Advanced

Fysioterapeuters reflektioner kring sin roll i behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa i rehabiliteringsåtgärder

Arvids, Emma and McPherson, Anna (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund Allt fler drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige ökar sjukskrivningarna för stressrelaterad ohälsa, vilket innebär stora kostnader på både samhälls- och individnivå. Utmattningssyndrom karaktäriseras av påtaglig brist på energi, minskad företagsamhet och uthållighet samt en lång återhämtningstid för den drabbade. Rehabiliteringen kräver omfattande insatser. I rehabiliteringsträdgårdar används naturen för att främja återhämtning och hälsa. Team bestående av flera olika professioner arbetar tillsammans i rehabiliteringsträdgårdar med behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa. Fysioterapeuter arbetar med rörelse och kroppskännedom för att stödja den läkande processen. Forskning saknas kring... (More)
Bakgrund Allt fler drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige ökar sjukskrivningarna för stressrelaterad ohälsa, vilket innebär stora kostnader på både samhälls- och individnivå. Utmattningssyndrom karaktäriseras av påtaglig brist på energi, minskad företagsamhet och uthållighet samt en lång återhämtningstid för den drabbade. Rehabiliteringen kräver omfattande insatser. I rehabiliteringsträdgårdar används naturen för att främja återhämtning och hälsa. Team bestående av flera olika professioner arbetar tillsammans i rehabiliteringsträdgårdar med behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa. Fysioterapeuter arbetar med rörelse och kroppskännedom för att stödja den läkande processen. Forskning saknas kring fysioterapeuters roll i rehabiliteringsträdgårdar. Syfte Syftet med studien var att beskriva hur fysioterapeuter upplever sin roll i behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa i rehabiliteringsträdgårdar. Studiedesign Kvalitativ studie med manifest innehållsanalys. Material och metod Sju fysioterapeuter intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Etik Projektet följer Vetenskapsrådets rekommendationer om information till deltagare, informerat samtycke och konfidentialitet. Resultat Efter analysen trädde fyra kategorier fram: värde för fysioterapeuten, fysioterapeutens värde för deltagaren, naturens värde och helhetens värde. Varje kategori innehåller flera underkategorier. Arbetet i rehabiliteringsträdgården beskrivs som värdefullt för fysioterapeuten eftersom de upplever att de hjälper deltagarna och att fysioterapeuten får följa deltagarnas process. Fysioterapeuterna uppger att de har en särskild kroppslig kompetens och att de stödjer deltagarna genom att erbjuda kunskap och redskap så att deltagarna kan skapa bättre kontakt med sig själva. Rehabiliteringsträdgården och den omgivande naturen understödjer rehabiliteringsprocessen genom att vara kravlös, energigivande och läkande. I rehabiliteringsträdgården finns det möjlighet att erbjuda aktiviteter som känns meningsfulla och innebär att fysioterapeuten får syn på deltagares beteende i realiteten. Rehabiliteringsträdgårdens olika rum anses vara ett stöd. Fysioterapeuterna uppger att arbetet i rehabiliteringsträdgården präglas av en helhetssyn på hälsa. Även teamet, deltagargruppen och behandlingslängden är viktiga delar av helheten under rehabiliteringen. Slutsats Fysioterapeuterna i den här studien uppfattar att de fyller en viktig funktion i behandlingen av personer med utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Med sin kompetens kan de stödja deltagarna i att skapa kontakt med sig själva och sina behov. Fysioterapeuterna upplever att rehabiliteringsträdgårdar med alla dess komponenter är en plats där de kan arbeta holistiskt. Nyckelord: Återhämtning, Holistisk, Team, Hortikulturell terapi, Natur, Stress, Psykisk ohälsa (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvids, Emma and McPherson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Återhämtning, Holistisk, Team, Hortikulturell terapi, Natur, Stress, Psykisk ohälsa
language
Swedish
id
8937683
date added to LUP
2018-03-19 15:19:58
date last changed
2018-03-19 15:19:58
@misc{8937683,
 abstract   = {Bakgrund Allt fler drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige ökar sjukskrivningarna för stressrelaterad ohälsa, vilket innebär stora kostnader på både samhälls- och individnivå. Utmattningssyndrom karaktäriseras av påtaglig brist på energi, minskad företagsamhet och uthållighet samt en lång återhämtningstid för den drabbade. Rehabiliteringen kräver omfattande insatser. I rehabiliteringsträdgårdar används naturen för att främja återhämtning och hälsa. Team bestående av flera olika professioner arbetar tillsammans i rehabiliteringsträdgårdar med behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa. Fysioterapeuter arbetar med rörelse och kroppskännedom för att stödja den läkande processen. Forskning saknas kring fysioterapeuters roll i rehabiliteringsträdgårdar. Syfte Syftet med studien var att beskriva hur fysioterapeuter upplever sin roll i behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa i rehabiliteringsträdgårdar. Studiedesign Kvalitativ studie med manifest innehållsanalys. Material och metod Sju fysioterapeuter intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Etik Projektet följer Vetenskapsrådets rekommendationer om information till deltagare, informerat samtycke och konfidentialitet. Resultat Efter analysen trädde fyra kategorier fram: värde för fysioterapeuten, fysioterapeutens värde för deltagaren, naturens värde och helhetens värde. Varje kategori innehåller flera underkategorier. Arbetet i rehabiliteringsträdgården beskrivs som värdefullt för fysioterapeuten eftersom de upplever att de hjälper deltagarna och att fysioterapeuten får följa deltagarnas process. Fysioterapeuterna uppger att de har en särskild kroppslig kompetens och att de stödjer deltagarna genom att erbjuda kunskap och redskap så att deltagarna kan skapa bättre kontakt med sig själva. Rehabiliteringsträdgården och den omgivande naturen understödjer rehabiliteringsprocessen genom att vara kravlös, energigivande och läkande. I rehabiliteringsträdgården finns det möjlighet att erbjuda aktiviteter som känns meningsfulla och innebär att fysioterapeuten får syn på deltagares beteende i realiteten. Rehabiliteringsträdgårdens olika rum anses vara ett stöd. Fysioterapeuterna uppger att arbetet i rehabiliteringsträdgården präglas av en helhetssyn på hälsa. Även teamet, deltagargruppen och behandlingslängden är viktiga delar av helheten under rehabiliteringen. Slutsats Fysioterapeuterna i den här studien uppfattar att de fyller en viktig funktion i behandlingen av personer med utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Med sin kompetens kan de stödja deltagarna i att skapa kontakt med sig själva och sina behov. Fysioterapeuterna upplever att rehabiliteringsträdgårdar med alla dess komponenter är en plats där de kan arbeta holistiskt. Nyckelord: Återhämtning, Holistisk, Team, Hortikulturell terapi, Natur, Stress, Psykisk ohälsa},
 author    = {Arvids, Emma and McPherson, Anna},
 keyword   = {Återhämtning,Holistisk,Team,Hortikulturell terapi,Natur,Stress,Psykisk ohälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fysioterapeuters reflektioner kring sin roll i behandling av personer med utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa i rehabiliteringsåtgärder},
 year     = {2017},
}