Advanced

Ny lag, nya möjligheter - En rättsekonomisk analys av möjligheten till ersättning vid konkurrensöverträdelser

Ektander, Hedda LU (2018) JURM02 20181
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The essay is focusing on private damage claims following infringements of the competition rules. According to the law of the European Union, there is a right for all individuals to claim compensation for damage following infringement of competition law. In Sweden, there has been a statutory right to compensation following damage due to competition infringements since 1993. However, the possibility to claim damage has not had an effective impact on the area. Accessible case law is insufficient and the Supreme Court has not examined the matter. The lack of case law leads to unpredictability and legal uncertainty for anyone who seeks to proceed a private damage claim following competition infringements. The dissuasive purpose of the... (More)
The essay is focusing on private damage claims following infringements of the competition rules. According to the law of the European Union, there is a right for all individuals to claim compensation for damage following infringement of competition law. In Sweden, there has been a statutory right to compensation following damage due to competition infringements since 1993. However, the possibility to claim damage has not had an effective impact on the area. Accessible case law is insufficient and the Supreme Court has not examined the matter. The lack of case law leads to unpredictability and legal uncertainty for anyone who seeks to proceed a private damage claim following competition infringements. The dissuasive purpose of the possibility to proceed private damage claims is therefore not attained. To achieve the aim of private damage claims, the European Parliament and the Council presented directive 2014/104/EU on Antitrust Damages Actions in November 2014. The directive was transposed into national Swedish law on the 27th of December 2016 through the Act on Competition Damages (2016:964).

The essay identifies the possibility to proceed competition damage claims after the directive was introduced. The essay also includes an analyse of the possibility to receive compensation from a law and economics perspective. Law and economics, or economic analysis of law, is the application of economic theory to the analysis of law. Economic concepts are used to explain the effects of laws and to assess which legal rules are economically efficient.

In conclusion the directive brings much needed procedural changes to the area. However, to achieve the requested aim there has to be a change regarding the compensation amount. The inadequate amount of case law is a result of the lack of incentives to proceed private damage claims following competition infringements. The proceedings tend to become substantial, expensive and complicated, not to mention that they often stretch for several years. The result of a private damage claim is, due to the lack of case law-guidance, hard to predict. In contrast to the Swedish, and European, regulation the American antitrust-laws offer the possibility to triple the amount of the damage caused by an infringement. An economic analysis of the law quickly shows that the possibility to receive such amounts changes how individuals view the risk a private claim withholds, and provide the incentives to proceed with a private damage claim. By raising the potential compensation amount the requested change would be reached. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen fokuserar på privat skadeståndstalan vid konkurrensrättsliga överträdelser ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Enligt den europeiska unionsrätten har alla enskilda aktörer rätt till ersättning för skada som uppkommit till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna. Det innebär att skador som till exempel följer av att företag träffar konkurrensbegränsande avtal eller missbrukar sin dominerande ställning ska ersättas. I Sverige har vi sedan år 1993 haft en lagstadgad rätt till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Bestämmelsen har dock inte fått ett effektivt genomslag. Därigenom är praxis på området mager och det saknas beslut från Högsta domstolen i frågan. Bristen på praxis leder även till en oförutsägbarhet och... (More)
Uppsatsen fokuserar på privat skadeståndstalan vid konkurrensrättsliga överträdelser ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Enligt den europeiska unionsrätten har alla enskilda aktörer rätt till ersättning för skada som uppkommit till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna. Det innebär att skador som till exempel följer av att företag träffar konkurrensbegränsande avtal eller missbrukar sin dominerande ställning ska ersättas. I Sverige har vi sedan år 1993 haft en lagstadgad rätt till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Bestämmelsen har dock inte fått ett effektivt genomslag. Därigenom är praxis på området mager och det saknas beslut från Högsta domstolen i frågan. Bristen på praxis leder även till en oförutsägbarhet och en rättsosäkerhet för de aktörer som till följd av en konkurrensöverträdelse vill föra privat talan om skadestånd. För att uppnå önskad förändring på området presenterade Europaparlamentet och rådet direktiv 2014/104/EU, om konkurrensrättslig ersättning, i november 2014. Direktivet införlivades i Sverige genom konkurrensskadelag (2016:964) den 27 december 2016.

Uppsatsen innehåller en genomgång av de konkreta förändringar som konkurrensskadelagen har inneburit i jämförelse med den tidigare möjligheten till konkurrensrättsligt skadestånd, som återfanns i konkurrenslagen. Uppsatsen innehåller även en rättsekonomisk analys av möjligheten att få konkurrensskadeersättning. Rättsekonomisk teori ser på rätten utifrån ett ekonomisk perspektiv. Det innebär att man tolkar alla handlingar i ekonomiska termer och utgår från att alla handlingar utförs i syfte att hushålla med tillgångar på ett effektivt sätt.

Slutsatsen är att konkurrensskadelagen kommer med välbehövliga processuella förändringar, men för att uppnå den önskade effekten krävs möjlighet till större ersättningsbelopp. Det magra utbudet av praxis följer av att svensk lagstiftning tidigare inte givit skadelidande aktörer tillräckliga incitament att föra privata skadeståndstalan, då processerna tenderar att bli omfattande, kostsamma och komplicerade. En privat skadeståndstalan innebär ett risktagande till följd av att det saknas rättslig vägledning. Den amerikanska rättsordningen erbjuder, till skillnad från den svenska, en möjlighet till trefaldig ersättning vid konkurrensöverträdelser. Genom en rättsekonomisk analys kan konstateras att sådana ersättningsbelopp förändrar hur individer ser på risken som en privat skadeståndstalan medför. En sådan förändring skulle leda till mer rättspraxis och mindre rättsosäkerhet varpå syftet med direktivet skulle uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ektander, Hedda LU
supervisor
organization
alternative title
New law, new possibilities - a law and economics analysis of the possibility to claim compensation after competition infringements
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Rättsekonomi, Konkurrensskadelagen, Law and Political Science
language
Swedish
id
8940855
date added to LUP
2018-06-08 10:16:38
date last changed
2018-06-08 10:16:38
@misc{8940855,
 abstract   = {The essay is focusing on private damage claims following infringements of the competition rules. According to the law of the European Union, there is a right for all individuals to claim compensation for damage following infringement of competition law. In Sweden, there has been a statutory right to compensation following damage due to competition infringements since 1993. However, the possibility to claim damage has not had an effective impact on the area. Accessible case law is insufficient and the Supreme Court has not examined the matter. The lack of case law leads to unpredictability and legal uncertainty for anyone who seeks to proceed a private damage claim following competition infringements. The dissuasive purpose of the possibility to proceed private damage claims is therefore not attained. To achieve the aim of private damage claims, the European Parliament and the Council presented directive 2014/104/EU on Antitrust Damages Actions in November 2014. The directive was transposed into national Swedish law on the 27th of December 2016 through the Act on Competition Damages (2016:964).

The essay identifies the possibility to proceed competition damage claims after the directive was introduced. The essay also includes an analyse of the possibility to receive compensation from a law and economics perspective. Law and economics, or economic analysis of law, is the application of economic theory to the analysis of law. Economic concepts are used to explain the effects of laws and to assess which legal rules are economically efficient. 

In conclusion the directive brings much needed procedural changes to the area. However, to achieve the requested aim there has to be a change regarding the compensation amount. The inadequate amount of case law is a result of the lack of incentives to proceed private damage claims following competition infringements. The proceedings tend to become substantial, expensive and complicated, not to mention that they often stretch for several years. The result of a private damage claim is, due to the lack of case law-guidance, hard to predict. In contrast to the Swedish, and European, regulation the American antitrust-laws offer the possibility to triple the amount of the damage caused by an infringement. An economic analysis of the law quickly shows that the possibility to receive such amounts changes how individuals view the risk a private claim withholds, and provide the incentives to proceed with a private damage claim. By raising the potential compensation amount the requested change would be reached.},
 author    = {Ektander, Hedda},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Rättsekonomi,Konkurrensskadelagen,Law and Political Science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ny lag, nya möjligheter - En rättsekonomisk analys av möjligheten till ersättning vid konkurrensöverträdelser},
 year     = {2018},
}