Advanced

Kartläggning av CrossFit-atleters följsamhet och uppfattning av övningsprogram vid axelrehabilitering - en enkätstudie

Erlandsson, Niklas and Petersson, Tomas (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning CrossFit är en sport som de senaste tio åren vuxit lavinartat. Själva träningen omfattar en blandning mellan gymnastik, tyngdlyftning och traditionell konditionsträning. CrossFit har också visat sig ha hög skaderisk då Summit et all i en studie har visat att 73,5 % av deltagarna ådragit sig en muskuloskeletal skada under CrossFit-träning

Ytterligare en studie har visat att axelleden är vanligaste leden som skadas inom CrossFit, då många av momenten utförs ovan huvudhöjd eller hängandes i räcken under hög intensitet och volym.

Syftet med denna studie var därför att beskriva hur CrossFit-atleter som har eller har haft en axelskada uppfattar sin rehabträning som ordinerats av fysioterapeut. Detta undersöktes för att... (More)
Sammanfattning CrossFit är en sport som de senaste tio åren vuxit lavinartat. Själva träningen omfattar en blandning mellan gymnastik, tyngdlyftning och traditionell konditionsträning. CrossFit har också visat sig ha hög skaderisk då Summit et all i en studie har visat att 73,5 % av deltagarna ådragit sig en muskuloskeletal skada under CrossFit-träning

Ytterligare en studie har visat att axelleden är vanligaste leden som skadas inom CrossFit, då många av momenten utförs ovan huvudhöjd eller hängandes i räcken under hög intensitet och volym.

Syftet med denna studie var därför att beskriva hur CrossFit-atleter som har eller har haft en axelskada uppfattar sin rehabträning som ordinerats av fysioterapeut. Detta undersöktes för att besvara frågeställningarna: Hur är deltagarnas attityd till rehabträning ordinerad av fysioterapeut och Hur uppfattar deltagarna sina tilldelade rehabiliteringsövningar?

En egenutformad enkät publicerades i CF Swedens Facebookgrupp med uppmaningen att personer som har eller har haft en axelskada skulle fylla i enkäten. Frågorna berörde deltagarnas bakgrund, träningsvana, CrossFit-träning, typ av skada samt attityder kring rehabilitering och följsamhet. Totalt 297 svar samlades in under en tvåveckorsperiod varefter de sammanställdes och kategoriserades med hjälp av Microsoft Excel.

Majoriteten av deltagarna 79 % var nöjda med hur deras övningar sett ut och den effekt som de haft på axelskadan. En grupp på 21 % av CrossFit-atleterna uppgav dock att de bland annat ställde högre krav på sin rehabilitering och ansåg att rehabiliteringsövningarna de fått inte matchat deras annars höga träningsnivå, både till övningarnas utformning och belastning.

Nyckelord: Fysioterapi. Rehabilitering. Axelskador. Patientföljsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlandsson, Niklas and Petersson, Tomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fysioterapi, rehabilitering, axelskador, patientföljsamhet
language
Swedish
id
8937731
date added to LUP
2018-03-19 16:15:10
date last changed
2018-03-19 16:15:10
@misc{8937731,
 abstract   = {Sammanfattning CrossFit är en sport som de senaste tio åren vuxit lavinartat. Själva träningen omfattar en blandning mellan gymnastik, tyngdlyftning och traditionell konditionsträning. CrossFit har också visat sig ha hög skaderisk då Summit et all i en studie har visat att 73,5 % av deltagarna ådragit sig en muskuloskeletal skada under CrossFit-träning 
 
Ytterligare en studie har visat att axelleden är vanligaste leden som skadas inom CrossFit, då många av momenten utförs ovan huvudhöjd eller hängandes i räcken under hög intensitet och volym. 
 
Syftet med denna studie var därför att beskriva hur CrossFit-atleter som har eller har haft en axelskada uppfattar sin rehabträning som ordinerats av fysioterapeut. Detta undersöktes för att besvara frågeställningarna: Hur är deltagarnas attityd till rehabträning ordinerad av fysioterapeut och Hur uppfattar deltagarna sina tilldelade rehabiliteringsövningar? 
 
En egenutformad enkät publicerades i CF Swedens Facebookgrupp med uppmaningen att personer som har eller har haft en axelskada skulle fylla i enkäten. Frågorna berörde deltagarnas bakgrund, träningsvana, CrossFit-träning, typ av skada samt attityder kring rehabilitering och följsamhet. Totalt 297 svar samlades in under en tvåveckorsperiod varefter de sammanställdes och kategoriserades med hjälp av Microsoft Excel. 
 
Majoriteten av deltagarna 79 % var nöjda med hur deras övningar sett ut och den effekt som de haft på axelskadan. En grupp på 21 % av CrossFit-atleterna uppgav dock att de bland annat ställde högre krav på sin rehabilitering och ansåg att rehabiliteringsövningarna de fått inte matchat deras annars höga träningsnivå, både till övningarnas utformning och belastning. 
 
Nyckelord: Fysioterapi. Rehabilitering. Axelskador. Patientföljsamhet.},
 author    = {Erlandsson, Niklas and Petersson, Tomas},
 keyword   = {Fysioterapi,rehabilitering,axelskador,patientföljsamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av CrossFit-atleters följsamhet och uppfattning av övningsprogram vid axelrehabilitering - en enkätstudie},
 year     = {2017},
}