Advanced

Har fysioterapeuter riktlinjer för att främja fysisk aktivitet hos personer med artrosbesvär efter avslutad artrosskola? En enkätstudie i Region Skåne

Ulander, Kim and Lund, Malin (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund Artros är en vanligt förekommande diagnos. Cirka var fjärde person över 45 år drabbas av artros. Forskning visar på att allsidig träning ger minskad smärta och bättre funktion i den drabbade leden. Därtill är det viktigt för patienten att få information om sjukdomen samt information om livsstilsfaktorer som påverkar sjukdomen. För att kostnadseffektivisera behandlingen för artrospatienter startade Bättre Omhändertagande av Patienter med Artros, BOA. Syfte/frågeställningar Undersöka om fysioterapeuter inom Region Skåne har riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet hos patienter med artrosbesvär efter avslutad BOA samt hur dessa eventuella riktlinjer ser ut. 1. Har fysioterapeuter inom Region Skåne riktlinjer för att... (More)
Bakgrund Artros är en vanligt förekommande diagnos. Cirka var fjärde person över 45 år drabbas av artros. Forskning visar på att allsidig träning ger minskad smärta och bättre funktion i den drabbade leden. Därtill är det viktigt för patienten att få information om sjukdomen samt information om livsstilsfaktorer som påverkar sjukdomen. För att kostnadseffektivisera behandlingen för artrospatienter startade Bättre Omhändertagande av Patienter med Artros, BOA. Syfte/frågeställningar Undersöka om fysioterapeuter inom Region Skåne har riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet hos patienter med artrosbesvär efter avslutad BOA samt hur dessa eventuella riktlinjer ser ut. 1. Har fysioterapeuter inom Region Skåne riktlinjer för att främja fysisk aktivitet för patienter med artrosbesvär efter avslutad artrosskola och 6 veckors träning och hur ser dessa ut? 2. Har fysioterapeuter inom Region Skåne riktlinjer för att främja fysisk aktivitet för patienter med artrosbesvär efter avslutad BOA (efter 1 år) och hur ser dessa ut? 3. Erbjuds fortsatt träning på vårdcentral efter avslutad artrosskola och 6 veckors träning och hur ser träningen ut? 4. Erbjuds fortsatt träning på vårdcentral efter avslutad BOA (efter 1 år) och hur ser träningen ut? Studiedesign En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes och datainsamlingen skedde via en enkät. Material och metoder Fyrtio enkäter skickades ut till fysioterapeuter på vårdcentraler i Region Skåne. Inklusionskriterierna för deltagande var att fysioterapeuterna som skulle svara på enkäten skulle vara legitimerade och ha jobbat enligt BOA-konceptet i 6 månader eller mer. Resultatet beskrevs med deskriptiv statistik. Etik En förfrågan om undersökningen skickades till verksamhetscheferna på utvalda vårdcentraler. Deltagandet i enkätundersökningen var anonymt och frivilligt. Genom att svara på enkäten och skicka in den gav deltagaren sitt samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL). Resultat Trettiofem fysioterapeuter svarade på enkäten. Knappt hälften hade riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet efter artrosskola och sex veckors träning men endast två hade det efter ett år. Slutsats Efter avslutad BOA har det visat sig att 66% av patienterna som står på kö till operation, avsäger sig sin plats. Trots detta och att knappt hälften av fysioterapeuterna hade riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet efter artrosskola och sex veckor träning ville 73% ha gemensamma riktlinjer från BOA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulander, Kim and Lund, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artros, BOA, träning, fysioterapeut, behandling
language
Swedish
id
8937750
date added to LUP
2018-03-19 16:15:56
date last changed
2018-03-19 16:15:56
@misc{8937750,
 abstract   = {Bakgrund Artros är en vanligt förekommande diagnos. Cirka var fjärde person över 45 år drabbas av artros. Forskning visar på att allsidig träning ger minskad smärta och bättre funktion i den drabbade leden. Därtill är det viktigt för patienten att få information om sjukdomen samt information om livsstilsfaktorer som påverkar sjukdomen. För att kostnadseffektivisera behandlingen för artrospatienter startade Bättre Omhändertagande av Patienter med Artros, BOA. Syfte/frågeställningar Undersöka om fysioterapeuter inom Region Skåne har riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet hos patienter med artrosbesvär efter avslutad BOA samt hur dessa eventuella riktlinjer ser ut. 1. Har fysioterapeuter inom Region Skåne riktlinjer för att främja fysisk aktivitet för patienter med artrosbesvär efter avslutad artrosskola och 6 veckors träning och hur ser dessa ut? 2. Har fysioterapeuter inom Region Skåne riktlinjer för att främja fysisk aktivitet för patienter med artrosbesvär efter avslutad BOA (efter 1 år) och hur ser dessa ut? 3. Erbjuds fortsatt träning på vårdcentral efter avslutad artrosskola och 6 veckors träning och hur ser träningen ut? 4. Erbjuds fortsatt träning på vårdcentral efter avslutad BOA (efter 1 år) och hur ser träningen ut? Studiedesign En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes och datainsamlingen skedde via en enkät. Material och metoder Fyrtio enkäter skickades ut till fysioterapeuter på vårdcentraler i Region Skåne. Inklusionskriterierna för deltagande var att fysioterapeuterna som skulle svara på enkäten skulle vara legitimerade och ha jobbat enligt BOA-konceptet i 6 månader eller mer. Resultatet beskrevs med deskriptiv statistik. Etik En förfrågan om undersökningen skickades till verksamhetscheferna på utvalda vårdcentraler. Deltagandet i enkätundersökningen var anonymt och frivilligt. Genom att svara på enkäten och skicka in den gav deltagaren sitt samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL). Resultat Trettiofem fysioterapeuter svarade på enkäten. Knappt hälften hade riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet efter artrosskola och sex veckors träning men endast två hade det efter ett år. Slutsats Efter avslutad BOA har det visat sig att 66% av patienterna som står på kö till operation, avsäger sig sin plats. Trots detta och att knappt hälften av fysioterapeuterna hade riktlinjer för att främja fortsatt fysisk aktivitet efter artrosskola och sex veckor träning ville 73% ha gemensamma riktlinjer från BOA.},
 author    = {Ulander, Kim and Lund, Malin},
 keyword   = {Artros,BOA,träning,fysioterapeut,behandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har fysioterapeuter riktlinjer för att främja fysisk aktivitet hos personer med artrosbesvär efter avslutad artrosskola? En enkätstudie i Region Skåne},
 year     = {2017},
}