Advanced

Skadeincidens bland utövare av brasiliansk jiu jitsu och hur de reagerar vid skada - en enkätstudie

Vendel, Robin and Eliasson, Anders (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) är en kampsport med många likheter med brottning och judo. Sporten går ut på att två personer försöker besegra varandra genom att antingen vinna på poäng eller tvinga sin motståndare att ge upp. Tidigare BJJ-studier har endast visat på skadeincidensen vid BJJ-tävlingar men det saknas kunskap om skadeincidens inom BJJ som även inkluderar skador vid träning. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på incidensen av BJJ-relaterade skador som håller utövare av sporten borta från träning och/eller tävling. Studien syftade även till att undersöka vårdsökande vid skador och i vilken utsträckning utövarna tränar med smärta. Metod: Studien var en retrospektiv tvärsnittsstudie som avsåg de senaste sex... (More)
Bakgrund: Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) är en kampsport med många likheter med brottning och judo. Sporten går ut på att två personer försöker besegra varandra genom att antingen vinna på poäng eller tvinga sin motståndare att ge upp. Tidigare BJJ-studier har endast visat på skadeincidensen vid BJJ-tävlingar men det saknas kunskap om skadeincidens inom BJJ som även inkluderar skador vid träning. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på incidensen av BJJ-relaterade skador som håller utövare av sporten borta från träning och/eller tävling. Studien syftade även till att undersöka vårdsökande vid skador och i vilken utsträckning utövarna tränar med smärta. Metod: Studien var en retrospektiv tvärsnittsstudie som avsåg de senaste sex månaderna. Enkäten som användes var i pappersform och egenkonstruerad. Enkäten delades ut direkt till deltagarna i samband med träningstillfälle. I denna studie definieras skada som time-loss. Fjorton svenska BJJ-klubbar klubbar tillfrågades om deltagande. Åtta svarade på förfrågan och deltog. Klubbarna var lokaliserade i Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Resultat: Sjuttioåtta enkätsvar inkluderades i studien. Den totala träningstiden för BJJ för gruppen de senaste sex månaderna var 10 075 timmar. Under denna träningstid uppgav deltagarna att det uppstod 109 skador, vilket ger ett incidenstal på 10,8 BJJ-relaterade skador/1000 exponeringstimmar. Tjugosex procent angav att de påbörjat en BJJ-träning med smärta minst en gång per vecka. Femton procent angav att de påbörjat en BJJ-träning med smärta mer än en gång per vecka. Fyrtiotre procent av deltagarna som skadat sig sökte inte någon vård. Av de som fått rekommendationer för rehabilitering av skadan uppgav 48% att de följt dem helt, 43% delvis och 9% inte alls. Slutsats: Incidensen för BJJ-relaterade skador hos den undersökta gruppen blev 10,8 skador/1000 exponeringstimmar. I den undersökta gruppen var det vanligt att träna trots smärta och att inte söka vård för sina skador. När utövarna sökte vård var det främst läkare som de kom i kontakt med, följt av fysioterapeuter och naprapater. Bland de som fick rekommendationer för rehabilitering av sina skador var det bara knappt hälften som uppgav att de följt rekommendationerna helt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vendel, Robin and Eliasson, Anders
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brasiliansk jiu jitsu, BJJ, skador, idrott, idrottsskador, incidens
language
Swedish
id
8937724
date added to LUP
2018-03-19 16:14:48
date last changed
2018-03-19 16:14:48
@misc{8937724,
 abstract   = {Bakgrund: Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) är en kampsport med många likheter med brottning och judo. Sporten går ut på att två personer försöker besegra varandra genom att antingen vinna på poäng eller tvinga sin motståndare att ge upp. Tidigare BJJ-studier har endast visat på skadeincidensen vid BJJ-tävlingar men det saknas kunskap om skadeincidens inom BJJ som även inkluderar skador vid träning. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på incidensen av BJJ-relaterade skador som håller utövare av sporten borta från träning och/eller tävling. Studien syftade även till att undersöka vårdsökande vid skador och i vilken utsträckning utövarna tränar med smärta. Metod: Studien var en retrospektiv tvärsnittsstudie som avsåg de senaste sex månaderna. Enkäten som användes var i pappersform och egenkonstruerad. Enkäten delades ut direkt till deltagarna i samband med träningstillfälle. I denna studie definieras skada som time-loss. Fjorton svenska BJJ-klubbar klubbar tillfrågades om deltagande. Åtta svarade på förfrågan och deltog. Klubbarna var lokaliserade i Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Resultat: Sjuttioåtta enkätsvar inkluderades i studien. Den totala träningstiden för BJJ för gruppen de senaste sex månaderna var 10 075 timmar. Under denna träningstid uppgav deltagarna att det uppstod 109 skador, vilket ger ett incidenstal på 10,8 BJJ-relaterade skador/1000 exponeringstimmar. Tjugosex procent angav att de påbörjat en BJJ-träning med smärta minst en gång per vecka. Femton procent angav att de påbörjat en BJJ-träning med smärta mer än en gång per vecka. Fyrtiotre procent av deltagarna som skadat sig sökte inte någon vård. Av de som fått rekommendationer för rehabilitering av skadan uppgav 48% att de följt dem helt, 43% delvis och 9% inte alls. Slutsats: Incidensen för BJJ-relaterade skador hos den undersökta gruppen blev 10,8 skador/1000 exponeringstimmar. I den undersökta gruppen var det vanligt att träna trots smärta och att inte söka vård för sina skador. När utövarna sökte vård var det främst läkare som de kom i kontakt med, följt av fysioterapeuter och naprapater. Bland de som fick rekommendationer för rehabilitering av sina skador var det bara knappt hälften som uppgav att de följt rekommendationerna helt.},
 author    = {Vendel, Robin and Eliasson, Anders},
 keyword   = {Brasiliansk jiu jitsu,BJJ,skador,idrott,idrottsskador,incidens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadeincidens bland utövare av brasiliansk jiu jitsu och hur de reagerar vid skada - en enkätstudie},
 year     = {2017},
}