Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Texturella studier och analyser av Baddeleyitomvandlingar i zirkon : exempel från sydöstra Ghana

Glommé, Alexandra (2013) In Examensarbete i geologi GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Baddeleyit är en zirkoniumoxid som normalt sett inte är stabil i kiselmättade miljöer, utan då omvandlas till zirkon. Mitt arbete kommer att handla om ett extremfall då baddeleyit har påträffats i en kvartsit i södra Ghana. Zirkoner med baddeleyitomvandlingar hittas precis vid kontakten till en deformerad granit. Efter att ha undersökt både bergarten och de enskilda zirkonkornen i ljusmikroskop och elektronmikroskop, och sedan gjort kemiska analyser så kan jag konstatera att baddeleyiten bara hittas i kvartsiten precis över granitkontakten och inte i något av de andra proverna. Det finns observationer som inklusioner, bubblor och områden som är urlakade på specifika ämnen, detta tyder på att det finns fluid påverkan i både graniten och... (More)
Baddeleyit är en zirkoniumoxid som normalt sett inte är stabil i kiselmättade miljöer, utan då omvandlas till zirkon. Mitt arbete kommer att handla om ett extremfall då baddeleyit har påträffats i en kvartsit i södra Ghana. Zirkoner med baddeleyitomvandlingar hittas precis vid kontakten till en deformerad granit. Efter att ha undersökt både bergarten och de enskilda zirkonkornen i ljusmikroskop och elektronmikroskop, och sedan gjort kemiska analyser så kan jag konstatera att baddeleyiten bara hittas i kvartsiten precis över granitkontakten och inte i något av de andra proverna. Det finns observationer som inklusioner, bubblor och områden som är urlakade på specifika ämnen, detta tyder på att det finns fluid påverkan i både graniten och kvartsiten precis över kontakten. Det finns förklaringsmodeller sedan tidigare som föreslår att baddeleyit kan bildas både primärt och sekundärt i zirkon, beroende på baddeleyitens spridningsmönster i kornet. Om det handlar om en sekundär process är en förklaringsmodell att det rör sig om fluida påverkan i bergarten. Resultaten i mitt arbete tyder på att baddeleyiten har bildats av sekundära processer, fluider som rört sig genom bergarten. (Less)
Abstract
Baddeleyit is a zirconium oxide that normally is not found in silica rich environments, because it’s not stabile. It will rather react and form zircon. My paper will deal with an extreme case where the baddeleyit was found in a quartzite I the southernmost part of Ghana. Zircons with baddeleyit inclusions were found right above a contact with a deformed granite. After some studies on the rock and the zircon grains in a microscope and a scanning electron microscope, and some chemical analysis I could draw the conclusion that baddeleyit is only found in the quartzite just above the granitecontact, and not in any of the other samples. Observations like inclusions, bubbles and areas that are leached in specific elements, suggests that both the... (More)
Baddeleyit is a zirconium oxide that normally is not found in silica rich environments, because it’s not stabile. It will rather react and form zircon. My paper will deal with an extreme case where the baddeleyit was found in a quartzite I the southernmost part of Ghana. Zircons with baddeleyit inclusions were found right above a contact with a deformed granite. After some studies on the rock and the zircon grains in a microscope and a scanning electron microscope, and some chemical analysis I could draw the conclusion that baddeleyit is only found in the quartzite just above the granitecontact, and not in any of the other samples. Observations like inclusions, bubbles and areas that are leached in specific elements, suggests that both the granite and the quartzite just above the contact have been affected by fluids. There are several models that suggest that baddeleyit can form during both primary and secondary processes in zircon, depending on the baddeleyit distribution patterns in the grain. If it’s about secondary processes one of the explanatory models is that fluids have affeceted the rock. The results from my work indicates that that baddeleyit have formed during secondary processes, fluids going through the rock. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glommé, Alexandra
supervisor
organization
alternative title
Textural studies and analysis of Baddeleyitinclusions in zircon : an example from southeast Ghana
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Baddeleyit, zirkon, fluider, Ghana, svepelektronmikroskop
publication/series
Examensarbete i geologi
report number
347
language
Swedish
id
8938221
date added to LUP
2018-03-28 15:10:17
date last changed
2018-04-03 16:14:53
@misc{8938221,
 abstract   = {Baddeleyit is a zirconium oxide that normally is not found in silica rich environments, because it’s not stabile. It will rather react and form zircon. My paper will deal with an extreme case where the baddeleyit was found in a quartzite I the southernmost part of Ghana. Zircons with baddeleyit inclusions were found right above a contact with a deformed granite. After some studies on the rock and the zircon grains in a microscope and a scanning electron microscope, and some chemical analysis I could draw the conclusion that baddeleyit is only found in the quartzite just above the granitecontact, and not in any of the other samples. Observations like inclusions, bubbles and areas that are leached in specific elements, suggests that both the granite and the quartzite just above the contact have been affected by fluids. There are several models that suggest that baddeleyit can form during both primary and secondary processes in zircon, depending on the baddeleyit distribution patterns in the grain. If it’s about secondary processes one of the explanatory models is that fluids have affeceted the rock. The results from my work indicates that that baddeleyit have formed during secondary processes, fluids going through the rock.},
 author    = {Glommé, Alexandra},
 keyword   = {Baddeleyit,zirkon,fluider,Ghana,svepelektronmikroskop},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete i geologi},
 title    = {Texturella studier och analyser av Baddeleyitomvandlingar i zirkon : exempel från sydöstra Ghana},
 year     = {2013},
}