Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

Malmqvist, Malin and Sundström, Julia (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. Även fysisk inaktivitet och stillasittande ökar bland barn och ungdomar, vilket kan leda till övervikt, sämre kondition och lägre självkänsla.

Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva ungdomars levnadsvanor i årskurs 6-9 i en skola i södra Sverige.
Metod: Deltagarna (n=268) besvarade en nätbaserad enkät med olika påståenden som omfattade 5 områden: (a) Dig och din familj, (b) Hälsa och livsstil,... (More)
Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. Även fysisk inaktivitet och stillasittande ökar bland barn och ungdomar, vilket kan leda till övervikt, sämre kondition och lägre självkänsla.

Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva ungdomars levnadsvanor i årskurs 6-9 i en skola i södra Sverige.
Metod: Deltagarna (n=268) besvarade en nätbaserad enkät med olika påståenden som omfattade 5 områden: (a) Dig och din familj, (b) Hälsa och livsstil, (c) Tobak, alkohol och narkotika, (d) Skola och fritid samt (e) Livet och framtiden. I denna studie har vi valt att studera ett urval av frågor kring områdena hälsa och livsstil, tobak, alkohol och narkotika, samt skola och fritid.

Resultat: Majoriteten av deltagarna använde inte tobak, narkotika eller drack alkohol. Likaså var konsumtionen av alkohol låg. Resultaten visade på att andelen elever som nådde upp till den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet var relativt hög. Merparten av eleverna uppgav också att de tillbringade tre timmar eller mindre framför dator/TV/surfplatta/mobil. Upplevelsen av stress över skolarbetet var märkbar i samtliga årskurser, i synnerhet de högre. Några av flickorna i årskurs 7 rapporterade sämre psykiskt välmående än i de övriga årskurserna. Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är studiens resultat positiva.

Slutsats: De flesta barn och ungdomar på skolan mådde bra. Det var få som rökte, snusade, använde narkotika eller drack alkohol. Graden av motion och idrott visade på goda resultat, då andelen elever som nådde upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet var relativt hög och flertalet elever tränade flera gånger i veckan. Studiens resultat verkade också tyda på att andelen elever som tillbringade fem timmar eller mer framför dator/TV/surfplatta var låg. Det tydde på att graden av stillasittande var liten, kanske för att den fysiska aktiviteten var relativt hög. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmqvist, Malin and Sundström, Julia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Levnadsvanor, stillasittande, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, ungdomar, barn, stress
language
Swedish
id
8938553
date added to LUP
2018-04-11 12:11:18
date last changed
2018-04-11 12:11:18
@misc{8938553,
 abstract   = {Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. Även fysisk inaktivitet och stillasittande ökar bland barn och ungdomar, vilket kan leda till övervikt, sämre kondition och lägre självkänsla.

Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva ungdomars levnadsvanor i årskurs 6-9 i en skola i södra Sverige.
Metod: Deltagarna (n=268) besvarade en nätbaserad enkät med olika påståenden som omfattade 5 områden: (a) Dig och din familj, (b) Hälsa och livsstil, (c) Tobak, alkohol och narkotika, (d) Skola och fritid samt (e) Livet och framtiden. I denna studie har vi valt att studera ett urval av frågor kring områdena hälsa och livsstil, tobak, alkohol och narkotika, samt skola och fritid.

Resultat: Majoriteten av deltagarna använde inte tobak, narkotika eller drack alkohol. Likaså var konsumtionen av alkohol låg. Resultaten visade på att andelen elever som nådde upp till den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet var relativt hög. Merparten av eleverna uppgav också att de tillbringade tre timmar eller mindre framför dator/TV/surfplatta/mobil. Upplevelsen av stress över skolarbetet var märkbar i samtliga årskurser, i synnerhet de högre. Några av flickorna i årskurs 7 rapporterade sämre psykiskt välmående än i de övriga årskurserna. Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är studiens resultat positiva.

Slutsats: De flesta barn och ungdomar på skolan mådde bra. Det var få som rökte, snusade, använde narkotika eller drack alkohol. Graden av motion och idrott visade på goda resultat, då andelen elever som nådde upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet var relativt hög och flertalet elever tränade flera gånger i veckan. Studiens resultat verkade också tyda på att andelen elever som tillbringade fem timmar eller mer framför dator/TV/surfplatta var låg. Det tydde på att graden av stillasittande var liten, kanske för att den fysiska aktiviteten var relativt hög.},
 author    = {Malmqvist, Malin and Sundström, Julia},
 keyword   = {Levnadsvanor,stillasittande,fysisk aktivitet,tobak,alkohol,narkotika,ungdomar,barn,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie},
 year     = {2016},
}