Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Följsamhet till hemträningsprogram: en enkätstudie

Persson, Oskar ; Qvist, Filip and Hou, Kuntong (2016)
Human Movement: health and rehabilitation
Abstract (Swedish)
Följsamhet till hemträningsprogram: En enkätstudie

Bakgrund: Skador och sjukdomar leder till besvär i det muskuloskeletala systemet, ett behandlingsalternativ för skadorna är ett ordinerat hemträningsprogram av en fysioterapeut. En viktig del för att ett hemträningsprogram skall få effekt är att följsamheten hos patienterna
är god.

Syfte/frågeställningar: Det övergripande syftet med undersökningen var att beskriva följsamhet till hemträningsprogram som rekommenderats i syfte att rehabilitera skador och sjukdomar i muskuloskeletala systemet, i den undersökta gruppen. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det kunde ses några skillnader i nivå av följsamhet mellan olika faktorer såsom
kön, ålder, träningsfrekvens, antal... (More)
Följsamhet till hemträningsprogram: En enkätstudie

Bakgrund: Skador och sjukdomar leder till besvär i det muskuloskeletala systemet, ett behandlingsalternativ för skadorna är ett ordinerat hemträningsprogram av en fysioterapeut. En viktig del för att ett hemträningsprogram skall få effekt är att följsamheten hos patienterna
är god.

Syfte/frågeställningar: Det övergripande syftet med undersökningen var att beskriva följsamhet till hemträningsprogram som rekommenderats i syfte att rehabilitera skador och sjukdomar i muskuloskeletala systemet, i den undersökta gruppen. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det kunde ses några skillnader i nivå av följsamhet mellan olika faktorer såsom
kön, ålder, träningsfrekvens, antal hemövningar och fysisk aktivitetsnivå samt vilka orsaker som uppgavs till bristande följsamhet.

Studiedesign: Tvärsnittsstudie, med retrospektivt perspektiv.
Material och metoder: Datan samlades in genom enkäter. Enkäterna besvarades av patienter som blivit tilldelade ett hemträningsprogram av fysioterapeuter verksamma i primärvården. Totalt deltog 75 patienter, 31 män och 44 kvinnor.

Etik: Då undersökningen inte behandlar känsliga personuppgifter beslutade vi i samråd med vår handledare att inte genomföra en VEN-ansökan.

Resultat: 77,3 % av patienterna påvisade en god följsamhet och 22,7 % en bristfällig följsamhet. I relation till kön och följsamhet visade resultatet att följsamheten för både män och kvinnor låg på 77 %. Patienterna över 65 år påvisade den högsta följsamheten, följt av
patienterna i åldern 18-40 år och patienterna i åldern 41-64 år. Resultatet för följsamhet och träningsfrekvens visade att följsamheten ökade med ökad träningsfrekvens i den undersökta gruppen. Gruppen med lägst antal hemövningar var gruppen med högst följsamhet, följt av gruppen med flest antal hemövningar och gruppen med hemövningar mellan de två andra.
Följsamheten till hemträningsprogrammet var högre ju högre aktivitetsnivån var hos de undersökta.

Slutsats: En bit över tre fjärdedelar av patienterna i undersökningen var följsamma till sitt hemträningsprogram. Följsamheten ökade med ökad träningsfrekvens och med ökad aktivitetsnivå. Patienter som utfört under fem hemövningar och patienter över 65 år visade på den högsta följsamheten medan inga skillnader kunde ses mellan män och kvinnor. Rapporterad smärta var en frekvent återkommande orsak till bristande följsamhet i vårt urval.
Vad som orsakar dessa skillnader är inte undersökt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Oskar ; Qvist, Filip and Hou, Kuntong
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: Patientföljsamhet, hemträningsprogram, fysioterapi, muskuloskeletal smärta, enkäter.
language
Swedish
id
8938584
date added to LUP
2018-04-11 15:08:48
date last changed
2018-04-11 15:08:48
@misc{8938584,
 abstract   = {{Följsamhet till hemträningsprogram: En enkätstudie

Bakgrund: Skador och sjukdomar leder till besvär i det muskuloskeletala systemet, ett behandlingsalternativ för skadorna är ett ordinerat hemträningsprogram av en fysioterapeut. En viktig del för att ett hemträningsprogram skall få effekt är att följsamheten hos patienterna
är god.

Syfte/frågeställningar: Det övergripande syftet med undersökningen var att beskriva följsamhet till hemträningsprogram som rekommenderats i syfte att rehabilitera skador och sjukdomar i muskuloskeletala systemet, i den undersökta gruppen. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det kunde ses några skillnader i nivå av följsamhet mellan olika faktorer såsom
kön, ålder, träningsfrekvens, antal hemövningar och fysisk aktivitetsnivå samt vilka orsaker som uppgavs till bristande följsamhet.

Studiedesign: Tvärsnittsstudie, med retrospektivt perspektiv.
Material och metoder: Datan samlades in genom enkäter. Enkäterna besvarades av patienter som blivit tilldelade ett hemträningsprogram av fysioterapeuter verksamma i primärvården. Totalt deltog 75 patienter, 31 män och 44 kvinnor.

Etik: Då undersökningen inte behandlar känsliga personuppgifter beslutade vi i samråd med vår handledare att inte genomföra en VEN-ansökan.

Resultat: 77,3 % av patienterna påvisade en god följsamhet och 22,7 % en bristfällig följsamhet. I relation till kön och följsamhet visade resultatet att följsamheten för både män och kvinnor låg på 77 %. Patienterna över 65 år påvisade den högsta följsamheten, följt av
patienterna i åldern 18-40 år och patienterna i åldern 41-64 år. Resultatet för följsamhet och träningsfrekvens visade att följsamheten ökade med ökad träningsfrekvens i den undersökta gruppen. Gruppen med lägst antal hemövningar var gruppen med högst följsamhet, följt av gruppen med flest antal hemövningar och gruppen med hemövningar mellan de två andra.
Följsamheten till hemträningsprogrammet var högre ju högre aktivitetsnivån var hos de undersökta.

Slutsats: En bit över tre fjärdedelar av patienterna i undersökningen var följsamma till sitt hemträningsprogram. Följsamheten ökade med ökad träningsfrekvens och med ökad aktivitetsnivå. Patienter som utfört under fem hemövningar och patienter över 65 år visade på den högsta följsamheten medan inga skillnader kunde ses mellan män och kvinnor. Rapporterad smärta var en frekvent återkommande orsak till bristande följsamhet i vårt urval.
Vad som orsakar dessa skillnader är inte undersökt.}},
 author    = {{Persson, Oskar and Qvist, Filip and Hou, Kuntong}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Följsamhet till hemträningsprogram: en enkätstudie}},
 year     = {{2016}},
}