Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur upplever och värderar personer med ångest- depression och psykossjukdom sin empowerment och vårdkvalitet vid fysioterapeutisk behandling? En kvantitativ tvärsnittstudie om arbete med psykisk ohälsa i Region Skånes öppenvård

Bekic Mrsic, Andrijana ; Mårtensson, Carina and Hill, Maria (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Titel: Hur upplever och värderar personer med ångest- depression- och psykossjukdom sin empowerment och vårdkvalitet vid fysioterapeutisk behandling?
-En kvantitativ tvärsnittsstudie om arbete med psykisk ohälsa i Region Skånes öppenvård.

Bakgrund: Diagnos inom psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomen för kvinnor i Sverige och näst vanligast för befolkningen i övrigt. Psykisk ohälsa kan ha många orsaker och återhämtningsprocessen är ofta komplex. Många studier har beskrivit återhämtning från psykisk ohälsa men få har fokus på fysioterapi. Av de studier som gjorts beskrivs god vårdkvalité och empowerment som viktiga komponenter för en god återhämtning.

Syfte/frågeställningar: Att beskriva upplevd vårdkvaliet och självskattad... (More)
Titel: Hur upplever och värderar personer med ångest- depression- och psykossjukdom sin empowerment och vårdkvalitet vid fysioterapeutisk behandling?
-En kvantitativ tvärsnittsstudie om arbete med psykisk ohälsa i Region Skånes öppenvård.

Bakgrund: Diagnos inom psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomen för kvinnor i Sverige och näst vanligast för befolkningen i övrigt. Psykisk ohälsa kan ha många orsaker och återhämtningsprocessen är ofta komplex. Många studier har beskrivit återhämtning från psykisk ohälsa men få har fokus på fysioterapi. Av de studier som gjorts beskrivs god vårdkvalité och empowerment som viktiga komponenter för en god återhämtning.

Syfte/frågeställningar: Att beskriva upplevd vårdkvaliet och självskattad empowerment då patienter med psykos-, ångest- och depressionssjukdom behandlas hos fysioterapeut. Att beskriva skillnader i upplevd vårdkvalitet beroende på självskattad empowerment. Att undersöka om det finns aspekter inom vårdkvalitet man särskilt bör beakta som behandlande fysioterapeut åt denna patientkategori.
Studiedesign: Kvantitativ enkätstudie.
Material och metoder: Patienter som behandlas inom Region Skånes öppenvård med diagnoser inom depression-, ångest- och psykossjukdomar svarade på en enkät innehållande KUPP (kvalitet ur patientens perspektiv) och empowermentskalan “Att fatta beslut”.
Etik: Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund.
Resultat 40 personer inkluderades i studien. Patienterna var nöjda med sin vårdkvalité och skattade sin medelempowerment som högre än mitten av skalan. Aspekter som delaktighet, information och respektfullt bemötande skattades högre än tidigare utvärdering.
Slutsats: Patienter med ångest-, depression- och/eller psykossjukdomar som behandlas inom Region Skåne av fysioterapeuter är nöjda med sin vård och empowered. De behöver behandlas med respekt och ett holistiskt synsätt där de tillåts vara ledare för sin egen återhämtning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bekic Mrsic, Andrijana ; Mårtensson, Carina and Hill, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykisk ohälsa, fysioterapi, återhämtning, vårdkvalitet, empowerment
language
Swedish
id
8938593
date added to LUP
2018-04-11 15:08:33
date last changed
2018-04-11 15:08:33
@misc{8938593,
 abstract   = {Titel: Hur upplever och värderar personer med ångest- depression- och psykossjukdom sin empowerment och vårdkvalitet vid fysioterapeutisk behandling? 
-En kvantitativ tvärsnittsstudie om arbete med psykisk ohälsa i Region Skånes öppenvård.

Bakgrund: Diagnos inom psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomen för kvinnor i Sverige och näst vanligast för befolkningen i övrigt. Psykisk ohälsa kan ha många orsaker och återhämtningsprocessen är ofta komplex. Många studier har beskrivit återhämtning från psykisk ohälsa men få har fokus på fysioterapi. Av de studier som gjorts beskrivs god vårdkvalité och empowerment som viktiga komponenter för en god återhämtning.
 
Syfte/frågeställningar: Att beskriva upplevd vårdkvaliet och självskattad empowerment då patienter med psykos-, ångest- och depressionssjukdom behandlas hos fysioterapeut. Att beskriva skillnader i upplevd vårdkvalitet beroende på självskattad empowerment. Att undersöka om det finns aspekter inom vårdkvalitet man särskilt bör beakta som behandlande fysioterapeut åt denna patientkategori. 
Studiedesign: Kvantitativ enkätstudie.
Material och metoder: Patienter som behandlas inom Region Skånes öppenvård med diagnoser inom depression-, ångest- och psykossjukdomar svarade på en enkät innehållande KUPP (kvalitet ur patientens perspektiv) och empowermentskalan “Att fatta beslut”. 
Etik: Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund.
Resultat 40 personer inkluderades i studien. Patienterna var nöjda med sin vårdkvalité och skattade sin medelempowerment som högre än mitten av skalan. Aspekter som delaktighet, information och respektfullt bemötande skattades högre än tidigare utvärdering. 
Slutsats: Patienter med ångest-, depression- och/eller psykossjukdomar som behandlas inom Region Skåne av fysioterapeuter är nöjda med sin vård och empowered. De behöver behandlas med respekt och ett holistiskt synsätt där de tillåts vara ledare för sin egen återhämtning.},
 author    = {Bekic Mrsic, Andrijana and Mårtensson, Carina and Hill, Maria},
 keyword   = {Psykisk ohälsa,fysioterapi,återhämtning,vårdkvalitet,empowerment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur upplever och värderar personer med ångest- depression och psykossjukdom sin empowerment och vårdkvalitet vid fysioterapeutisk behandling? En kvantitativ tvärsnittstudie om arbete med psykisk ohälsa i Region Skånes öppenvård},
 year     = {2016},
}