Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konståkningsskador: skadepanorama och preventiva åtgärder - litteraturstudie

Persson, Viktoriya (2016)
Human Movement: health and rehabilitation
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Konståkningsskador: skadepanorama och preventiva åtgärder – litteraturstudie
Bakgrund: Konståkning som tävlingsidrott har utvecklats mycket de senaste decennierna.
Konståkning består av fyra discipliner: singelåkning, paråkning, isdans och synkroniserad
konståkning. Fysiska krav och tekniska svårigheter fortsätter att öka och konståkare tillbringar
många timmar på isen redan i unga år för att möta de kraven. Konståkare i elitklass fortsätter
att tänja på gränserna för sin fysiska kapacitet för att få högre poäng på tävlingar. Många
timmars träning året runt och de biomekaniska förutsättningarna gör att konståkares
muskuloskeletala system utsätts för hög belastning som kan leda till skador.
Syfte: Syftet med... (More)
Sammanfattning
Titel: Konståkningsskador: skadepanorama och preventiva åtgärder – litteraturstudie
Bakgrund: Konståkning som tävlingsidrott har utvecklats mycket de senaste decennierna.
Konståkning består av fyra discipliner: singelåkning, paråkning, isdans och synkroniserad
konståkning. Fysiska krav och tekniska svårigheter fortsätter att öka och konståkare tillbringar
många timmar på isen redan i unga år för att möta de kraven. Konståkare i elitklass fortsätter
att tänja på gränserna för sin fysiska kapacitet för att få högre poäng på tävlingar. Många
timmars träning året runt och de biomekaniska förutsättningarna gör att konståkares
muskuloskeletala system utsätts för hög belastning som kan leda till skador.
Syfte: Syftet med studien var att genom systematisk granskning av publicerade vetenskapliga
artiklar undersöka vilka skador som är mest förekommande inom konståkning, samt vilka
preventiva åtgärder som beskrivs i artiklarna.
Frågeställningar: Vilka är de mest förekommande konståkningsskador som beskrivs i
publicerad vetenskaplig litteratur? Vilka skador beskrivs hos kvinnor och män? Vilka skador
beskrivs inom olika konståkningsdiscipliner? Vilka preventiva åtgärder av relevans för
fysioterapi beskrivs i publicerad vetenskaplig litteratur?
Metod och material: Litteraturstudie. Data insamlades i databaserna PubMed, CINAHL,
AMED, MEDLINE och PEDro. Artiklarna som inkluderades var publicerade år 2000-2016
och handlade om skador på det muskuloskeletala systemet som uppkommit enbart i samband
med konståkning.
Resultat: Tolv artiklar granskades utifrån studiens inklusion- och exklusionkriterier.
Förekomsten av skadetyp och skadeområde varierade bland konståkningsdisciplinerna, men
skador i nedre extremitet var mest förekommande. Singelåkare visade sig vara mest
mottagliga för överbelastningsskador. Idrottare i paråkning och synkroniserad åkning
drabbades mest av akuta skador och där var det även vanligt med skador på övre extremitet
samt huvudskador. Isdans kännetecknades av låg skadeförekomst.
Preventiva åtgärder av relevans för fysioterapi fanns beskrivna och bestod av följande förslag:
förbättring av postural kontroll, skridskomodifikation, adekvat styrketräning och stretching,
mer frekventa hälsokontroller, standardisering av skaderiskbedömning, val av lämplig
skridskostorlek och hårdhet, specifika övningar för upphoppsfot samt utbildningsåtgärder.
Konklusion: Överbelastningsskador och akuta skador av olika grad är vanlig förekommande
hos konståkare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Viktoriya
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konståkningsskador, Muskuloskeletala systemet, Epidemiologi, Prevention
language
Swedish
id
8938609
date added to LUP
2018-04-11 15:07:54
date last changed
2018-04-11 15:07:54
@misc{8938609,
 abstract   = {{Sammanfattning
Titel: Konståkningsskador: skadepanorama och preventiva åtgärder – litteraturstudie
Bakgrund: Konståkning som tävlingsidrott har utvecklats mycket de senaste decennierna.
Konståkning består av fyra discipliner: singelåkning, paråkning, isdans och synkroniserad
konståkning. Fysiska krav och tekniska svårigheter fortsätter att öka och konståkare tillbringar
många timmar på isen redan i unga år för att möta de kraven. Konståkare i elitklass fortsätter
att tänja på gränserna för sin fysiska kapacitet för att få högre poäng på tävlingar. Många
timmars träning året runt och de biomekaniska förutsättningarna gör att konståkares
muskuloskeletala system utsätts för hög belastning som kan leda till skador.
Syfte: Syftet med studien var att genom systematisk granskning av publicerade vetenskapliga
artiklar undersöka vilka skador som är mest förekommande inom konståkning, samt vilka
preventiva åtgärder som beskrivs i artiklarna.
Frågeställningar: Vilka är de mest förekommande konståkningsskador som beskrivs i
publicerad vetenskaplig litteratur? Vilka skador beskrivs hos kvinnor och män? Vilka skador
beskrivs inom olika konståkningsdiscipliner? Vilka preventiva åtgärder av relevans för
fysioterapi beskrivs i publicerad vetenskaplig litteratur?
Metod och material: Litteraturstudie. Data insamlades i databaserna PubMed, CINAHL,
AMED, MEDLINE och PEDro. Artiklarna som inkluderades var publicerade år 2000-2016
och handlade om skador på det muskuloskeletala systemet som uppkommit enbart i samband
med konståkning.
Resultat: Tolv artiklar granskades utifrån studiens inklusion- och exklusionkriterier.
Förekomsten av skadetyp och skadeområde varierade bland konståkningsdisciplinerna, men
skador i nedre extremitet var mest förekommande. Singelåkare visade sig vara mest
mottagliga för överbelastningsskador. Idrottare i paråkning och synkroniserad åkning
drabbades mest av akuta skador och där var det även vanligt med skador på övre extremitet
samt huvudskador. Isdans kännetecknades av låg skadeförekomst.
Preventiva åtgärder av relevans för fysioterapi fanns beskrivna och bestod av följande förslag:
förbättring av postural kontroll, skridskomodifikation, adekvat styrketräning och stretching,
mer frekventa hälsokontroller, standardisering av skaderiskbedömning, val av lämplig
skridskostorlek och hårdhet, specifika övningar för upphoppsfot samt utbildningsåtgärder.
Konklusion: Överbelastningsskador och akuta skador av olika grad är vanlig förekommande
hos konståkare.}},
 author    = {{Persson, Viktoriya}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konståkningsskador: skadepanorama och preventiva åtgärder - litteraturstudie}},
 year     = {{2016}},
}