Advanced

Har kontorspersonal tillräcklig kunskap för att ställa in sina egna stolar och i vilken utsträckning är stolarna korrekt inställda?

Grön, Björn and Carleson, Jacob (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det finns ett samband mellan sittande och ohälsa. Stillasittandet har idag blivit en stor del av människors vardag. Både barn och vuxna tillbringar grovt uppskattat 60 % av sin vakna tid i stillasittande. Forskning har gjorts som pekar på att en bra stol minskar problemen med olika typer av smärta som uppstår vid längre tids stillasittande. Dock finns det väldigt lite forskning på om rätt utbildning och information om kontorsstolar påverkar hur väl brukaren kan ställa in den.

Syfte: Vårt syfte var att kartlägga en arbetsplats ergonomiska stolar för kontorsarbete och se hur väl inställda de var. En annan aspekt som vi valde att undersöka var om personal som hade fått någon typ av utbildning i ergonomi kände sig mer kunnig... (More)
Bakgrund: Det finns ett samband mellan sittande och ohälsa. Stillasittandet har idag blivit en stor del av människors vardag. Både barn och vuxna tillbringar grovt uppskattat 60 % av sin vakna tid i stillasittande. Forskning har gjorts som pekar på att en bra stol minskar problemen med olika typer av smärta som uppstår vid längre tids stillasittande. Dock finns det väldigt lite forskning på om rätt utbildning och information om kontorsstolar påverkar hur väl brukaren kan ställa in den.

Syfte: Vårt syfte var att kartlägga en arbetsplats ergonomiska stolar för kontorsarbete och se hur väl inställda de var. En annan aspekt som vi valde att undersöka var om personal som hade fått någon typ av utbildning i ergonomi kände sig mer kunnig att ställa in sin stol än en person som saknade utbildning. Vi ville se om ergonomiskt utbildad eller informerad personal hade bättre inställda stolar än de som inte tagit del av någon information.

Studiedesign: Tvärsnittsstudie

Material och metoder: 25 personer med totalt 151st stolsinställningar deltog i studien. Både fotografering och en enkät användes för att samla in underlaget där utbildning och information om kontorsstolarna jämfördes med stolarnas inställningar.

Etik: Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas, enkäterna besvarades anonymt och vid fotografering doldes deltagarens ansikte. Datan behandlades på gruppnivå. Underlaget förstördes efter studiens slut.

Resultat: Resultatet visar att 66% av inställningarna var korrekt gjorda. Vårt resultat pekar på att utbildning skapar bättre förutsättningar för att göra korrekta inställningar. Cirka 71% av stolsinställningarna var korrekta i förhållande till 63% hos dem som ej fått någon hjälp alls och 52% hos dem som fått information om sin stol. 58% av deltagarna kände sig ej tillräckligt kunniga för att ställa in sina stolar.

Slutsats: En större studie behövs men resultatet pekar mot att rätt utbildning alternativt att ta hjälp av någon med denna utbildning ger en bättre inställd stol. Att 58 % ej kände sig kunniga nog att ställa in sin stol pekar på att ett behov om hjälp finns på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grön, Björn and Carleson, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kontorstol, kunskap, ergonomi, inställningar, sittande
language
Swedish
id
8937699
date added to LUP
2018-03-19 15:20:16
date last changed
2018-03-19 15:20:16
@misc{8937699,
 abstract   = {Bakgrund: Det finns ett samband mellan sittande och ohälsa. Stillasittandet har idag blivit en stor del av människors vardag. Både barn och vuxna tillbringar grovt uppskattat 60 % av sin vakna tid i stillasittande. Forskning har gjorts som pekar på att en bra stol minskar problemen med olika typer av smärta som uppstår vid längre tids stillasittande. Dock finns det väldigt lite forskning på om rätt utbildning och information om kontorsstolar påverkar hur väl brukaren kan ställa in den. 
 
 Syfte: Vårt syfte var att kartlägga en arbetsplats ergonomiska stolar för kontorsarbete och se hur väl inställda de var. En annan aspekt som vi valde att undersöka var om personal som hade fått någon typ av utbildning i ergonomi kände sig mer kunnig att ställa in sin stol än en person som saknade utbildning. Vi ville se om ergonomiskt utbildad eller informerad personal hade bättre inställda stolar än de som inte tagit del av någon information. 
 
Studiedesign: Tvärsnittsstudie 
 
Material och metoder: 25 personer med totalt 151st stolsinställningar deltog i studien. Både fotografering och en enkät användes för att samla in underlaget där utbildning och information om kontorsstolarna jämfördes med stolarnas inställningar. 
 
Etik: Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas, enkäterna besvarades anonymt och vid fotografering doldes deltagarens ansikte. Datan behandlades på gruppnivå. Underlaget förstördes efter studiens slut. 
 
Resultat: Resultatet visar att 66% av inställningarna var korrekt gjorda. Vårt resultat pekar på att utbildning skapar bättre förutsättningar för att göra korrekta inställningar. Cirka 71% av stolsinställningarna var korrekta i förhållande till 63% hos dem som ej fått någon hjälp alls och 52% hos dem som fått information om sin stol. 58% av deltagarna kände sig ej tillräckligt kunniga för att ställa in sina stolar. 
 
Slutsats: En större studie behövs men resultatet pekar mot att rätt utbildning alternativt att ta hjälp av någon med denna utbildning ger en bättre inställd stol. Att 58 % ej kände sig kunniga nog att ställa in sin stol pekar på att ett behov om hjälp finns på området.},
 author    = {Grön, Björn and Carleson, Jacob},
 keyword   = {Kontorstol,kunskap,ergonomi,inställningar,sittande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har kontorspersonal tillräcklig kunskap för att ställa in sina egna stolar och i vilken utsträckning är stolarna korrekt inställda?},
 year     = {2017},
}