Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekten av träning för patienter drabbade av stroke på Vibrosphere ®, en balans- och vibrationsplatta - en pilotstudie som belv en fallstudie

Portinsson, Hanna and Laserow, Tina (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige där 27 000 - 35 000 personer drabbas varje år. Stroke är ett samlingsnamn på vaskulära skador i hjärnan, vilka kan vara ischemiska eller till följd av blödning. En vanlig nedsättning hos personer drabbade av stroke är balansproblematik. Balansen är väsentlig för en självständig vardag och påverkar även den drabbades livskvalité.
Det finns flera studier gjorda med helkroppsvibrationer med varierande resultat, vilka pekar på ett bra komplement till traditionell rehabilitering.
Det är av högsta prioritet att rehabiliteringen efter stroke blir utförd på det effektivaste och mest kostnadseffektiva sättet. Det behövs därför fler studier där fler komplement... (More)
Sammanfattning

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige där 27 000 - 35 000 personer drabbas varje år. Stroke är ett samlingsnamn på vaskulära skador i hjärnan, vilka kan vara ischemiska eller till följd av blödning. En vanlig nedsättning hos personer drabbade av stroke är balansproblematik. Balansen är väsentlig för en självständig vardag och påverkar även den drabbades livskvalité.
Det finns flera studier gjorda med helkroppsvibrationer med varierande resultat, vilka pekar på ett bra komplement till traditionell rehabilitering.
Det är av högsta prioritet att rehabiliteringen efter stroke blir utförd på det effektivaste och mest kostnadseffektiva sättet. Det behövs därför fler studier där fler komplement eller alternativ till rehabiliteringen undersöks. Till vår studie har vi valt att använda en kombinerad balans- och vibrationsplatta.
Vi vill därför undersöka träning med Vibrosphere ®, och om träningen kan ge förbättrad balans och därigenom ökad livskvalité.

Syfte: Syftet var att kartlägga balans, gånghastighet och livskvalité hos patienter drabbade av stroke, före och efter kombinerad vibrations och balansträning på Vibrosphere ® under sex veckor.

Design: Studien var en pilotstudie som blev en fallstudie.
Material och Metod: Deltagande i studien var personer drabbade av stroke för minst sex månader sedan.
Tester utfördes i Bergs balansskala, Timed up and go och EQ-5D vid baseline och efter att sex veckors träning var genomförd. Träningen bestod av tre olika övningar, vilka utfördes stående på en balans- och vibrationsplatta, Vibrosphere ®, vid två träningstillfällen/vecka. Varje övning varade i två till tre set á 30 sek. Övningarna försvårades vid början av träningsvecka tre och fem.

Resultat: Sex patienter tackade ja till medverkan, men fem föll bort på grund av exklusionskriterier. En patient fullföljde träningen. Resultatet visar att poängsättning på BBS och tiden på TUG förbättrades efter sex veckors träning och att självskattningen på EQ-5D försämrades.

Konklusion: Efter sex veckors träning på Vibrosphere ® kan en individuell förbättring ses på balans och gånghastighet, men då vi endast har en deltagare i studien kan vi inte dra några slutsater att det har med Vibrosphere ® att göra.
Då ordinarie strokerehabilitering pågick under samma tidsperiod är det omöjligt att dra en slutsats vilken träning som gett bäst resultat, eller om rehabiliteringen och Vibrosphere ® tillsammans skapat mer förutsättningar för patienten. Patienten kan även ha blivit övertränad och kanske hade fått ett bättre resultat med endast Vibrosphere ® eller endast ordinarie rehabilitering.
Fler studier med träning på Vibrosphere ® behöver göras för att en slutsats ska kunna dras. Även studier med en kontrollgrupp för att ge en klar bild av effekten av Vibrosphere ®. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Portinsson, Hanna and Laserow, Tina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vibrosphere ®, Stroke, Balansträning, vibrationsträning
language
Swedish
id
8938580
date added to LUP
2018-04-11 15:08:56
date last changed
2018-04-11 15:08:56
@misc{8938580,
 abstract   = {Sammanfattning

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige där 27 000 - 35 000 personer drabbas varje år. Stroke är ett samlingsnamn på vaskulära skador i hjärnan, vilka kan vara ischemiska eller till följd av blödning. En vanlig nedsättning hos personer drabbade av stroke är balansproblematik. Balansen är väsentlig för en självständig vardag och påverkar även den drabbades livskvalité.
Det finns flera studier gjorda med helkroppsvibrationer med varierande resultat, vilka pekar på ett bra komplement till traditionell rehabilitering.
Det är av högsta prioritet att rehabiliteringen efter stroke blir utförd på det effektivaste och mest kostnadseffektiva sättet. Det behövs därför fler studier där fler komplement eller alternativ till rehabiliteringen undersöks. Till vår studie har vi valt att använda en kombinerad balans- och vibrationsplatta.
Vi vill därför undersöka träning med Vibrosphere ®, och om träningen kan ge förbättrad balans och därigenom ökad livskvalité.
 
Syfte: Syftet var att kartlägga balans, gånghastighet och livskvalité hos patienter drabbade av stroke, före och efter kombinerad vibrations och balansträning på Vibrosphere ® under sex veckor.

Design: Studien var en pilotstudie som blev en fallstudie.
Material och Metod: Deltagande i studien var personer drabbade av stroke för minst sex månader sedan.
Tester utfördes i Bergs balansskala, Timed up and go och EQ-5D vid baseline och efter att sex veckors träning var genomförd. Träningen bestod av tre olika övningar, vilka utfördes stående på en balans- och vibrationsplatta, Vibrosphere ®, vid två träningstillfällen/vecka. Varje övning varade i två till tre set á 30 sek. Övningarna försvårades vid början av träningsvecka tre och fem.

Resultat: Sex patienter tackade ja till medverkan, men fem föll bort på grund av exklusionskriterier. En patient fullföljde träningen. Resultatet visar att poängsättning på BBS och tiden på TUG förbättrades efter sex veckors träning och att självskattningen på EQ-5D försämrades.

Konklusion: Efter sex veckors träning på Vibrosphere ® kan en individuell förbättring ses på balans och gånghastighet, men då vi endast har en deltagare i studien kan vi inte dra några slutsater att det har med Vibrosphere ® att göra.
Då ordinarie strokerehabilitering pågick under samma tidsperiod är det omöjligt att dra en slutsats vilken träning som gett bäst resultat, eller om rehabiliteringen och Vibrosphere ® tillsammans skapat mer förutsättningar för patienten. Patienten kan även ha blivit övertränad och kanske hade fått ett bättre resultat med endast Vibrosphere ® eller endast ordinarie rehabilitering. 
Fler studier med träning på Vibrosphere ® behöver göras för att en slutsats ska kunna dras. Även studier med en kontrollgrupp för att ge en klar bild av effekten av Vibrosphere ®.},
 author    = {Portinsson, Hanna and Laserow, Tina},
 keyword   = {Vibrosphere ®,Stroke,Balansträning,vibrationsträning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekten av träning för patienter drabbade av stroke på Vibrosphere ®, en balans- och vibrationsplatta - en pilotstudie som belv en fallstudie},
 year     = {2016},
}