Advanced

Skador hos svenska truppgymnaster över 18 år - en enkätstudie

Pålsson, Lina and Horvath, Dominika (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund Truppgymnastik är en relativt ny och populär sport som ursprungligen kommer från Skandinavien. Sporten är indelad i tre delar; tumbling, trampett och fristående. Det är avancerade rutiner och kroppen utsätts för stora krafter vilket kan leda till ökad skaderisk. Vilken typ av skador som är vanligast, skadeincidensen och i vilka moment som skadorna uppkommer inom truppgymnastik är ett relativt outforskat område. Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien var att undersöka skadeincidensen, vilka de vanligaste skadorna var samt vid vilka moment de uppkommer, hos truppgymnaster över 18 år under de senaste 6 månaderna. Studiens frågeställningar var: Hur var skadeincidensen hos gymnasterna de senaste 6 månaderna? Vilka... (More)
Bakgrund Truppgymnastik är en relativt ny och populär sport som ursprungligen kommer från Skandinavien. Sporten är indelad i tre delar; tumbling, trampett och fristående. Det är avancerade rutiner och kroppen utsätts för stora krafter vilket kan leda till ökad skaderisk. Vilken typ av skador som är vanligast, skadeincidensen och i vilka moment som skadorna uppkommer inom truppgymnastik är ett relativt outforskat område. Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien var att undersöka skadeincidensen, vilka de vanligaste skadorna var samt vid vilka moment de uppkommer, hos truppgymnaster över 18 år under de senaste 6 månaderna. Studiens frågeställningar var: Hur var skadeincidensen hos gymnasterna de senaste 6 månaderna? Vilka skadetyper var vanligast? Vid vilket moment skedde skadorna? Metod: Design: Retrospektiv enkätundersökning. Undersökningsgruppen för studien var svenska truppgymnaster över arton år som har varit träningsaktiva under de senaste sex månaderna. En intresseanmälan skickades ut till alla föreningar i Sverige. En länk till elektronisk enkät skickades sedan till de föreningar som visat sitt intresse. Länken till enkäten förmedlades vidare till de aktiva via föreningens tränare. Enkäten var öppen under 2 veckor. Efter att enkäten hade stängts sammanställdes resultatet. Resultat: Trettio enkäter analyserades (2,6% av totala populationen). Sextio procent av gymnasterna i studien har haft en eller flera skador, 92 procent av skadorna hade uppkommit under träning. Skadeincidensen hos gymnasterna var 5,8 skador per 1000 h under de senaste sex månaderna. Nedre extremitet drabbades av 61% av skadorna och foten var den mesta skadedrabbade kroppsdelen med 21,1% av skadorna. Femtioåtta procent av gymnasterna hade skadat samma kroppsdel tidigare. Ligamentskador stod för 25,8% av skadorna och majoriteten av skadorna, 34%, uppstod vid landning. Konklusion: I den här studien hade över hälften av gymnasterna haft en eller flera skador och en skadeincidens på 5,8 skador per 1000 träningstimmar uppmättes. Majoriteten av skadorna hade uppkommit på träning under landningsfasen. Majoriteten av skadorna som uppkom var av lindring karaktär och ligamentskador i fotleden stod för största andelen av skadorna. På grund av det låga deltagandet kan inga generella slutsatser dras av resultatet från denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Lina and Horvath, Dominika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Truppgymnastik, idrottsskador, skadeincidens, skador, gymnastikskador
language
Swedish
id
8937741
date added to LUP
2018-03-19 16:15:29
date last changed
2018-03-19 16:15:29
@misc{8937741,
 abstract   = {Bakgrund Truppgymnastik är en relativt ny och populär sport som ursprungligen kommer från Skandinavien. Sporten är indelad i tre delar; tumbling, trampett och fristående. Det är avancerade rutiner och kroppen utsätts för stora krafter vilket kan leda till ökad skaderisk. Vilken typ av skador som är vanligast, skadeincidensen och i vilka moment som skadorna uppkommer inom truppgymnastik är ett relativt outforskat område. Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien var att undersöka skadeincidensen, vilka de vanligaste skadorna var samt vid vilka moment de uppkommer, hos truppgymnaster över 18 år under de senaste 6 månaderna. Studiens frågeställningar var: Hur var skadeincidensen hos gymnasterna de senaste 6 månaderna? Vilka skadetyper var vanligast? Vid vilket moment skedde skadorna? Metod: Design: Retrospektiv enkätundersökning. Undersökningsgruppen för studien var svenska truppgymnaster över arton år som har varit träningsaktiva under de senaste sex månaderna. En intresseanmälan skickades ut till alla föreningar i Sverige. En länk till elektronisk enkät skickades sedan till de föreningar som visat sitt intresse. Länken till enkäten förmedlades vidare till de aktiva via föreningens tränare. Enkäten var öppen under 2 veckor. Efter att enkäten hade stängts sammanställdes resultatet. Resultat: Trettio enkäter analyserades (2,6% av totala populationen). Sextio procent av gymnasterna i studien har haft en eller flera skador, 92 procent av skadorna hade uppkommit under träning. Skadeincidensen hos gymnasterna var 5,8 skador per 1000 h under de senaste sex månaderna. Nedre extremitet drabbades av 61% av skadorna och foten var den mesta skadedrabbade kroppsdelen med 21,1% av skadorna. Femtioåtta procent av gymnasterna hade skadat samma kroppsdel tidigare. Ligamentskador stod för 25,8% av skadorna och majoriteten av skadorna, 34%, uppstod vid landning. Konklusion: I den här studien hade över hälften av gymnasterna haft en eller flera skador och en skadeincidens på 5,8 skador per 1000 träningstimmar uppmättes. Majoriteten av skadorna hade uppkommit på träning under landningsfasen. Majoriteten av skadorna som uppkom var av lindring karaktär och ligamentskador i fotleden stod för största andelen av skadorna. På grund av det låga deltagandet kan inga generella slutsatser dras av resultatet från denna studie.},
 author    = {Pålsson, Lina and Horvath, Dominika},
 keyword   = {Truppgymnastik,idrottsskador,skadeincidens,skador,gymnastikskador},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skador hos svenska truppgymnaster över 18 år - en enkätstudie},
 year     = {2017},
}