Advanced

Balans och psykologisk tilltro till fotledsfunktion vid idrottsutövande hos kvinnliga handbollsspelare efter en fotledsstukning

Thörn, Johanna and Erlandsson, Jonathan (2017)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Balans och psykologisk tilltro till fotledsfunktion vid idrottsutövande hos kvinnliga handbollsspelare efter en fotledsstukning

Bakgrund: Handboll är en intensiv idrott och kännetecknas av ett stort antal högintensiva moment såsom hopp, tempoväxlingar, riktningsförändringar, dueller och kontaktsituationer. Handboll var en av de mest skadedrabbade sporterna under OS i London 2012 och under VM i Qatar 2015 så var den vanligaste specifika skadan fotledsstukning. Idrottsskador har blivit associerade med negativa psykologiska reaktioner vilket inkluderar minskat självförtroende, depression och ångest vilket kan uppstå direkt efter skadan eller under rehabiliteringen. Att inte kunna återgå till aktiviteten på samma nivå som tidigare p.g.a.... (More)
Balans och psykologisk tilltro till fotledsfunktion vid idrottsutövande hos kvinnliga handbollsspelare efter en fotledsstukning

Bakgrund: Handboll är en intensiv idrott och kännetecknas av ett stort antal högintensiva moment såsom hopp, tempoväxlingar, riktningsförändringar, dueller och kontaktsituationer. Handboll var en av de mest skadedrabbade sporterna under OS i London 2012 och under VM i Qatar 2015 så var den vanligaste specifika skadan fotledsstukning. Idrottsskador har blivit associerade med negativa psykologiska reaktioner vilket inkluderar minskat självförtroende, depression och ångest vilket kan uppstå direkt efter skadan eller under rehabiliteringen. Att inte kunna återgå till aktiviteten på samma nivå som tidigare p.g.a. minskad tilltro till sin skadade kroppsdel kan vara en bidragande faktor till ovanstående symtom.

Syfte: Att observera samt beskriva eventuella skillnader avseende resultat vid Y-balance test och psykologisk tilltro till fotledsfunktion under idrottsutövandet, mellan kvinnliga handbollsspelare med respektive utan en fotledsstukning de senaste 24 månaderna.

Studiedesign: Tvärsnittsstudie

Metod: 26 kvinnliga handbollsspelare, som utövat handboll de senaste 12 månaderna samt var över 18 år, genomförde y-balance test och ett modifierat ACL-RSI frågeformulär i syfte att mäta deras balans/fotledsstabilitet samt deras psykologiska tilltro till sin fotled under idrottsutövande. Resultaten jämfördes mellan dem som stukat sin fotled de senaste 24 månaderna och dem som inte stukat sin fotled de senaste 24 månaderna.

Resultat: I den undersökta gruppen hade 30,7% (n=8) av deltagarna tidigare haft en fotledsstukning av höger fotled och 34% (n=9) hade tidigare haft en fotledsstukning i vänster fotled de senaste 24 månaderna, ett antal deltagare hade skadat båda fotlederna (n=10). Vid Ybalance test med resultatet normaliserat efter benlängd så uppvisade gruppen med en tidigare fotledsstukning en lägre räckvidd än de som inte hade stukat sin fotled. Det kunde inte observeras några nämnbara skillnader mellan grupperna i svar avseende det modifierade ACLRSI frågeformuläret.

Konklusion: Deltagargruppen med en tidigare fotledsskada hade ett lägre resultat på Y-balance test än de utan en tidigare skada. Det modifierade ACL-RSI frågeformuläret visade ingen nämnbar skillnad mellan grupperna. Vilket tyder på en god psykologisk tilltro till fotledsfunktion. Det modifierade ACL-RSI frågeformuläret kräver en validitets och reliabilitets granskning för att kunna användas i framtida studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thörn, Johanna and Erlandsson, Jonathan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Y-balance test, fotledsinstabilitet, fotledsskada, handboll
language
Swedish
id
8937757
date added to LUP
2018-03-19 16:16:16
date last changed
2018-03-19 16:16:16
@misc{8937757,
 abstract   = {Balans och psykologisk tilltro till fotledsfunktion vid idrottsutövande hos kvinnliga handbollsspelare efter en fotledsstukning 
 
Bakgrund: Handboll är en intensiv idrott och kännetecknas av ett stort antal högintensiva moment såsom hopp, tempoväxlingar, riktningsförändringar, dueller och kontaktsituationer. Handboll var en av de mest skadedrabbade sporterna under OS i London 2012 och under VM i Qatar 2015 så var den vanligaste specifika skadan fotledsstukning. Idrottsskador har blivit associerade med negativa psykologiska reaktioner vilket inkluderar minskat självförtroende, depression och ångest vilket kan uppstå direkt efter skadan eller under rehabiliteringen. Att inte kunna återgå till aktiviteten på samma nivå som tidigare p.g.a. minskad tilltro till sin skadade kroppsdel kan vara en bidragande faktor till ovanstående symtom. 
 
Syfte: Att observera samt beskriva eventuella skillnader avseende resultat vid Y-balance test och psykologisk tilltro till fotledsfunktion under idrottsutövandet, mellan kvinnliga handbollsspelare med respektive utan en fotledsstukning de senaste 24 månaderna. 
 
Studiedesign: Tvärsnittsstudie 
 
Metod: 26 kvinnliga handbollsspelare, som utövat handboll de senaste 12 månaderna samt var över 18 år, genomförde y-balance test och ett modifierat ACL-RSI frågeformulär i syfte att mäta deras balans/fotledsstabilitet samt deras psykologiska tilltro till sin fotled under idrottsutövande. Resultaten jämfördes mellan dem som stukat sin fotled de senaste 24 månaderna och dem som inte stukat sin fotled de senaste 24 månaderna. 
 
Resultat: I den undersökta gruppen hade 30,7% (n=8) av deltagarna tidigare haft en fotledsstukning av höger fotled och 34% (n=9) hade tidigare haft en fotledsstukning i vänster fotled de senaste 24 månaderna, ett antal deltagare hade skadat båda fotlederna (n=10). Vid Ybalance test med resultatet normaliserat efter benlängd så uppvisade gruppen med en tidigare fotledsstukning en lägre räckvidd än de som inte hade stukat sin fotled. Det kunde inte observeras några nämnbara skillnader mellan grupperna i svar avseende det modifierade ACLRSI frågeformuläret. 
 
Konklusion: Deltagargruppen med en tidigare fotledsskada hade ett lägre resultat på Y-balance test än de utan en tidigare skada. Det modifierade ACL-RSI frågeformuläret visade ingen nämnbar skillnad mellan grupperna. Vilket tyder på en god psykologisk tilltro till fotledsfunktion. Det modifierade ACL-RSI frågeformuläret kräver en validitets och reliabilitets granskning för att kunna användas i framtida studier.},
 author    = {Thörn, Johanna and Erlandsson, Jonathan},
 keyword   = {Y-balance test,fotledsinstabilitet,fotledsskada,handboll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balans och psykologisk tilltro till fotledsfunktion vid idrottsutövande hos kvinnliga handbollsspelare efter en fotledsstukning},
 year     = {2017},
}