Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kartläggning av självupplevd muskuloskeletala besvär och preventionsåtgärder för manliga soldater inom försvarsmakten - en enkätstudie

Hansson, Daniel and Johansson, Björn (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund - Soldat är ett tungt arbete där de anställda utsätts för stor belastning i stridsövningar och träningar med tung utrustning. Utrustningen har ökat i vikt under årens lopp och kan idag väga upp emot 50 kg. Vid besvär, skador eller smärta kan uppgifter som att marschera eller utrustningsbärande bli svårt. Höga siffror har uppmätts i tidigare studier, när det gäller på smärt- och skadeproblematik för soldater i världen.

Syfte/frågeställningar - Syftet var att kartlägga förekomst, lokalisation samt svårighetsgrad av muskuloskeletala besvär under de senaste sex månaderna, samt att ta reda på vad deltagargruppen uppfattar att det görs för att förebygga skador/besvär bland svenska manliga soldater stationerade i södra Sverige med... (More)
Bakgrund - Soldat är ett tungt arbete där de anställda utsätts för stor belastning i stridsövningar och träningar med tung utrustning. Utrustningen har ökat i vikt under årens lopp och kan idag väga upp emot 50 kg. Vid besvär, skador eller smärta kan uppgifter som att marschera eller utrustningsbärande bli svårt. Höga siffror har uppmätts i tidigare studier, när det gäller på smärt- och skadeproblematik för soldater i världen.

Syfte/frågeställningar - Syftet var att kartlägga förekomst, lokalisation samt svårighetsgrad av muskuloskeletala besvär under de senaste sex månaderna, samt att ta reda på vad deltagargruppen uppfattar att det görs för att förebygga skador/besvär bland svenska manliga soldater stationerade i södra Sverige med minst sex månaders anställningstid.

Studiedesign - Kvantitativ tvärsnittsstudie

Material och metoder - Enkät skapades genom modifierad version av två redan befintliga formulär, Nordiska ministerrådets allmänna frågeformulär (NMQ) och enkäten ur studien “Swedish military personnel during peacekeeping operations in Afghanistan” som bestod av frågor från Chronic Pain Questionnaire, samt enstaka egenskapade frågor. Enkäterna delades ut till soldater inom två kompanier på ett regemente i södra Sverige (n=75). Analysen baseras på samtliga deltagare och presenterades på gruppnivå. Data bearbetades genom deskriptiv statistik.

Etik - Deltagandet var frivilligt, enkäterna besvarades anonymt och data behandlades på gruppnivå. Enkäterna förseddes med kodnummer för att garantera konfidentialitet och förstördes efter studiens slut.

Resultat - Många deltagare (93 %) uppgav muskuloskeletala besvär någon gång de senaste sex månaderna och majoriteten (63 %) hade även vid tillfället haft besvär den senaste veckan. För majoriteten av soldaterna hade dessa besvär lett till att de någon gång inte kunnat utföra sitt arbete. Kroppslokalisationerna som flest soldater uppgav besvär från var ländrygg, knä eller fotled. Majoriteten av besvären hade uppkommit under arbetstid. Soldaternas uppfattning om vad arbetsgivaren gör för att förhindra skadeuppkomst var exempelvis utbildning i lyftteknik, tillgång till sjukgymnast och träning på arbetstid.

Slutsats - Resultatet visade att förekomsten av besvär hos deltagargruppen är utbredd och har påverkat majoriteten i deras arbete. Soldaterna i undersökningen tränade mycket utanför arbetstid, vilket i kombination med daglig träning på arbetet, kan leda till en brist på återhämtning och en risk för överbelastningsskador. Författarna anser att Försvarsmakten hade kunnat identifiera risker genom att använda sig av regelbundna hälsoformulär där soldaternas fysiska status kartläggs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Daniel and Johansson, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försvarspersonal, muskuloskeletala besvär, arbetsrelaterade besvär, primärprevention
language
Swedish
id
8938557
date added to LUP
2018-04-11 12:11:09
date last changed
2018-04-11 12:11:09
@misc{8938557,
 abstract   = {Bakgrund - Soldat är ett tungt arbete där de anställda utsätts för stor belastning i stridsövningar och träningar med tung utrustning. Utrustningen har ökat i vikt under årens lopp och kan idag väga upp emot 50 kg. Vid besvär, skador eller smärta kan uppgifter som att marschera eller utrustningsbärande bli svårt. Höga siffror har uppmätts i tidigare studier, när det gäller på smärt- och skadeproblematik för soldater i världen.

Syfte/frågeställningar - Syftet var att kartlägga förekomst, lokalisation samt svårighetsgrad av muskuloskeletala besvär under de senaste sex månaderna, samt att ta reda på vad deltagargruppen uppfattar att det görs för att förebygga skador/besvär bland svenska manliga soldater stationerade i södra Sverige med minst sex månaders anställningstid.

Studiedesign - Kvantitativ tvärsnittsstudie

Material och metoder - Enkät skapades genom modifierad version av två redan befintliga formulär, Nordiska ministerrådets allmänna frågeformulär (NMQ) och enkäten ur studien “Swedish military personnel during peacekeeping operations in Afghanistan” som bestod av frågor från Chronic Pain Questionnaire, samt enstaka egenskapade frågor. Enkäterna delades ut till soldater inom två kompanier på ett regemente i södra Sverige (n=75). Analysen baseras på samtliga deltagare och presenterades på gruppnivå. Data bearbetades genom deskriptiv statistik. 

Etik - Deltagandet var frivilligt, enkäterna besvarades anonymt och data behandlades på gruppnivå. Enkäterna förseddes med kodnummer för att garantera konfidentialitet och förstördes efter studiens slut. 

Resultat - Många deltagare (93 %) uppgav muskuloskeletala besvär någon gång de senaste sex månaderna och majoriteten (63 %) hade även vid tillfället haft besvär den senaste veckan. För majoriteten av soldaterna hade dessa besvär lett till att de någon gång inte kunnat utföra sitt arbete. Kroppslokalisationerna som flest soldater uppgav besvär från var ländrygg, knä eller fotled. Majoriteten av besvären hade uppkommit under arbetstid. Soldaternas uppfattning om vad arbetsgivaren gör för att förhindra skadeuppkomst var exempelvis utbildning i lyftteknik, tillgång till sjukgymnast och träning på arbetstid. 

Slutsats - Resultatet visade att förekomsten av besvär hos deltagargruppen är utbredd och har påverkat majoriteten i deras arbete. Soldaterna i undersökningen tränade mycket utanför arbetstid, vilket i kombination med daglig träning på arbetet, kan leda till en brist på återhämtning och en risk för överbelastningsskador. Författarna anser att Försvarsmakten hade kunnat identifiera risker genom att använda sig av regelbundna hälsoformulär där soldaternas fysiska status kartläggs.},
 author    = {Hansson, Daniel and Johansson, Björn},
 keyword   = {Försvarspersonal,muskuloskeletala besvär,arbetsrelaterade besvär,primärprevention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av självupplevd muskuloskeletala besvär och preventionsåtgärder för manliga soldater inom försvarsmakten - en enkätstudie},
 year     = {2016},
}