Advanced

Offentlig maktutövning gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet - En studie beträffande på vilket sätt, om något, den påverkats av socialdarwinismen

Jivebäck, Karolina LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Samerna utsattes under 1800-talet för den svenska kolonialiseringen av lappmarkerna. Denna uppsats ställer frågan på vilket sätt, om något, den svenska offentliga maktutövningen gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet påverkades av socialdarwinismen. Uppsatsen är avgränsad till att avhandla offentlig maktutövning inom skola, renskötsel, lappväsendet och domkapitlen. Dessa områden visar hur den offentliga maktutövningen i allmänhet såg ut under den aktuella tidsperioden gentemot samerna.

På både nationell och regional nivå har socialdarwinismens påverkan på den offentliga maktutövningen gentemot samerna varit synlig. Teorin har kommit till uttryck i uttalanden, förarbeten och rapporter. Även om det inte... (More)
Samerna utsattes under 1800-talet för den svenska kolonialiseringen av lappmarkerna. Denna uppsats ställer frågan på vilket sätt, om något, den svenska offentliga maktutövningen gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet påverkades av socialdarwinismen. Uppsatsen är avgränsad till att avhandla offentlig maktutövning inom skola, renskötsel, lappväsendet och domkapitlen. Dessa områden visar hur den offentliga maktutövningen i allmänhet såg ut under den aktuella tidsperioden gentemot samerna.

På både nationell och regional nivå har socialdarwinismens påverkan på den offentliga maktutövningen gentemot samerna varit synlig. Teorin har kommit till uttryck i uttalanden, förarbeten och rapporter. Även om det inte förekommit hänvisningar till begreppet socialdarwinism inom den offentliga maktutövningen, har det tydligt framgått att teorin haft en påverkan på maktutövningen antingen direkt eller indirekt. Även samernas politiska mobilisering under den aktuella tidsperioden kan tjäna som bevis på hur den offentliga makten utövades mot dem.

Samerna har i många fall likställts med en underlägsen ras som så småningom skulle komma att dö ut. I andra fall, dock inte lika många, har samerna ansetts vara ensamma om att kunna överleva i fjällmarkerna. Detta ger också uttryck för ett tankesätt baserat på socialdarwinismen, då det handlar om den starkastes överlevnad och naturligt urval. (Less)
Abstract
The Sami people were victims of the colonization by the Swedish during the 19th century. This essay poses the question of how, if any, the public exercise of power by the Swedes against the Sami from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century was influenced by social Darwinism. The essay is delimitated in such a manner to treat and discuss the public exercise of power within school, reindeer husbandry, the authority called ‘lappväsendet’ and the chapters as these specific subjects provides knowledge concerning how the exercise of power generally was acted out at the time against the Sami.

The public exercise of power against the Sami has been influenced by social Darwinism on a regional level as well as on a... (More)
The Sami people were victims of the colonization by the Swedish during the 19th century. This essay poses the question of how, if any, the public exercise of power by the Swedes against the Sami from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century was influenced by social Darwinism. The essay is delimitated in such a manner to treat and discuss the public exercise of power within school, reindeer husbandry, the authority called ‘lappväsendet’ and the chapters as these specific subjects provides knowledge concerning how the exercise of power generally was acted out at the time against the Sami.

The public exercise of power against the Sami has been influenced by social Darwinism on a regional level as well as on a national level. This theory has been expressed in statements, preliminary work and reports. Although there have been no references to the notion of social Darwinism, it has been clearly stated that the theory had an influence on the public exercise of power either directly or indirectly. The Sami political mobilization at the time can also serve as proof of how the public power was used against them.

In many cases, the Sami people have been stigmatized as an inferior race that eventually would become extinct. In other cases, the Sami people have been considered the only people able to survive in the mountain ranges: which also expresses a mindset based on social Darwinism, as it concerns’ natural selection and the survival of the fittest. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jivebäck, Karolina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, samerätt, samer
language
Swedish
id
8940950
date added to LUP
2018-07-04 18:17:53
date last changed
2018-07-04 18:17:53
@misc{8940950,
 abstract   = {The Sami people were victims of the colonization by the Swedish during the 19th century. This essay poses the question of how, if any, the public exercise of power by the Swedes against the Sami from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century was influenced by social Darwinism. The essay is delimitated in such a manner to treat and discuss the public exercise of power within school, reindeer husbandry, the authority called ‘lappväsendet’ and the chapters as these specific subjects provides knowledge concerning how the exercise of power generally was acted out at the time against the Sami.

The public exercise of power against the Sami has been influenced by social Darwinism on a regional level as well as on a national level. This theory has been expressed in statements, preliminary work and reports. Although there have been no references to the notion of social Darwinism, it has been clearly stated that the theory had an influence on the public exercise of power either directly or indirectly. The Sami political mobilization at the time can also serve as proof of how the public power was used against them.

In many cases, the Sami people have been stigmatized as an inferior race that eventually would become extinct. In other cases, the Sami people have been considered the only people able to survive in the mountain ranges: which also expresses a mindset based on social Darwinism, as it concerns’ natural selection and the survival of the fittest.},
 author    = {Jivebäck, Karolina},
 keyword   = {rättshistoria,samerätt,samer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Offentlig maktutövning gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet - En studie beträffande på vilket sätt, om något, den påverkats av socialdarwinismen},
 year     = {2018},
}