Advanced

Vilka riskfaktorer samt preventiva åtgärder finns beskrivna för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare? En litteraturstudie

Nilsson, Martina and Lönnqvist, Amanda (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Främre korsbandet är en viktig struktur för stabiliteten i knäleden och en främre korsbandsskada är en av de vanligaste ligamentskadorna inom idrottsvärlden. Skadan leder i de flesta fall till permanent funktionsnedsättning oavsett behandlingsform. Det är främst unga kvinnor som drabbas och kvinnor löper större risk än män som utsätts för samma belastning. I takt med kvinnors ökade idrottande behöver kunskapen kring riskfaktorer och preventiva åtgärder fördjupas.

Syfte och frågeställningar: Syftet är att sammanställa de riskfaktorer samt preventiva åtgärder som finns beskrivna för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare. Detta resulterade i två frågeställningar.

- Vilka faktorer leder till en ökad skaderisk för... (More)
Bakgrund: Främre korsbandet är en viktig struktur för stabiliteten i knäleden och en främre korsbandsskada är en av de vanligaste ligamentskadorna inom idrottsvärlden. Skadan leder i de flesta fall till permanent funktionsnedsättning oavsett behandlingsform. Det är främst unga kvinnor som drabbas och kvinnor löper större risk än män som utsätts för samma belastning. I takt med kvinnors ökade idrottande behöver kunskapen kring riskfaktorer och preventiva åtgärder fördjupas.

Syfte och frågeställningar: Syftet är att sammanställa de riskfaktorer samt preventiva åtgärder som finns beskrivna för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare. Detta resulterade i två frågeställningar.

- Vilka faktorer leder till en ökad skaderisk för främre korsbandsskada hos kvinnliga idrottare? - Vilka preventiva åtgärder finns beskrivna som syftar till att minska incidensen för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare?

Studiedesign: En litteraturstudie

Metod: Databasen PubMed användes för att besvara frågeställningarna. Artiklar som var publicerade inom de senaste sex åren, undersökte idrottande kvinnor samt riskfaktorer eller preventiva åtgärder för främre korsbandsskador inkluderades. Båda författarna granskade de utvalda artiklarna i flera steg. Slutligen återstod tio artiklar för att besvara den första frågeställningen och åtta artiklar till den andra.

Resultat: Faktorer som ökar risken för främre korsbandsskada hos idrottande kvinnor är: ökad vikt, ålder, längd, Body Mass Index,större posterior och inferior lutning på tibias ledytor, ökad knäabduktion och mindre flexion i höft och knä vid landning samt höga nivåer av hormonen relaxin, progesteron, 17-beta-estradiol och låga nivåer av testosteron.Minskad bål- och knästyrka samt lägre neuromuskulär preaktivitet i hamstringsmuskulaturen i förhållande till quadricepsmuskulaturen är också riskfaktorer. Risken att drabbas av skadan är dessutom större i det icke-dominanta benet, efter uttröttning och i matchsituation.

Preventiva åtgärder som minskar risken för en främre korsbandsskada är att förändra de biomekaniska förhållandena via det tekniska utförandet och på så sätt påverka höft-, knä- och bålvinkel vid en landning. En minskad incidens samt minskad risk för främre korsbandsskador har setts efter genomförandet av preventiva uppvärmningsprogram.

Slutsats: Ökad medvetenhet kring personliga, anatomiska, hormonella, biomekaniska och muskulära riskfaktorerna samt skadesituationen kan ge förståelse för vikten av preventiva åtgärder för att minska förekomsten av främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Martina and Lönnqvist, Amanda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Främre korsbandsskador, förebyggande åtgärder, riskfaktorer, kvinnor, idrottsutövare
language
Swedish
id
8937753
date added to LUP
2018-03-19 16:16:08
date last changed
2018-03-19 16:16:08
@misc{8937753,
 abstract   = {Bakgrund: Främre korsbandet är en viktig struktur för stabiliteten i knäleden och en främre korsbandsskada är en av de vanligaste ligamentskadorna inom idrottsvärlden. Skadan leder i de flesta fall till permanent funktionsnedsättning oavsett behandlingsform. Det är främst unga kvinnor som drabbas och kvinnor löper större risk än män som utsätts för samma belastning. I takt med kvinnors ökade idrottande behöver kunskapen kring riskfaktorer och preventiva åtgärder fördjupas. 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet är att sammanställa de riskfaktorer samt preventiva åtgärder som finns beskrivna för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare. Detta resulterade i två frågeställningar. 
 
- Vilka faktorer leder till en ökad skaderisk för främre korsbandsskada hos kvinnliga idrottare? - Vilka preventiva åtgärder finns beskrivna som syftar till att minska incidensen för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare? 
 
Studiedesign: En litteraturstudie 
 
Metod: Databasen PubMed användes för att besvara frågeställningarna. Artiklar som var publicerade inom de senaste sex åren, undersökte idrottande kvinnor samt riskfaktorer eller preventiva åtgärder för främre korsbandsskador inkluderades. Båda författarna granskade de utvalda artiklarna i flera steg. Slutligen återstod tio artiklar för att besvara den första frågeställningen och åtta artiklar till den andra. 
 
Resultat: Faktorer som ökar risken för främre korsbandsskada hos idrottande kvinnor är: ökad vikt, ålder, längd, Body Mass Index,större posterior och inferior lutning på tibias ledytor, ökad knäabduktion och mindre flexion i höft och knä vid landning samt höga nivåer av hormonen relaxin, progesteron, 17-beta-estradiol och låga nivåer av testosteron.Minskad bål- och knästyrka samt lägre neuromuskulär preaktivitet i hamstringsmuskulaturen i förhållande till quadricepsmuskulaturen är också riskfaktorer. Risken att drabbas av skadan är dessutom större i det icke-dominanta benet, efter uttröttning och i matchsituation. 
 
Preventiva åtgärder som minskar risken för en främre korsbandsskada är att förändra de biomekaniska förhållandena via det tekniska utförandet och på så sätt påverka höft-, knä- och bålvinkel vid en landning. En minskad incidens samt minskad risk för främre korsbandsskador har setts efter genomförandet av preventiva uppvärmningsprogram. 
 
Slutsats: Ökad medvetenhet kring personliga, anatomiska, hormonella, biomekaniska och muskulära riskfaktorerna samt skadesituationen kan ge förståelse för vikten av preventiva åtgärder för att minska förekomsten av främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare.},
 author    = {Nilsson, Martina and Lönnqvist, Amanda},
 keyword   = {Främre korsbandsskador,förebyggande åtgärder,riskfaktorer,kvinnor,idrottsutövare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka riskfaktorer samt preventiva åtgärder finns beskrivna för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare? En litteraturstudie},
 year     = {2017},
}