Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kartläggning av självskattad stressnivå, sömnkvalitet och mötning av fysisk aktivitet i samband med en nio veckors kurs i Yoga

Savbäck, Andrea and Forsberg, Ellen (2016)
Physiotherapy
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och stress är ett hälsoproblem, både i Sverige och globalt. Bland de vanliga besvär som kan omfattas av termen psykisk ohälsa finner man bland annat nedsatt psykiskt välbefinnande, stress och sömnbesvär. Flera studier har visat attyogautövning är effektfullt i syfte att minska upplevd stress hos människor.

Syfte/frågeställningar: I denna studie var syftet att kartlägga självskattad stressnivå, sömnkvalitet samt att mäta grad av fysisk aktivitet bland deltagare i en nio veckors yogakurs i Skåne. Denna kartläggning gjordes i syftet att se huruvida det gick att observera någon
skillnad avseende dessa parametrar i början av kursen jämfört med i slutet av genomförd yogakurs. Studien syftade även till att... (More)
Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och stress är ett hälsoproblem, både i Sverige och globalt. Bland de vanliga besvär som kan omfattas av termen psykisk ohälsa finner man bland annat nedsatt psykiskt välbefinnande, stress och sömnbesvär. Flera studier har visat attyogautövning är effektfullt i syfte att minska upplevd stress hos människor.

Syfte/frågeställningar: I denna studie var syftet att kartlägga självskattad stressnivå, sömnkvalitet samt att mäta grad av fysisk aktivitet bland deltagare i en nio veckors yogakurs i Skåne. Denna kartläggning gjordes i syftet att se huruvida det gick att observera någon
skillnad avseende dessa parametrar i början av kursen jämfört med i slutet av genomförd yogakurs. Studien syftade även till att undersöka om det gick att se några skillnader i hur deltagarna skattade sin stress- och energinivå före och efter varje enskilt yogapass.

Studiedesign: Denna studie är en kvantitativ och klinisk studie av yoga.
Material och metoder: För insamling av data till studien användes tre formulär samt accelerometrar. En enkät med personuppgifter om deltagarna, Stress- och Energiformuläret (SEQ) användes som mätinstrument för självskattad stress- och energinivå och Insomnia Severity Index (ISI) användes för att mäta deltagarnas självskattning av eventuella
sömnbesvär. Accelerometer fick deltagarna bära första- och sista veckan av kursen med syfte att mäta deras fysiska aktivitetsnivå. Det insamlade materialet redovisas i form av deskriptiv statistik.

Resultat: Efter kursens slut kunde inga skillnader ses avseende sömn eller fysisk aktivitet. Resultatet av de mätningar som gjordes före- och efter enskilt yogapass visade på skillnader i hur deltagarna upplevde sin stress- och energinivå utifrån olika sinnesstämningarna i formuläret. Merparten av deltagarna skattade sig mer avslappnade, mer avspända och mer lugna efter yogapassen jämfört med hur de skattat att de kände sig innan. Dessa ord uppmätte högst genomsnittlig skillnad såväl i början som i slutet av yogakursen.

Slutsats: Denna studie syftade till att göra en kartläggning av de valda parametrarna stress, sömn och fysisk aktivitetsgrad i den valda undersökningsgruppen. Med valda metoder kan inga slutsatser från resultaten dras eller statistisk signifikans påvisas. Mer forskning och större studier på området behövs för att närmare utvärdera potentiell effekt av yogan på dessa parametrar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Savbäck, Andrea and Forsberg, Ellen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Yoga, Psykologisk stress, Fysiologisk stress, Dyssomnia, Sömnbrist, Fysioterapi, Fysisk
language
Swedish
id
8938618
date added to LUP
2018-04-11 15:07:36
date last changed
2018-04-11 15:07:36
@misc{8938618,
 abstract   = {Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och stress är ett hälsoproblem, både i Sverige och globalt. Bland de vanliga besvär som kan omfattas av termen psykisk ohälsa finner man bland annat nedsatt psykiskt välbefinnande, stress och sömnbesvär. Flera studier har visat attyogautövning är effektfullt i syfte att minska upplevd stress hos människor.

Syfte/frågeställningar: I denna studie var syftet att kartlägga självskattad stressnivå, sömnkvalitet samt att mäta grad av fysisk aktivitet bland deltagare i en nio veckors yogakurs i Skåne. Denna kartläggning gjordes i syftet att se huruvida det gick att observera någon
skillnad avseende dessa parametrar i början av kursen jämfört med i slutet av genomförd yogakurs. Studien syftade även till att undersöka om det gick att se några skillnader i hur deltagarna skattade sin stress- och energinivå före och efter varje enskilt yogapass. 

Studiedesign: Denna studie är en kvantitativ och klinisk studie av yoga.
Material och metoder: För insamling av data till studien användes tre formulär samt accelerometrar. En enkät med personuppgifter om deltagarna, Stress- och Energiformuläret (SEQ) användes som mätinstrument för självskattad stress- och energinivå och Insomnia Severity Index (ISI) användes för att mäta deltagarnas självskattning av eventuella
sömnbesvär. Accelerometer fick deltagarna bära första- och sista veckan av kursen med syfte att mäta deras fysiska aktivitetsnivå. Det insamlade materialet redovisas i form av deskriptiv statistik.

Resultat: Efter kursens slut kunde inga skillnader ses avseende sömn eller fysisk aktivitet. Resultatet av de mätningar som gjordes före- och efter enskilt yogapass visade på skillnader i hur deltagarna upplevde sin stress- och energinivå utifrån olika sinnesstämningarna i formuläret. Merparten av deltagarna skattade sig mer avslappnade, mer avspända och mer lugna efter yogapassen jämfört med hur de skattat att de kände sig innan. Dessa ord uppmätte högst genomsnittlig skillnad såväl i början som i slutet av yogakursen.

Slutsats: Denna studie syftade till att göra en kartläggning av de valda parametrarna stress, sömn och fysisk aktivitetsgrad i den valda undersökningsgruppen. Med valda metoder kan inga slutsatser från resultaten dras eller statistisk signifikans påvisas. Mer forskning och större studier på området behövs för att närmare utvärdera potentiell effekt av yogan på dessa parametrar.},
 author    = {Savbäck, Andrea and Forsberg, Ellen},
 keyword   = {Yoga,Psykologisk stress,Fysiologisk stress,Dyssomnia,Sömnbrist,Fysioterapi,Fysisk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av självskattad stressnivå, sömnkvalitet och mötning av fysisk aktivitet i samband med en nio veckors kurs i Yoga},
 year     = {2016},
}