Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kartläggning av den självskattade upplevelsen av sömn hos en grupp studenter med olika träningsvanor på fysioterapeutprogrammet i Lund - en enkätstudie

Persson, Frida and Robertsson, Lovisa (2016)
Human Movement: health and rehabilitation
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Kort sömnlatens, lugn sömn samt förmågan att sova hela natten är faktorer som definierar god sömnkvalitet. Sömnstörningar drabbar en stor del av världens befolkning och ökar risken för en mängd sjukdomar som exempelvis depression, metabola sjukdomar och hjärt- kärlsjukdom. Faktorer som stress, rökning och skiftarbete har negativ påverkan på sömnen. Fysisk aktivitet och träning har enligt ett flertal studier visat sig ha en god effekt på sömnkvaliteten.

Syfte/frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka den självskattade
sömnkvaliteten, sömnbehov och antalet sömntimmar hos en grupp
fysioterapeutstudenter samt att undersöka om dessa faktorer skiljer sig åt mellan studenter med olika träningsvanor i den undersökta... (More)
Bakgrund: Kort sömnlatens, lugn sömn samt förmågan att sova hela natten är faktorer som definierar god sömnkvalitet. Sömnstörningar drabbar en stor del av världens befolkning och ökar risken för en mängd sjukdomar som exempelvis depression, metabola sjukdomar och hjärt- kärlsjukdom. Faktorer som stress, rökning och skiftarbete har negativ påverkan på sömnen. Fysisk aktivitet och träning har enligt ett flertal studier visat sig ha en god effekt på sömnkvaliteten.

Syfte/frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka den självskattade
sömnkvaliteten, sömnbehov och antalet sömntimmar hos en grupp
fysioterapeutstudenter samt att undersöka om dessa faktorer skiljer sig åt mellan studenter med olika träningsvanor i den undersökta gruppen, sett till träningstyp och duration.

Studiedesign: Kvantitativ tvärsnittsstudie.
Material och metoder: En enkät, innehållande egenkomponerade frågor om
träningsvanor samt det validitets- och reliabilitetstestade frågeformuläret Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) delades ut till studenter på fysioterapeutprogrammet i Lund (n=110) i åldrarna 19-42 år. Vid tolkningen av resultatet delades deltagarna in i grupper efter huvudsaklig träningstyp samt efter antalet träningsminuter/vecka. Data bearbetades genom deskriptiv statistik och presenterades i tabell- och figurform, samt genom löpande text.

Etik: Deltagandet var frivilligt och enkäterna besvarades anonymt. Enkäterna förseddes med kodnummer för att garantera konfidentialitet och förstördes efterstudiens slut.

Resultat: Deltagarna som inte tränade alls/mycket lite rapporterade lägre sömnbehov,kortare sömntid samt längre sömnlatens och därmed skattar sämre sömnkvalitet än övriga deltagare. Hos grupperna som tränade olika typer av träningsformer i olika volymer kunde inga skillnader gällande sömntid eller sömnkvalitet urskiljas.

Slutsats: Studiens resultat visade att träning kan ha positiv påverkan på sömntiden och sömnkvaliteten. Vilken träningstyp och träningstid som har optimal påverkan på sömnen kunde inte urskiljas, huvudsaken verkade vara att någon form av träning utövades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Frida and Robertsson, Lovisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sömnkvalitet, träning, KSQ, sömnstörningar
language
Swedish
id
8938546
date added to LUP
2018-04-11 12:11:26
date last changed
2018-04-11 12:11:26
@misc{8938546,
 abstract   = {{Bakgrund: Kort sömnlatens, lugn sömn samt förmågan att sova hela natten är faktorer som definierar god sömnkvalitet. Sömnstörningar drabbar en stor del av världens befolkning och ökar risken för en mängd sjukdomar som exempelvis depression, metabola sjukdomar och hjärt- kärlsjukdom. Faktorer som stress, rökning och skiftarbete har negativ påverkan på sömnen. Fysisk aktivitet och träning har enligt ett flertal studier visat sig ha en god effekt på sömnkvaliteten.

Syfte/frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka den självskattade
sömnkvaliteten, sömnbehov och antalet sömntimmar hos en grupp
fysioterapeutstudenter samt att undersöka om dessa faktorer skiljer sig åt mellan studenter med olika träningsvanor i den undersökta gruppen, sett till träningstyp och duration.

Studiedesign: Kvantitativ tvärsnittsstudie.
Material och metoder: En enkät, innehållande egenkomponerade frågor om
träningsvanor samt det validitets- och reliabilitetstestade frågeformuläret Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) delades ut till studenter på fysioterapeutprogrammet i Lund (n=110) i åldrarna 19-42 år. Vid tolkningen av resultatet delades deltagarna in i grupper efter huvudsaklig träningstyp samt efter antalet träningsminuter/vecka. Data bearbetades genom deskriptiv statistik och presenterades i tabell- och figurform, samt genom löpande text.

Etik: Deltagandet var frivilligt och enkäterna besvarades anonymt. Enkäterna förseddes med kodnummer för att garantera konfidentialitet och förstördes efterstudiens slut.

Resultat: Deltagarna som inte tränade alls/mycket lite rapporterade lägre sömnbehov,kortare sömntid samt längre sömnlatens och därmed skattar sämre sömnkvalitet än övriga deltagare. Hos grupperna som tränade olika typer av träningsformer i olika volymer kunde inga skillnader gällande sömntid eller sömnkvalitet urskiljas.

Slutsats: Studiens resultat visade att träning kan ha positiv påverkan på sömntiden och sömnkvaliteten. Vilken träningstyp och träningstid som har optimal påverkan på sömnen kunde inte urskiljas, huvudsaken verkade vara att någon form av träning utövades.}},
 author    = {{Persson, Frida and Robertsson, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kartläggning av den självskattade upplevelsen av sömn hos en grupp studenter med olika träningsvanor på fysioterapeutprogrammet i Lund - en enkätstudie}},
 year     = {{2016}},
}