Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelsen av rehabilitering i ett varmt klimat i en grupp personer med reumatiska sjukdomar - en intervjustudie

Berg, Hanna (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Reumatism är en bred term och används som samlingsnamn för cirka 80 olika diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. Sjukdomen är vanlig och i Sverige har ungefär en miljon människor fått diagnosen, varav cirka 1700 av dessa är barn. Reumatism kan ge sig uttryck på många olika sätt och påverkar individer såväl på ett psykiskt som fysiskt plan. Gemensamt för de reumatiska sjukdomarna är att de huvudsakligen angriper och skapar
funktionsnedsättning och destruktion i leder samt i muskler och vävnad belägen runt omkring. Sedan 1960-talet har det i vissa nordiska länder varit en tradition att remittera patienter med reumatiska sjukdomar till klimatvård. Positiva effekter som exempelvis förbättrad kroppsfunktion, minskad smärta, ökad... (More)
Bakgrund: Reumatism är en bred term och används som samlingsnamn för cirka 80 olika diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. Sjukdomen är vanlig och i Sverige har ungefär en miljon människor fått diagnosen, varav cirka 1700 av dessa är barn. Reumatism kan ge sig uttryck på många olika sätt och påverkar individer såväl på ett psykiskt som fysiskt plan. Gemensamt för de reumatiska sjukdomarna är att de huvudsakligen angriper och skapar
funktionsnedsättning och destruktion i leder samt i muskler och vävnad belägen runt omkring. Sedan 1960-talet har det i vissa nordiska länder varit en tradition att remittera patienter med reumatiska sjukdomar till klimatvård. Positiva effekter som exempelvis förbättrad kroppsfunktion, minskad smärta, ökad fysisk aktivitet samt en bättre hälsorelaterad
livskvalitet har visats hos patienter som genomgått klimatvård.

Syfte: Att beskriva upplevda effekter av klimatvård i samband med vistelse i värme hos en grupp personer diagnostiserade med reumatiska sjukdomar.
Metod: Åtta stycken deltagare som remitterats klimatvård för sina reumatiska sjukdomar intervjuades under våren 2016. Intervjutekniken som användes var semistrukturerade intervjuer som spelades in med hjälp av Iphone. Det insamlade materialet granskades och analyserades genom en innehållsanalys. Intervjuerna utfördes på en anläggning belägen på
Teneriffa.

Resultat: De upplevda effekterna av klimatvård delas upp i fyra kategorier;
rehabiliteringsanläggning, träning, gruppen och negativa upplevelser. Deltagare beskriver att de upplever att värmen tillsammans med fysisk aktivitet förbättrar deras mående fysisk och psykiskt samt att de klarar av en ökad mängd fysisk aktivitet. Patienterna upplever att värmen tillsammans med fysisk aktivitet minskar ledvärk och stelhet. På ett psykiskt plan beskriver patienterna även att de påverkas positivt då de känner ökad livsglädje i samband med klimatvård då deltagarna känner samhörighet till varandra. På grund av diverse serviceinsatser som deltagarna erbjuds under tiden på anläggningen, upplever deltagarna ett inre lugn. Negativa upplevelser som exempelvis svullna leder har framkommit hos en deltagare när lufttemperaturen var för hög.

Slutsats: Denna studie stödjer uppfattningen att rehabilitering i varmt klimat kan vara en integrerad del av behandling för patienter med reumatiska sjukdomar uppvuxna i norden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artrit, reumatoid artrit, klimat, varmt klimat, effekter, rehabilitering, tropiskt klimat, fysisk aktivitet
language
Swedish
id
8938577
date added to LUP
2018-04-11 13:06:47
date last changed
2018-04-11 13:06:47
@misc{8938577,
 abstract   = {Bakgrund: Reumatism är en bred term och används som samlingsnamn för cirka 80 olika diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. Sjukdomen är vanlig och i Sverige har ungefär en miljon människor fått diagnosen, varav cirka 1700 av dessa är barn. Reumatism kan ge sig uttryck på många olika sätt och påverkar individer såväl på ett psykiskt som fysiskt plan. Gemensamt för de reumatiska sjukdomarna är att de huvudsakligen angriper och skapar
funktionsnedsättning och destruktion i leder samt i muskler och vävnad belägen runt omkring. Sedan 1960-talet har det i vissa nordiska länder varit en tradition att remittera patienter med reumatiska sjukdomar till klimatvård. Positiva effekter som exempelvis förbättrad kroppsfunktion, minskad smärta, ökad fysisk aktivitet samt en bättre hälsorelaterad
livskvalitet har visats hos patienter som genomgått klimatvård.

Syfte: Att beskriva upplevda effekter av klimatvård i samband med vistelse i värme hos en grupp personer diagnostiserade med reumatiska sjukdomar.
Metod: Åtta stycken deltagare som remitterats klimatvård för sina reumatiska sjukdomar intervjuades under våren 2016. Intervjutekniken som användes var semistrukturerade intervjuer som spelades in med hjälp av Iphone. Det insamlade materialet granskades och analyserades genom en innehållsanalys. Intervjuerna utfördes på en anläggning belägen på
Teneriffa.

Resultat: De upplevda effekterna av klimatvård delas upp i fyra kategorier;
rehabiliteringsanläggning, träning, gruppen och negativa upplevelser. Deltagare beskriver att de upplever att värmen tillsammans med fysisk aktivitet förbättrar deras mående fysisk och psykiskt samt att de klarar av en ökad mängd fysisk aktivitet. Patienterna upplever att värmen tillsammans med fysisk aktivitet minskar ledvärk och stelhet. På ett psykiskt plan beskriver patienterna även att de påverkas positivt då de känner ökad livsglädje i samband med klimatvård då deltagarna känner samhörighet till varandra. På grund av diverse serviceinsatser som deltagarna erbjuds under tiden på anläggningen, upplever deltagarna ett inre lugn. Negativa upplevelser som exempelvis svullna leder har framkommit hos en deltagare när lufttemperaturen var för hög.

Slutsats: Denna studie stödjer uppfattningen att rehabilitering i varmt klimat kan vara en integrerad del av behandling för patienter med reumatiska sjukdomar uppvuxna i norden.},
 author    = {Berg, Hanna},
 keyword   = {Artrit,reumatoid artrit,klimat,varmt klimat,effekter,rehabilitering,tropiskt klimat,fysisk aktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelsen av rehabilitering i ett varmt klimat i en grupp personer med reumatiska sjukdomar - en intervjustudie},
 year     = {2016},
}