3 deltog i studien. Testproceduren inkluderade HAGOS frågeformulär, smärtskattning vid 5SST och styrkemätningar för höftens abduktorer/adduktorer vid slutsäsong och efter 6 veckors vila. 5SST användes som utgångsmått vid jämförelse med HAGOS och maximal kraftutveckling för att observera eventuella samband. Dessutom jämfördes alla insamlade resultat separat före och efter vila för att observera hur vilan påverkade spelarnas höftfysik och upplevelsen kring denna. Deskriptiv statistik användes.

Resultat: 5SST-resultatet korrelerade med HAGOS frågeformulär. Lägre kraftutveckling vid 5SST observerades vid högre smärtskattning men inga signifikanta skillnader mellan kraftratio unilateralt och 5SST-resultat. Genomgående observerades ökad kraftutveckling efter sex veckors vila vid samtliga kraftmätningar och en marginell ökning observerades vid 5SST och HAGOS.

Slutsats: 5SST var valitt i jämförelse med den självskattade funktionen hos ishockeyspelare. Testet anses användbart kliniskt som ett komplement i bedömningen av höft- och ljumskbesvär. Ett samband mellan 5SST-kraftutveckling och smärtskattning i samma test observerades där mer smärta innebar mindre utvecklad kraft. Även en tydlig ökning i generell kraftutveckling och självskattad funktion efter sex veckors vila observerades vilket ger indikationer på nedsatt prestationsförmåga vid slutsäsong. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Victor, Anderberg and Olsson, Albert
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
5SST, HAGOS, ishockeyspelare, höftfunktion, styrkemätning, höftstyrka
language
Swedish
id
8937673
date added to LUP
2018-03-19 15:19:40
date last changed
2018-03-19 15:19:40
@misc{8937673,
 abstract   = {Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. År 2016 validerades 5 seconds squeeze test (5SST) på fotbollsspelare och är nu avsett att fungera som ett verktyg för att bedöma när en idrottare med höft- och ljumskrelaterad smärta bör vila eller återgå till sport. 
 
Syfte: Att beskriva validiteten för 5SST som indikator för nedsatt höftfunktion hos ishockeyspelare samt observera samband mellan 5SST och styrkeförhållande under slutsäsong samt efter 6 veckors vila. 
 
Studiedesign: Kvantitativ longitudinell kohort-studie 
 
Metod: Fyrtiofem ishockeyspelare (medel (SD), 22,5 (4,2) år, 182 (6) cm och 83,1(9,2) kg) från division 2 och 3 deltog i studien. Testproceduren inkluderade HAGOS frågeformulär, smärtskattning vid 5SST och styrkemätningar för höftens abduktorer/adduktorer vid slutsäsong och efter 6 veckors vila. 5SST användes som utgångsmått vid jämförelse med HAGOS och maximal kraftutveckling för att observera eventuella samband. Dessutom jämfördes alla insamlade resultat separat före och efter vila för att observera hur vilan påverkade spelarnas höftfysik och upplevelsen kring denna. Deskriptiv statistik användes. 
 
Resultat: 5SST-resultatet korrelerade med HAGOS frågeformulär. Lägre kraftutveckling vid 5SST observerades vid högre smärtskattning men inga signifikanta skillnader mellan kraftratio unilateralt och 5SST-resultat. Genomgående observerades ökad kraftutveckling efter sex veckors vila vid samtliga kraftmätningar och en marginell ökning observerades vid 5SST och HAGOS. 
 
Slutsats: 5SST var valitt i jämförelse med den självskattade funktionen hos ishockeyspelare. Testet anses användbart kliniskt som ett komplement i bedömningen av höft- och ljumskbesvär. Ett samband mellan 5SST-kraftutveckling och smärtskattning i samma test observerades där mer smärta innebar mindre utvecklad kraft. Även en tydlig ökning i generell kraftutveckling och självskattad funktion efter sex veckors vila observerades vilket ger indikationer på nedsatt prestationsförmåga vid slutsäsong.},
 author    = {Victor, Anderberg and Olsson, Albert},
 keyword   = {5SST,HAGOS,ishockeyspelare,höftfunktion,styrkemätning,höftstyrka},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Copenhagen five-second squeeze test som indikator för höft- och ljumskfunktion samt jämförelse av kratutveckling och självskattade funktion vid slutsäsong och efter 6 veckors vila hos manliga ishockeyspelare},
 year     = {2017},
}