Advanced

En effektiv reglering eller en oförändrad reklammarknad? - En studie om förhållandet mellan riktad onlinereklam och GDPR

Walldnö, Ebba LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utröna om General Data Protection Regulation (nedan GDPR) kommer påverka riktad onlinereklam samt undersöka om riktad onlinereklam är ett problem som behöver lagreglering. Uppsatsen har utgått från en rättsdogmatisk metod. GDPR reglerar behandling av personuppgifter och dess syfte är att stärka den personliga integriteten, tilliten och kontrollen över personuppgifter på internet.

Nästan all riktad onlinereklam använder sig av profilering och automatiserat beslutsfattande, vilket regleras i GDPR artikel 22. Genom att personuppgifter samlas in, behandlas och analyseras skapas en profil som säljs på en reklambörs till annonsörer. Allt sker inom loppet av några sekunder. Det är tekniken och utvecklingen inom IT... (More)
Syftet med uppsatsen är att utröna om General Data Protection Regulation (nedan GDPR) kommer påverka riktad onlinereklam samt undersöka om riktad onlinereklam är ett problem som behöver lagreglering. Uppsatsen har utgått från en rättsdogmatisk metod. GDPR reglerar behandling av personuppgifter och dess syfte är att stärka den personliga integriteten, tilliten och kontrollen över personuppgifter på internet.

Nästan all riktad onlinereklam använder sig av profilering och automatiserat beslutsfattande, vilket regleras i GDPR artikel 22. Genom att personuppgifter samlas in, behandlas och analyseras skapas en profil som säljs på en reklambörs till annonsörer. Allt sker inom loppet av några sekunder. Det är tekniken och utvecklingen inom IT som har möjliggjort tillväxten av riktad onlinereklam. Metoden ökar då den bidrar till en effektivare och billigare marknadsföring. Det är två intressen som står mot varandra, på ena sidan den personliga integriteten och på den andra sidan företagets intresse av marknadsföring. Frågan är vilket av dessa intressen som väger tyngst?

Uppsatsen visar att riktad onlinereklam är ett problem bestående av flera delar och att en lagreglering skulle behövas. Dock kommer inte GDPR artikel 22 i nuvarande formulering och tänkt tillämpning att förändra marknaden för riktad onlinereklam. Därmed kommer inte GDPR uppfylla sitt syfte att stärka kontrollen, tilliten och integriteten på internet över personuppgifter. GDPR i förhållande till riktad onlinereklam ställer mer frågor än vad den besvarar problematiken med riktad onlinereklam. (Less)
Abstract
The purpose of the study is to determine if the General Data Protection Regulation (below GDPR) in practice will affect Online Behavioural Advertising, but also see if Online Behavioural Advertising is an issue that needs to be regulated by law. For the study a legal dogmatic method has been used. GDPR regulates the processing of personal data and its purpose is to strengthen the personal integrity, trust and control over personal data online.

Almost all Online Behavioural Advertising is made by profiling and automated decision-making, which is regulated in GDPR article 22. By collecting, processing and analysing personal data a profile is created, that can be sold on an advertising market. All of this is happening within seconds. It... (More)
The purpose of the study is to determine if the General Data Protection Regulation (below GDPR) in practice will affect Online Behavioural Advertising, but also see if Online Behavioural Advertising is an issue that needs to be regulated by law. For the study a legal dogmatic method has been used. GDPR regulates the processing of personal data and its purpose is to strengthen the personal integrity, trust and control over personal data online.

Almost all Online Behavioural Advertising is made by profiling and automated decision-making, which is regulated in GDPR article 22. By collecting, processing and analysing personal data a profile is created, that can be sold on an advertising market. All of this is happening within seconds. It is the technology and development in IT that have enabled the growth of Online Behavioural Advertising. The method continues to increase since it is a more effective and less expensive way of marketing. There are two interests against each other, on one hand there is the personal integrity and on the other hand there is company’s interests of marketing. The question is which of these interests is the most important?

The study shows that Online Behavioural Advertising is an issue that consists of many parts and that a legislative regulation is needed. However, GDPR article 22 will not, in its current wording and thought of enforcement, change the market of Online Behavioural Advertising. Therefore, GDPR will not fulfil its purpose to strengthen control, trust and integrity over personal data online. In relation to Online Behavioural Advertising, GDPR creates more questions rather than answering the problems surrounding Online Behavioural Advertising. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walldnö, Ebba LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, marknadsrätt.
language
Swedish
id
8940941
date added to LUP
2018-07-04 18:20:44
date last changed
2018-07-04 18:20:44
@misc{8940941,
 abstract   = {The purpose of the study is to determine if the General Data Protection Regulation (below GDPR) in practice will affect Online Behavioural Advertising, but also see if Online Behavioural Advertising is an issue that needs to be regulated by law. For the study a legal dogmatic method has been used. GDPR regulates the processing of personal data and its purpose is to strengthen the personal integrity, trust and control over personal data online. 

Almost all Online Behavioural Advertising is made by profiling and automated decision-making, which is regulated in GDPR article 22. By collecting, processing and analysing personal data a profile is created, that can be sold on an advertising market. All of this is happening within seconds. It is the technology and development in IT that have enabled the growth of Online Behavioural Advertising. The method continues to increase since it is a more effective and less expensive way of marketing. There are two interests against each other, on one hand there is the personal integrity and on the other hand there is company’s interests of marketing. The question is which of these interests is the most important? 

The study shows that Online Behavioural Advertising is an issue that consists of many parts and that a legislative regulation is needed. However, GDPR article 22 will not, in its current wording and thought of enforcement, change the market of Online Behavioural Advertising. Therefore, GDPR will not fulfil its purpose to strengthen control, trust and integrity over personal data online. In relation to Online Behavioural Advertising, GDPR creates more questions rather than answering the problems surrounding Online Behavioural Advertising.},
 author    = {Walldnö, Ebba},
 keyword   = {EU-rätt,marknadsrätt.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En effektiv reglering eller en oförändrad reklammarknad? - En studie om förhållandet mellan riktad onlinereklam och GDPR},
 year     = {2018},
}