Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändringar av fysisk aktivitet samt tillfredsställelse vid användning av appen DaybyDay hos personer med Mutipel Skleros

Areblad, Lukas and Ljungqvist, Ellinor (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som innebär bland annat nedsatt muskelstyrka, kognitiva nedsättningar samt fatigue. Personer med MS är i genomsnitt mindre aktiva än normalpopulationen vilket ökar risken för övervikt och annan samsjuklighet. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt har det blivit möjligt att via mobil få tillgång till olika hjälpmedel anpassade för olika diagnosgrupper, så kallat m-
Health.

Syfte: Ta reda på om deltagarnas fysiska aktivitet förändras vid användning av appen DaybyDay samt om man kan se någon skillnad i ivstillfredsställelse efter användning av appen. Syftet är också att utvärdera appens funktioner och användbarhet utifrån deltagarnas perspektiv.

Studiedesign:... (More)
Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som innebär bland annat nedsatt muskelstyrka, kognitiva nedsättningar samt fatigue. Personer med MS är i genomsnitt mindre aktiva än normalpopulationen vilket ökar risken för övervikt och annan samsjuklighet. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt har det blivit möjligt att via mobil få tillgång till olika hjälpmedel anpassade för olika diagnosgrupper, så kallat m-
Health.

Syfte: Ta reda på om deltagarnas fysiska aktivitet förändras vid användning av appen DaybyDay samt om man kan se någon skillnad i ivstillfredsställelse efter användning av appen. Syftet är också att utvärdera appens funktioner och användbarhet utifrån deltagarnas perspektiv.

Studiedesign: Kvantitativ longitudinell enkätstudie

Metod: De 14 deltagarna fick via en enkät skatta sin nivå av fysisk aktivitet samt livstillfredsställelse före samt efter fyra veckors användning av DaybyDay. Jämförelsen mättes i MET-minuter, en enhet som mäter intensiteten i aktuell aktivitet. DaybyDay är en diagnosspecifik app för personer med MS, som tillsammans med instrumenten IPAQ SF och
Li-Sat 11 utgör metoden för studien.

Resultat: Efter fyra veckors användning av appen sågs på gruppnivå en ökning av METvärdet. Gruppens totala livstillfredsställelse var densamma som innan studiens start. Sju av 13 upplevde appen som lättanvänd. Överlag tyckte deltagarna att det saknades funktioner i appen. Majoriteten av deltagarna, 10 av 13 använde sig av appen under studiens gång.
Slutsats: En viss ökning av fysisk aktivitet i samband med användning av appen gick att se, men fler studier krävs för att undersöka möjligheterna att påverka mängden fysisk aktivitet med hjälp av DaybyDay och andra diagnosspecifika appar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Areblad, Lukas and Ljungqvist, Ellinor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diagnosspecifika appar, IPAQ SF, MET-minuter, m-health, Multipel skleros
language
Swedish
id
8938567
date added to LUP
2018-04-11 12:10:49
date last changed
2018-04-11 12:10:49
@misc{8938567,
 abstract   = {Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som innebär bland annat nedsatt muskelstyrka, kognitiva nedsättningar samt fatigue. Personer med MS är i genomsnitt mindre aktiva än normalpopulationen vilket ökar risken för övervikt och annan samsjuklighet. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt har det blivit möjligt att via mobil få tillgång till olika hjälpmedel anpassade för olika diagnosgrupper, så kallat m-
Health.

Syfte: Ta reda på om deltagarnas fysiska aktivitet förändras vid användning av appen DaybyDay samt om man kan se någon skillnad i ivstillfredsställelse efter användning av appen. Syftet är också att utvärdera appens funktioner och användbarhet utifrån deltagarnas perspektiv.

Studiedesign: Kvantitativ longitudinell enkätstudie

Metod: De 14 deltagarna fick via en enkät skatta sin nivå av fysisk aktivitet samt livstillfredsställelse före samt efter fyra veckors användning av DaybyDay. Jämförelsen mättes i MET-minuter, en enhet som mäter intensiteten i aktuell aktivitet. DaybyDay är en diagnosspecifik app för personer med MS, som tillsammans med instrumenten IPAQ SF och
Li-Sat 11 utgör metoden för studien.

Resultat: Efter fyra veckors användning av appen sågs på gruppnivå en ökning av METvärdet. Gruppens totala livstillfredsställelse var densamma som innan studiens start. Sju av 13 upplevde appen som lättanvänd. Överlag tyckte deltagarna att det saknades funktioner i appen. Majoriteten av deltagarna, 10 av 13 använde sig av appen under studiens gång.
Slutsats: En viss ökning av fysisk aktivitet i samband med användning av appen gick att se, men fler studier krävs för att undersöka möjligheterna att påverka mängden fysisk aktivitet med hjälp av DaybyDay och andra diagnosspecifika appar.},
 author    = {Areblad, Lukas and Ljungqvist, Ellinor},
 keyword   = {Diagnosspecifika appar,IPAQ SF,MET-minuter,m-health,Multipel skleros},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar av fysisk aktivitet samt tillfredsställelse vid användning av appen DaybyDay hos personer med Mutipel Skleros},
 year     = {2016},
}