Advanced

De kulturella utmaningarna inom ledningssystem

Ommar, Robin LU and Nyquist, Oscar (2018) In TVBP VBEM01 20181
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur inställningen till ledningssystem är hos de anställda på företag inom svensk byggindustri. Arbetet ämnar även identifiera de kulturella utmaningar som kan uppstå vid användningen av ledningssystem.

Studien har genomförts som en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag. Fallstudien inkluderar både intervjuer och observationer som genomförts genom ett antal platsbesök på byggarbetsplatser.

Motivationen till att använda ledningssystemen inom svenska byggföretag är generellt sett låg. Många incitament saknas och det finns stora kunskapsluckor kring hur ledningssystem ska användas. Det saknas tydliga förebilder och förespråkare för ledningssystemen. Många medarbetare är kreativa... (More)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur inställningen till ledningssystem är hos de anställda på företag inom svensk byggindustri. Arbetet ämnar även identifiera de kulturella utmaningar som kan uppstå vid användningen av ledningssystem.

Studien har genomförts som en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag. Fallstudien inkluderar både intervjuer och observationer som genomförts genom ett antal platsbesök på byggarbetsplatser.

Motivationen till att använda ledningssystemen inom svenska byggföretag är generellt sett låg. Många incitament saknas och det finns stora kunskapsluckor kring hur ledningssystem ska användas. Det saknas tydliga förebilder och förespråkare för ledningssystemen. Många medarbetare är kreativa och bidrar med smarta lösningar på arbetsplatser, detta förs dock sällan vidare till resterande organisationen. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this thesis is to investigate how the attitude to management systems is among employees of companies in the Swedish construction industry. The thesis also aims at identifying the cultural challenges that may arise in the use of management systems.

This thesis has been conducted as a case study at one of Sweden’s largest construction companies. The study includes both interviews and observations carried out through a number of visits at construction sites.

The motivation for using management systems in Swedish construction companies is generally low. Many incentives are missing and there are major gaps of knowledge in how the management systems should be used. There are no clear role models and advocates for management... (More)
The purpose of this thesis is to investigate how the attitude to management systems is among employees of companies in the Swedish construction industry. The thesis also aims at identifying the cultural challenges that may arise in the use of management systems.

This thesis has been conducted as a case study at one of Sweden’s largest construction companies. The study includes both interviews and observations carried out through a number of visits at construction sites.

The motivation for using management systems in Swedish construction companies is generally low. Many incentives are missing and there are major gaps of knowledge in how the management systems should be used. There are no clear role models and advocates for management systems. Many employees are creative and contribute smart solutions to their projects, but this rarely goes on to the remaining organization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ommar, Robin LU and Nyquist, Oscar
supervisor
organization
alternative title
The cultural challenges within management systems
course
VBEM01 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Management system, business development, continuous improvement, construction production, learning organizations, improvement work. Ledningssystem, verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar, byggproduktion, lärande organisationer, förbättringsarbete.
publication/series
TVBP
report number
5565/18
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Examinator: Stefan Olander
id
8937709
date added to LUP
2018-03-20 15:41:35
date last changed
2019-10-07 16:01:23
@misc{8937709,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur inställningen till ledningssystem är hos de anställda på företag inom svensk byggindustri. Arbetet ämnar även identifiera de kulturella utmaningar som kan uppstå vid användningen av ledningssystem.

Studien har genomförts som en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag. Fallstudien inkluderar både intervjuer och observationer som genomförts genom ett antal platsbesök på byggarbetsplatser.

Motivationen till att använda ledningssystemen inom svenska byggföretag är generellt sett låg. Många incitament saknas och det finns stora kunskapsluckor kring hur ledningssystem ska användas. Det saknas tydliga förebilder och förespråkare för ledningssystemen. Många medarbetare är kreativa och bidrar med smarta lösningar på arbetsplatser, detta förs dock sällan vidare till resterande organisationen.},
 author    = {Ommar, Robin and Nyquist, Oscar},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Management system,business development,continuous improvement,construction production,learning organizations,improvement work. Ledningssystem,verksamhetsutveckling,ständiga förbättringar,byggproduktion,lärande organisationer,förbättringsarbete.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {De kulturella utmaningarna inom ledningssystem},
 year     = {2018},
}