Advanced

Impacts of forage availability on bumblebee colony development and reproduction

Lindh, Arvid (2018) BION01 20171
Degree Projects in Biology
Abstract
Global pollinator populations are declining. One of the causes is land use change, which results in reduced flower resources in the landscape. Bumblebees have small stores of nectar and pollen and are therefore vulnerable to loss of flower resources. I test if forbs plantings, which enhance forage resources, can support colony development and reproductive success of bumblebee colonies in California’s central valley. Colonies were weighed and assessed for foraging activity throughout early summer and thereafter dissected to determine reproductive output. Flower resources in the landscape surrounding the colonies were estimated based on land use categories and land use specific flower densities. I could not confirm that the colonies used the... (More)
Global pollinator populations are declining. One of the causes is land use change, which results in reduced flower resources in the landscape. Bumblebees have small stores of nectar and pollen and are therefore vulnerable to loss of flower resources. I test if forbs plantings, which enhance forage resources, can support colony development and reproductive success of bumblebee colonies in California’s central valley. Colonies were weighed and assessed for foraging activity throughout early summer and thereafter dissected to determine reproductive output. Flower resources in the landscape surrounding the colonies were estimated based on land use categories and land use specific flower densities. I could not confirm that the colonies used the forbs plantings, based on the pollen collected by returning foragers. The number of bees returning without pollen was higher at forbs plantings sites compared to control sites, but there was no difference in the weight of pollen collected. Colony growth was not related to forbs plantings or landscape flower resources and neither was the total number of bees produced. Both the number of gynes and the probability that colonies produced gynes increased with landscape flower resources, but not with forbs plantings. I conclude that flower resources are important for the reproduction in my study species but that the forbs plantings did not have a detectable effect. Flower plantings should have positive effects on the reproductive output of bumblebee colonies, but they need to provide more resources than the ones used in this study. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Svälter Kaliforniens humlor?

Bin är viktiga pollinatörer, de hjälper växter att föröka sig inom både jordbruket och i naturen. Tyvärr minskar många bipopulationer i storlek, vilket kan innebära ett hot för matproduktion och naturliv. Jag vill med mitt arbete undersöka om en vanlig Kalifornisk humla är begränsad av tillgången på blommor som finns i landskapet kring deras kolonier, eftersom blommor är deras matkälla. Jag kan visa att fler blommor inom 1 km av humlekolonier har positiva effekter på deras reproduktion, vilket är viktigt för att bibehålla deras bestånd. Blomplanteringarna som hade etablerats för att främja pollinerare påverkade dock inte tillväxten och reproduktionen hos kolonierna, vilket indikerar att dessa inte... (More)
Svälter Kaliforniens humlor?

Bin är viktiga pollinatörer, de hjälper växter att föröka sig inom både jordbruket och i naturen. Tyvärr minskar många bipopulationer i storlek, vilket kan innebära ett hot för matproduktion och naturliv. Jag vill med mitt arbete undersöka om en vanlig Kalifornisk humla är begränsad av tillgången på blommor som finns i landskapet kring deras kolonier, eftersom blommor är deras matkälla. Jag kan visa att fler blommor inom 1 km av humlekolonier har positiva effekter på deras reproduktion, vilket är viktigt för att bibehålla deras bestånd. Blomplanteringarna som hade etablerats för att främja pollinerare påverkade dock inte tillväxten och reproduktionen hos kolonierna, vilket indikerar att dessa inte tillhandahöll tillräckligt med resurser för att göra en skillnad.


Många grödor är beroende av pollination från bin. Äpplen, jordgubbar, mandlar, och tomater är några exempel på grödor som bin som pollinerar. Bin hjälper också till att hålla våra ängar och andra naturområden fulla med blommor genom att hjälpa även vilda blommor föröka sig. Det mest kända biet är honungsbiet, men det finns tusentals andra arter som alla är viktiga. Tyvärr minskar antalet bin världen över och vissa arter riskerar utrotning. Flera orsaker till denna trend har föreslagits, så som klimatförändringar, besprutningsmedel och förlust av livsmiljöer. Dessa faktorer kan alla leda till en förlust av blommor som bina kan födosöka på.

Mitt projekt handlar Bombus vosnesenskii, eller Yellow-faced bumblebee (saknar svenskt namn), en inhemsk humla i västra USA. Humlor är också bin och de är duktiga på att pollinera många typer av blommor. Med hjälp av en speciell teknik kallad ”buzz-pollinering”, skakar humlorna blommorna för att komma åt deras pollen. Detta gör att de kan pollinera växter som andra bin inte kan, till exempel tomater.

Mitt experiment
Jag ville se ifall B. vosnesenskii är begränsade av mängden mat som det finns i landskapet runt omkring dem. Vi placerade därför ut 28 humlekolonier på 14 platser i norra Kalifornien. På hälften av lokalerna fanns det en blomplantering, specifikt designad att förse bin med mat. Vi vägde våra kolonier allt eftersom de växte, samlade in pollen från arbetare för att undersöka vilka växter de använder och undersökte hur många blommor det fanns i landskapet runt kolonierna. När säsongen var över räknade jag hur många drottningar och hanar kolonierna producerat.

Jag kunde inte visa att mina blomplanteringar förändrade hur stora våra kolonier blev, eller hur många avkommor de producerade. Kanske var planteringarna inte tillräckligt stora för att ha en påverkan som jag kunde detektera. Dock kunde jag visa att antalet drottningar, och sannolikheten att kolonierna producerade drottningar, ökade när landskapet runt kolonierna var rikt på blommor. Detta indikerar att humlorna är begränsade av tillgången på blommor de har att födosöka på. Tillgången på blommor är därmed viktigt för att humlorna framgångsrikt ska kunna föröka sig och bibehålla sina bestånd.


Master projekt inom bevarandebiologi, 45 högskolepoäng, 2018
Biologiska institutionen vid Lunds Universitet

Handledare: Maj Rundlöf
Biodiversitet, biologiska institutionen vid Lunds Universitet. Williams-laboratoriet, institutionen för entomologi vid University of California, Davis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindh, Arvid
supervisor
organization
course
BION01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8939302
date added to LUP
2018-05-04 12:02:51
date last changed
2018-05-04 12:02:51
@misc{8939302,
 abstract   = {Global pollinator populations are declining. One of the causes is land use change, which results in reduced flower resources in the landscape. Bumblebees have small stores of nectar and pollen and are therefore vulnerable to loss of flower resources. I test if forbs plantings, which enhance forage resources, can support colony development and reproductive success of bumblebee colonies in California’s central valley. Colonies were weighed and assessed for foraging activity throughout early summer and thereafter dissected to determine reproductive output. Flower resources in the landscape surrounding the colonies were estimated based on land use categories and land use specific flower densities. I could not confirm that the colonies used the forbs plantings, based on the pollen collected by returning foragers. The number of bees returning without pollen was higher at forbs plantings sites compared to control sites, but there was no difference in the weight of pollen collected. Colony growth was not related to forbs plantings or landscape flower resources and neither was the total number of bees produced. Both the number of gynes and the probability that colonies produced gynes increased with landscape flower resources, but not with forbs plantings. I conclude that flower resources are important for the reproduction in my study species but that the forbs plantings did not have a detectable effect. Flower plantings should have positive effects on the reproductive output of bumblebee colonies, but they need to provide more resources than the ones used in this study.},
 author    = {Lindh, Arvid},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Impacts of forage availability on bumblebee colony development and reproduction},
 year     = {2018},
}