Advanced

Effects of urbanization on pollinator visitation on Campanula persicifolia and Centaurea jacea

Svensson, Julia (2018) BIOM01 20171
Degree Projects in Biology
Abstract
Insect pollinators provide an essential ecosystem service, but recently declines in pollinator groups have been reported. Urban areas are expanding rapidly world-wide and have been suggested to be a major cause behind insect declines, but the effect of urbanization on pollinators is still inconclusive. In this study, the number of flower-visitors on the plant species peached-leaved bellflower and brown knapweed have been analysed to investigate the effect of urbanization on pollinators.
The study was carried out during the summer 2017 in the city of Malmö and the surrounding rural agricultural landscape. Pots with the flowering plants peached-leaved bellflower and brown knapweed were placed in urban and rural gardens, and I performed... (More)
Insect pollinators provide an essential ecosystem service, but recently declines in pollinator groups have been reported. Urban areas are expanding rapidly world-wide and have been suggested to be a major cause behind insect declines, but the effect of urbanization on pollinators is still inconclusive. In this study, the number of flower-visitors on the plant species peached-leaved bellflower and brown knapweed have been analysed to investigate the effect of urbanization on pollinators.
The study was carried out during the summer 2017 in the city of Malmö and the surrounding rural agricultural landscape. Pots with the flowering plants peached-leaved bellflower and brown knapweed were placed in urban and rural gardens, and I performed observation studies where all flower-visitors were noted. The visitation rates were then compared between urban and rural sites. The visitation rates at the urban sites were also investigated along two urbanization gradients, measured as vegetation cover and human population per built-up area.
The bellflower was mostly visited by hoverflies and solitary bees, and the knapweed mostly by hoverflies and bumblebees. The visitation rates on the bellflower showed a higher visitation of hoverflies at rural sites and a higher visitation of solitary bees at urban sites. The visitation rates on the knapweed, on the other hand, showed no differences between the urban and rural sites. No significant effects of the urbanization gradients were found on the visitation rates at the urban sites on either of the plant species. However, near-significance of the hoverfly visitation rate on the bellflower showed a positive relationship with both vegetation cover and human population per built-up area.
The results demonstrate that bees are important flower-visitors in urban areas, and indicate that they are less sensitive to urbanization than hoverflies, which has been suggested by others. Nevertheless, further research is needed to better understand the effects of urbanization on different pollinator groups. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur påverkas pollinatörer av växande städer?

Insektspollinatörer, såsom humlor, bin och blomflugor, är enormt viktiga då de pollinerar många av våra växter, både odlade och vilda. De senaste åren har dock minskningar av dessa pollinatörer rapporterats, vilket orsakar oro om den fortsatta pollineringen av våra växter. Om vi exempelvis vill fortsätta få frukt och bär på våra träd och buskar i städerna är det viktigt att pollinatörerna trivs. Städer idag expanderar snabbt och de orsakar stora och oåterkalleliga förändringar i omgivningen, exempelvis av marktäckning, klimat och biologisk mångfald. Pollinatörer kan påverkas av att tillgängligheten till mat och boplatser förändras inom städerna. Både bin, humlor och blomflugor behöver pollen... (More)
Hur påverkas pollinatörer av växande städer?

Insektspollinatörer, såsom humlor, bin och blomflugor, är enormt viktiga då de pollinerar många av våra växter, både odlade och vilda. De senaste åren har dock minskningar av dessa pollinatörer rapporterats, vilket orsakar oro om den fortsatta pollineringen av våra växter. Om vi exempelvis vill fortsätta få frukt och bär på våra träd och buskar i städerna är det viktigt att pollinatörerna trivs. Städer idag expanderar snabbt och de orsakar stora och oåterkalleliga förändringar i omgivningen, exempelvis av marktäckning, klimat och biologisk mångfald. Pollinatörer kan påverkas av att tillgängligheten till mat och boplatser förändras inom städerna. Både bin, humlor och blomflugor behöver pollen och nektar för att kunna överleva. Bin och humlor behöver också boplatser, exempelvis i ostörd mark eller håligheter i träd eller väggar. Blomflugor har istället larver som lever självständigt men som kan ha behov av andra matkällor, exempelvis bladlöss. För att planera och bygga städer som gynnar pollinatörer, samt annan biologisk mångfald, är det viktigt att ha en förståelse för vilken påverkan städer kan ha.
Jag jämförde antalet blombesökarna på stor blåklocka (Campanula persicifolia) och rödklint (Centaurea jacea) i urbana trädgårdar i Malmö med trädgårdar i det omkringliggande jordbruks-landskapet. För att undersöka olika typer av stadsmiljöer så granskade jag också blombesökarna i staden längs med två urbaniseringsgradienter, nämligen graden vegetationstäckning och befolkning per uppbyggd yta inom 500m.

Blåklockan besöktes främst av blomflugor och solitärbin. Blomflugorna var färre inne i staden, medan solitärbina var flera. Rödklinten besöktes främst av blomflugor och humlor. Här kunde ingen skillnad ses mellan stad och land. Inte heller kunde det ses någon klar påverkan från urbaniseringsgradienterna på antalen blombesökare på någon av blommorna. Det fanns dock en tendens till att fler blomflugor besökte blåklockan vid hög vegetationstäckning och befolkningstäthet. Detta kan innebära att blomflugor gynnas av fler och större vegetationsytor, samt att en ökad befolkningsmängd på redan uppbyggd yta inte har en negativ påverkan. Sammanfattningsvis visar mitt resultat att solitärbin, humlor och blomflugor, är viktiga blombesökare inne i städer. Resultatet tyder också på att bin och humlor påverkas mindre av städer än blomflugor gör, vilket har föreslagit tidigare av andra studier. Mer forskning behövs dock för att städers påverkan på pollinatörer ska förstås bättre. Det finns till exempel andra faktorer som kan ha en stor påverkan, bland annat mängden och tillgängligheten till blommande växter som kan bidra med pollen och nektar.


Examensarbete för masterexamen i biologi 30hp
Biologiska institutionen, Lunds universitet, 2018

Handledare: Anna Persson and Henrik Smith
Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Julia
supervisor
organization
course
BIOM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8939705
date added to LUP
2018-05-14 14:39:16
date last changed
2018-05-14 14:39:16
@misc{8939705,
 abstract   = {Insect pollinators provide an essential ecosystem service, but recently declines in pollinator groups have been reported. Urban areas are expanding rapidly world-wide and have been suggested to be a major cause behind insect declines, but the effect of urbanization on pollinators is still inconclusive. In this study, the number of flower-visitors on the plant species peached-leaved bellflower and brown knapweed have been analysed to investigate the effect of urbanization on pollinators. 
The study was carried out during the summer 2017 in the city of Malmö and the surrounding rural agricultural landscape. Pots with the flowering plants peached-leaved bellflower and brown knapweed were placed in urban and rural gardens, and I performed observation studies where all flower-visitors were noted. The visitation rates were then compared between urban and rural sites. The visitation rates at the urban sites were also investigated along two urbanization gradients, measured as vegetation cover and human population per built-up area. 
The bellflower was mostly visited by hoverflies and solitary bees, and the knapweed mostly by hoverflies and bumblebees. The visitation rates on the bellflower showed a higher visitation of hoverflies at rural sites and a higher visitation of solitary bees at urban sites. The visitation rates on the knapweed, on the other hand, showed no differences between the urban and rural sites. No significant effects of the urbanization gradients were found on the visitation rates at the urban sites on either of the plant species. However, near-significance of the hoverfly visitation rate on the bellflower showed a positive relationship with both vegetation cover and human population per built-up area. 
The results demonstrate that bees are important flower-visitors in urban areas, and indicate that they are less sensitive to urbanization than hoverflies, which has been suggested by others. Nevertheless, further research is needed to better understand the effects of urbanization on different pollinator groups.},
 author    = {Svensson, Julia},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effects of urbanization on pollinator visitation on Campanula persicifolia and Centaurea jacea},
 year     = {2018},
}