Advanced

Protection of Nationals Abroad - Lagligt våld eller kringgående av våldsförbud?

Jönsson, Gisela LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Protection of Nationals Abroad definieras på följande sätt: Begränsat våld för att skydda medborgare som befinner sig utomlands, som är under attack eller hotas att attackeras, utan Säkerhetsrådets godkännande eller samtycke från staten som våldet riktas emot. Det är en doktrin som är kontroversiell och som ständigt är under diskussion angående om det finns rättslig grund för doktrinen. Denna uppsats ämnar belysa huruvida det finns en rätt för stater till våldsintervention för att skydda sina medborgare utomlands genom att undersöka två fall där doktrinen åberopats. Israel åberopade rätten till våldsanvändning till skydd för medborgare utomlands när deras medborgare kidnappades år 1975. Ryssland hävdade i ett brev till Säkerhetsrådet år... (More)
Protection of Nationals Abroad definieras på följande sätt: Begränsat våld för att skydda medborgare som befinner sig utomlands, som är under attack eller hotas att attackeras, utan Säkerhetsrådets godkännande eller samtycke från staten som våldet riktas emot. Det är en doktrin som är kontroversiell och som ständigt är under diskussion angående om det finns rättslig grund för doktrinen. Denna uppsats ämnar belysa huruvida det finns en rätt för stater till våldsintervention för att skydda sina medborgare utomlands genom att undersöka två fall där doktrinen åberopats. Israel åberopade rätten till våldsanvändning till skydd för medborgare utomlands när deras medborgare kidnappades år 1975. Ryssland hävdade i ett brev till Säkerhetsrådet år 2008 rätten till självförsvar när deras medborgare attackerades utanför ryskt territorium.

Protection of Nationals Abroad är en doktrin som ofta kopplas samman med den brittiska juristen Sir Humphrey Waldock. Begränsat våld för att skydda medborgare som attackers utomlands är lagligt när tre kriterier uppfylls enligt Waldock: 1) Överhängande hot mot medborgarna, 2) territorialstaten är ovillig/ oförmögen, 3) motåtgärderna som staten vidtar begränsas till syftet att skydda. Enligt Waldock är Israels intervention i Entebbe år 1976 ett typiskt exempel på när Protection of Nationals Abroad är tillämplig. Medan Rysslands intervention i Georgien 2009 inte är förenligt med det sista kravet, proportionalitetskravet.

Det finns i viss utsträckning stöd i statspraxis att stater anser Protection of Nationals Abroad laglig. Det finns dock lika mycket stöd för motsatsen. Stater är rädda för att doktrinen ska öka risken för kringgående eller uppluckrande av det restriktiva våldsförbudet. Ett framtida förslag skulle eventuellt innebära en mer restriktiv definition av Protection of Nationals Abroad och genuina krav på proportionalitet och nödvändighet vid utövande av våld mot tredje stat. (Less)
Popular Abstract
The use of force by a state to protect its nationals that are under attack outside its territory, without UN:s authorization or territorial states´s approval, has been the definition of Protection of Nationals Abroad. This controversial doctrin is under constant scrutiny as to whether there exists an international legal ground. This essay will illustrate what Protection of Nationals Aborad is and which legal grounds states refer to. In order to do that two cases will be presented and analysed: 1) In 1976 Israel referred to the right to protect nationals abroad when citizens of Israel had been kidnapped and 2) Russia argued in a letter to the Security Council in 2008 the right to self-defence when nationals were attacked within the... (More)
The use of force by a state to protect its nationals that are under attack outside its territory, without UN:s authorization or territorial states´s approval, has been the definition of Protection of Nationals Abroad. This controversial doctrin is under constant scrutiny as to whether there exists an international legal ground. This essay will illustrate what Protection of Nationals Aborad is and which legal grounds states refer to. In order to do that two cases will be presented and analysed: 1) In 1976 Israel referred to the right to protect nationals abroad when citizens of Israel had been kidnapped and 2) Russia argued in a letter to the Security Council in 2008 the right to self-defence when nationals were attacked within the territory of Georgia.

Limited forcible measures are, according to Sir Humphrey Waldock, legal if the circumstances are subjects to fulfilment of three conditions: 1) an imminent threat of injury to nationals, 2) a failure of inability on the part of the territorial sovereign to protect them and 3) thirdly measures of protection strictly confined to subject of protecting them against injury. Waldock advocates for that the Israeli intervention in Entebbe is a perfect example of the applicability of Protection of Nationals Abroad according to these guidelines. While Russian´s forcible measures in Georgia in 2009, however, did not reach the requirement of Waldock´s qualification.

To some extent state practices and opinion juris do exist in support of the legitimacy of Protection of Nationals Abroad. However, equal support for illegitimacy can be found. States are mainly criticizing the abusive application of Protection of Nationals Abroad, claiming that powerful states are using the doctrine in order to avoid the prohibition of force. A narrower definition of Protection of Nationals Abroad with genuine requirements of necessity and proportionality may be included in a future draft of Protection of Nationals Abroad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Gisela LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt.
language
Swedish
id
8940882
date added to LUP
2018-07-01 20:26:50
date last changed
2018-07-01 20:26:50
@misc{8940882,
 abstract   = {Protection of Nationals Abroad definieras på följande sätt: Begränsat våld för att skydda medborgare som befinner sig utomlands, som är under attack eller hotas att attackeras, utan Säkerhetsrådets godkännande eller samtycke från staten som våldet riktas emot. Det är en doktrin som är kontroversiell och som ständigt är under diskussion angående om det finns rättslig grund för doktrinen. Denna uppsats ämnar belysa huruvida det finns en rätt för stater till våldsintervention för att skydda sina medborgare utomlands genom att undersöka två fall där doktrinen åberopats. Israel åberopade rätten till våldsanvändning till skydd för medborgare utomlands när deras medborgare kidnappades år 1975. Ryssland hävdade i ett brev till Säkerhetsrådet år 2008 rätten till självförsvar när deras medborgare attackerades utanför ryskt territorium. 

Protection of Nationals Abroad är en doktrin som ofta kopplas samman med den brittiska juristen Sir Humphrey Waldock. Begränsat våld för att skydda medborgare som attackers utomlands är lagligt när tre kriterier uppfylls enligt Waldock: 1) Överhängande hot mot medborgarna, 2) territorialstaten är ovillig/ oförmögen, 3) motåtgärderna som staten vidtar begränsas till syftet att skydda. Enligt Waldock är Israels intervention i Entebbe år 1976 ett typiskt exempel på när Protection of Nationals Abroad är tillämplig. Medan Rysslands intervention i Georgien 2009 inte är förenligt med det sista kravet, proportionalitetskravet. 

Det finns i viss utsträckning stöd i statspraxis att stater anser Protection of Nationals Abroad laglig. Det finns dock lika mycket stöd för motsatsen. Stater är rädda för att doktrinen ska öka risken för kringgående eller uppluckrande av det restriktiva våldsförbudet. Ett framtida förslag skulle eventuellt innebära en mer restriktiv definition av Protection of Nationals Abroad och genuina krav på proportionalitet och nödvändighet vid utövande av våld mot tredje stat.},
 author    = {Jönsson, Gisela},
 keyword   = {Folkrätt.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Protection of Nationals Abroad - Lagligt våld eller kringgående av våldsförbud?},
 year     = {2018},
}