Advanced

Advantages of using Virtual Reality as a financial instrument

Ryrlén, Gustav LU (2018) MAMM01 20172
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract
In recent years, the phenomenon of Virtual Reality has been highlighted by most technology-interested persons around the world. The technology allows visualization and interaction with environments, which in real life would be too costly to recreate. At the same time, the banking sector’s ways of presenting financial information are relatively old fashioned and still consist of lists and 2D graphs. This study will examine whether VR can be used by financial actors as an instruments and what the technology can contribute to in economics. The present work will lay the foundation for a VR test environment that will be tested and evaluated by potential users. The design process of the environment will include 1) Investigation phase – flaws in... (More)
In recent years, the phenomenon of Virtual Reality has been highlighted by most technology-interested persons around the world. The technology allows visualization and interaction with environments, which in real life would be too costly to recreate. At the same time, the banking sector’s ways of presenting financial information are relatively old fashioned and still consist of lists and 2D graphs. This study will examine whether VR can be used by financial actors as an instruments and what the technology can contribute to in economics. The present work will lay the foundation for a VR test environment that will be tested and evaluated by potential users. The design process of the environment will include 1) Investigation phase – flaws in current systems will be identified, meetings with bank representatives and end user identification will be conducted. 2) Idea-generating - through brainstorming, ideas on the design of the environment will be developed. 3) Prototypes - In this phase, prototypes from sketches will be forwarded into 3D simulation which will be developed and evaluated. The prototypes will form the development of the final creation of the environment. 4) Final phase - The final part of the process will include testing on the developed environment and present conclusions as to whether VR has a future in the banking system. The testing will be conducted in two different groups, one with people with financial experience and one with people without economics knowledge. The test embraces a scenario-based model with physical and analytical tasks ending with a feedback survey. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Fenomenet Virtual Reality (VR) har dom senaste åren uppmärksammats av de flesta teknikintresserade världen över. Tekniken möjliggör bland annat visualisering och interaktion med miljöer och som i verkligheten skulle bli för kostsamma att återskapa. Samtidigt så står bankernas sätt att presentera finansiell information förhållandevis stilla och utgörs fortfarande av listor och 2D-grafer. I studien kommer det undersökas huruvida VR kan användas av finansiella aktörer som instrument och vad tekniken kan bidra till inom ekonomi. Föreliggande arbete kommer lägga grunden för en VR-testmiljö som kommer att testas och utvärderas av tänkta användare. Designprocessen av miljön kommer att innefatta 1) Definierande fas – då kommer brister i nuvarande... (More)
Fenomenet Virtual Reality (VR) har dom senaste åren uppmärksammats av de flesta teknikintresserade världen över. Tekniken möjliggör bland annat visualisering och interaktion med miljöer och som i verkligheten skulle bli för kostsamma att återskapa. Samtidigt så står bankernas sätt att presentera finansiell information förhållandevis stilla och utgörs fortfarande av listor och 2D-grafer. I studien kommer det undersökas huruvida VR kan användas av finansiella aktörer som instrument och vad tekniken kan bidra till inom ekonomi. Föreliggande arbete kommer lägga grunden för en VR-testmiljö som kommer att testas och utvärderas av tänkta användare. Designprocessen av miljön kommer att innefatta 1) Definierande fas – då kommer brister i nuvarande system identifieras, möten från bankrepresentanter och identifiering av slutanvändare att genomföras. 2) Idegenererande – genom brainstorming kommer idéer på utformningen av miljön att tas fram. 3) Protyper –I denna fas kommer prototyper i form av skisser vidare fram till 3D-ritningar att tas fram och utvärderas. Prototyperna kommer att lägga grunden till utvecklingen av det slutgiltiga skapandet av miljön. 4) Slutfasen – Sista delen av processen kommer att innehålla testning på den framtagna miljö och presentera slutsatser huruvida VR har en framtid inom bankväsendet. Testningen kommer att genomföras på två olika grupper, en med personer som har ekonomisk erfarenhet och en med personer utan ekonomierfarenheter. Testet anammar en scenariobaserad modell med fysiska och analyserande uppgifter som avslutas med en feedback-enkät. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryrlén, Gustav LU
supervisor
organization
alternative title
How risk and opportinites can be visualized when making investments
course
MAMM01 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Financial Technology, Data Visualization, Virtual Reality, Portfolio Management
report number
1
language
English
id
8939254
date added to LUP
2018-05-04 12:52:35
date last changed
2018-05-04 15:03:57
@misc{8939254,
 abstract   = {In recent years, the phenomenon of Virtual Reality has been highlighted by most technology-interested persons around the world. The technology allows visualization and interaction with environments, which in real life would be too costly to recreate. At the same time, the banking sector’s ways of presenting financial information are relatively old fashioned and still consist of lists and 2D graphs. This study will examine whether VR can be used by financial actors as an instruments and what the technology can contribute to in economics. The present work will lay the foundation for a VR test environment that will be tested and evaluated by potential users. The design process of the environment will include 1) Investigation phase – flaws in current systems will be identified, meetings with bank representatives and end user identification will be conducted. 2) Idea-generating - through brainstorming, ideas on the design of the environment will be developed. 3) Prototypes - In this phase, prototypes from sketches will be forwarded into 3D simulation which will be developed and evaluated. The prototypes will form the development of the final creation of the environment. 4) Final phase - The final part of the process will include testing on the developed environment and present conclusions as to whether VR has a future in the banking system. The testing will be conducted in two different groups, one with people with financial experience and one with people without economics knowledge. The test embraces a scenario-based model with physical and analytical tasks ending with a feedback survey.},
 author    = {Ryrlén, Gustav},
 keyword   = {Financial Technology,Data Visualization,Virtual Reality,Portfolio Management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Advantages of using Virtual Reality as a financial instrument},
 year     = {2018},
}