Advanced

Skadeförekomst hos män och kvinnor inom CrossFit - en retrospektiv tvärsnittsstudie

Jernberg, Marcus and Jönsson, Niklas (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. Vi ville också undersöka skadorna beroende på hur länge personerna hade utövat CrossFit och på vilken nivå. Forskningsfrågor: Hur ser skadeförekomsten ut hos män och kvinnor i CrossFit? Vilken skadelokalisation är vanligast hos män och kvinnor? Under vilket moment i CrossFit uppstod skadan? Hur ser skadeförekomsten ut beroende på hur länge CrossFit har utövats och huruvida du har tränat eller tävlat? Design: Retrospektiv... (More)
Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. Vi ville också undersöka skadorna beroende på hur länge personerna hade utövat CrossFit och på vilken nivå. Forskningsfrågor: Hur ser skadeförekomsten ut hos män och kvinnor i CrossFit? Vilken skadelokalisation är vanligast hos män och kvinnor? Under vilket moment i CrossFit uppstod skadan? Hur ser skadeförekomsten ut beroende på hur länge CrossFit har utövats och huruvida du har tränat eller tävlat? Design: Retrospektiv tvärsnittsstudie Metod: Medlemmarna i en svensk CrossFit Facebook-grupp fick tillgång till en internetenkät om deras skador, deras kön och under vilket moment skadan inträffade. Alla svar granskades, sammanställdes och resultatet beräknades. Alla svar behandlades konfidentiellt. Resultat: 477 personer inkluderades i studien. Antalet män i studien var 188 (39%) och kvinnor 289 (60%). Kroppsdelarna som hade mest skador var axel/skuldra 39%, ländrygg 24% och knä 16%. Skador i axel/skuldra fanns hos 44% män och 35% kvinnor, 25% män och 23% kvinnor erhöll skador i ländryggen och 19% män och 13% kvinnor erhöll skador i knä. Skadorna i axel/skuldra uppstod mest i gymnastiska rörelser 39%, i nedre delen av ryggen från styrkelyft 48% och i knä 27% från tyngdlyftning. Totalt 141 (62%) personer hade inte tävlat i CrossFit som hade skador och 183 (73%) hade tävlat i CrossFit och fått skador. Slutsats: Denna studie beskriver förekomsten av skador hos män respektive kvinnor inom CrossFit. Axel/skuldra är kroppsdelen med högst förekomst av skador i båda könen och uppträder under de gymnastiska rörelserna. Skadeförekomsten är inte hög de första 6 månaderna av CrossFit-träning men ökar efter 6 månader. De som tävlade inom CrossFit visade en ökad skadeförekomst. Framtida studier bör undersöka könsskillnader och bör också vara av en prospektiv studiedesign. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jernberg, Marcus and Jönsson, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CrossFit, Frekvens, Kön, Skador, Prevalen
language
Swedish
id
8937746
date added to LUP
2018-03-19 16:15:42
date last changed
2018-03-19 16:15:42
@misc{8937746,
 abstract   = {Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. Vi ville också undersöka skadorna beroende på hur länge personerna hade utövat CrossFit och på vilken nivå. Forskningsfrågor: Hur ser skadeförekomsten ut hos män och kvinnor i CrossFit? Vilken skadelokalisation är vanligast hos män och kvinnor? Under vilket moment i CrossFit uppstod skadan? Hur ser skadeförekomsten ut beroende på hur länge CrossFit har utövats och huruvida du har tränat eller tävlat? Design: Retrospektiv tvärsnittsstudie Metod: Medlemmarna i en svensk CrossFit Facebook-grupp fick tillgång till en internetenkät om deras skador, deras kön och under vilket moment skadan inträffade. Alla svar granskades, sammanställdes och resultatet beräknades. Alla svar behandlades konfidentiellt. Resultat: 477 personer inkluderades i studien. Antalet män i studien var 188 (39%) och kvinnor 289 (60%). Kroppsdelarna som hade mest skador var axel/skuldra 39%, ländrygg 24% och knä 16%. Skador i axel/skuldra fanns hos 44% män och 35% kvinnor, 25% män och 23% kvinnor erhöll skador i ländryggen och 19% män och 13% kvinnor erhöll skador i knä. Skadorna i axel/skuldra uppstod mest i gymnastiska rörelser 39%, i nedre delen av ryggen från styrkelyft 48% och i knä 27% från tyngdlyftning. Totalt 141 (62%) personer hade inte tävlat i CrossFit som hade skador och 183 (73%) hade tävlat i CrossFit och fått skador. Slutsats: Denna studie beskriver förekomsten av skador hos män respektive kvinnor inom CrossFit. Axel/skuldra är kroppsdelen med högst förekomst av skador i båda könen och uppträder under de gymnastiska rörelserna. Skadeförekomsten är inte hög de första 6 månaderna av CrossFit-träning men ökar efter 6 månader. De som tävlade inom CrossFit visade en ökad skadeförekomst. Framtida studier bör undersöka könsskillnader och bör också vara av en prospektiv studiedesign.},
 author    = {Jernberg, Marcus and Jönsson, Niklas},
 keyword   = {CrossFit,Frekvens,Kön,Skador,Prevalen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadeförekomst hos män och kvinnor inom CrossFit - en retrospektiv tvärsnittsstudie},
 year     = {2017},
}