Advanced

Verksamma fysioterapeuters träningsvanor - en enkätstudie

Bergqvist, Johanna and Engström, Maja (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Abstrakt Bakgrund: I världen var 31% av den vuxna befolkningen otillräckligt fysiskt aktiv 2008 (män 28% och kvinnor 34%), vilket uppskattningsvis bidrar till en förtida död för strax över 3 miljoner människor per år. För att förebygga och förhindra de negativa effekterna som kan uppkomma finns det rekommendationer och riktlinjer för fysisk aktivitet och träning. Fysioterapeuter kan, liksom ett antal andra legitimerade yrkesgrupper, förskriva fysisk aktivitet på recept och när detta görs bör den baseras på de rekommendationer som finns. Syfte: Att kartlägga hur fysiskt aktiva verksamma fysioterapeuter anser sig vara samt vilka träningsvanor de har, om de känner till de nuvarande rekommendationerna om fysisk aktivitet och träning samt om de... (More)
Abstrakt Bakgrund: I världen var 31% av den vuxna befolkningen otillräckligt fysiskt aktiv 2008 (män 28% och kvinnor 34%), vilket uppskattningsvis bidrar till en förtida död för strax över 3 miljoner människor per år. För att förebygga och förhindra de negativa effekterna som kan uppkomma finns det rekommendationer och riktlinjer för fysisk aktivitet och träning. Fysioterapeuter kan, liksom ett antal andra legitimerade yrkesgrupper, förskriva fysisk aktivitet på recept och när detta görs bör den baseras på de rekommendationer som finns. Syfte: Att kartlägga hur fysiskt aktiva verksamma fysioterapeuter anser sig vara samt vilka träningsvanor de har, om de känner till de nuvarande rekommendationerna om fysisk aktivitet och träning samt om de anpassat sin egen träning utifrån dessa rekommendationer. Metod: Efter godkännande av platsansvarig på de deltagande sjukhusen mailades länken till en egenkonstruerad och internetbaserad enkät (bilaga 1) till samtliga fysioterapeuter på dessa arbetsplatser. Enkäten inleddes med information och samtycke gavs i och med att deltagarna besvarade enkäten. Resultat: Sammanlagt 23 fysioterapeuter deltog i studien. Samtliga var fysiskt aktiva och tränade antingen kondition, muskelstärkande eller en kombination av båda. Det visade sig att 40% av deltagarna kunde ge en fullgod beskrivning av de nuvarande rekommendationerna och att resterande 60% hade god kunskap om rekommendationerna men beskrev dem inte fullständigt. 13% av fysioterapeuterna tränar enbart muskelstärkande träning, 22% tränar enbart kondition och 61% tränar en kombination utav dessa. 70% av de deltagande fysioterapeuterna lägger inte upp sin egen träning efter rekommendationerna. Slutsats: Samtliga fysioterapeuter som deltog i undersökningen var aktiva på något sätt, då de tränade kondition, muskelstärkande aktivitet eller en kombination av dessa. Fysioterapeuterna hade överlag god kunskap samt uppfyllde rekommendationerna gällande fysisk aktivitet men planerade inte sin träning medvetet utifrån dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Johanna and Engström, Maja
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fysioterapi, fysioterapeuter, hälsofrämjande, fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet
language
Swedish
id
8937728
date added to LUP
2018-03-19 16:14:57
date last changed
2018-03-19 16:14:57
@misc{8937728,
 abstract   = {Abstrakt Bakgrund: I världen var 31% av den vuxna befolkningen otillräckligt fysiskt aktiv 2008 (män 28% och kvinnor 34%), vilket uppskattningsvis bidrar till en förtida död för strax över 3 miljoner människor per år. För att förebygga och förhindra de negativa effekterna som kan uppkomma finns det rekommendationer och riktlinjer för fysisk aktivitet och träning. Fysioterapeuter kan, liksom ett antal andra legitimerade yrkesgrupper, förskriva fysisk aktivitet på recept och när detta görs bör den baseras på de rekommendationer som finns. Syfte: Att kartlägga hur fysiskt aktiva verksamma fysioterapeuter anser sig vara samt vilka träningsvanor de har, om de känner till de nuvarande rekommendationerna om fysisk aktivitet och träning samt om de anpassat sin egen träning utifrån dessa rekommendationer. Metod: Efter godkännande av platsansvarig på de deltagande sjukhusen mailades länken till en egenkonstruerad och internetbaserad enkät (bilaga 1) till samtliga fysioterapeuter på dessa arbetsplatser. Enkäten inleddes med information och samtycke gavs i och med att deltagarna besvarade enkäten. Resultat: Sammanlagt 23 fysioterapeuter deltog i studien. Samtliga var fysiskt aktiva och tränade antingen kondition, muskelstärkande eller en kombination av båda. Det visade sig att 40% av deltagarna kunde ge en fullgod beskrivning av de nuvarande rekommendationerna och att resterande 60% hade god kunskap om rekommendationerna men beskrev dem inte fullständigt. 13% av fysioterapeuterna tränar enbart muskelstärkande träning, 22% tränar enbart kondition och 61% tränar en kombination utav dessa. 70% av de deltagande fysioterapeuterna lägger inte upp sin egen träning efter rekommendationerna. Slutsats: Samtliga fysioterapeuter som deltog i undersökningen var aktiva på något sätt, då de tränade kondition, muskelstärkande aktivitet eller en kombination av dessa. Fysioterapeuterna hade överlag god kunskap samt uppfyllde rekommendationerna gällande fysisk aktivitet men planerade inte sin träning medvetet utifrån dem.},
 author    = {Bergqvist, Johanna and Engström, Maja},
 keyword   = {Fysioterapi,fysioterapeuter,hälsofrämjande,fysisk aktivitet på recept,fysisk aktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamma fysioterapeuters träningsvanor - en enkätstudie},
 year     = {2017},
}