Advanced

Normskifte i den juridiska världen - Den kvinnliga kampen för högre juridiska utbildningar och befattningar

Eriksson, Julia LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under första delen av 1900-talet ägde ett normskifte rum i den juridiska världen. Uppsatsen belyser den kvinnliga kampen för högre juridiska utbildningar och befattningar. Denna kamp har varit utdragen, och kvinnornas rättigheter har inte varit självklara. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför det tog så lång tid för kvinnorna att få rättigheterna till högre juridiska utbildningar och tjänster samt varför just Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) blev en viktig faktor för denna kamp.

En diskussion förs i analysen där jag bland annat kommer fram till att kampen handlade om en ändring av den befintliga normen. Kvinnorna mötte stort motstånd från männen, och det var svårt att ändra männens inställning då ändringen innebar... (More)
Under första delen av 1900-talet ägde ett normskifte rum i den juridiska världen. Uppsatsen belyser den kvinnliga kampen för högre juridiska utbildningar och befattningar. Denna kamp har varit utdragen, och kvinnornas rättigheter har inte varit självklara. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför det tog så lång tid för kvinnorna att få rättigheterna till högre juridiska utbildningar och tjänster samt varför just Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) blev en viktig faktor för denna kamp.

En diskussion förs i analysen där jag bland annat kommer fram till att kampen handlade om en ändring av den befintliga normen. Kvinnorna mötte stort motstånd från männen, och det var svårt att ändra männens inställning då ändringen innebar inskränkningar för dem. Det krävdes många små steg för att kvinnorna skulle få möjlighet att konkurrera med männen om de högre juridiska utbildningarna och befattningarna. Varje steg var ett steg i rätt riktning, men de teoretiska ändringarna krävde lång tid för att de också skulle få verkan i praktiken. ABKF blev viktig för de kvinnliga juristerna eftersom föreningen fokuserade på ren professionell kompentens och hade en grundsyn som stämde överens med de kvinnliga juristernas mål. Kvinnorna i ABKF var mycket ihärdiga och påverkade lagstiftaren på flera olika sätt. Den första svenska kvinnliga juristen Elsa Eschelsson blev ABKF:s första ordförande, vilket var av stor betydelse för de kvinnliga juristerna. (Less)
Abstract
During the first part of the 20th century a norm change took place in the legal world. The thesis highlights the female struggle for higher legal education and positions. This struggle has been long, and women’s rights have not been self-evident. The aim of the thesis is to analyse why it took so long for women to gain the rights to higher legal education and positions and why Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) (my translation: Academically educated women’s association) explicitly became an important factor in this struggle.

A discussion is conducted in the analysis where I find, among other things, that the struggle was about a change of the existing norm. Women encountered huge resistance from men, and it was difficult to... (More)
During the first part of the 20th century a norm change took place in the legal world. The thesis highlights the female struggle for higher legal education and positions. This struggle has been long, and women’s rights have not been self-evident. The aim of the thesis is to analyse why it took so long for women to gain the rights to higher legal education and positions and why Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) (my translation: Academically educated women’s association) explicitly became an important factor in this struggle.

A discussion is conducted in the analysis where I find, among other things, that the struggle was about a change of the existing norm. Women encountered huge resistance from men, and it was difficult to change the attitude of the men as a change meant limitations for them. Many small steps were required to allow women to compete with men regarding the higher legal education and positions. Each step was a step in the right direction, but the theoretical changes required a long time for them to also take effect in practice. ABKF became important to the female lawyers because the association focused on pure professional competencies and had a view that was in line with the goals of the female lawyers. The women in ABKF were very persistent and influenced the legislator in several different ways. The first Swedish female lawyer Elsa Eschelsson became the first president of ABKF, which was of great importance to the female lawyers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria
language
Swedish
id
8940971
date added to LUP
2018-07-04 18:19:36
date last changed
2018-07-04 18:19:36
@misc{8940971,
 abstract   = {During the first part of the 20th century a norm change took place in the legal world. The thesis highlights the female struggle for higher legal education and positions. This struggle has been long, and women’s rights have not been self-evident. The aim of the thesis is to analyse why it took so long for women to gain the rights to higher legal education and positions and why Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) (my translation: Academically educated women’s association) explicitly became an important factor in this struggle. 

A discussion is conducted in the analysis where I find, among other things, that the struggle was about a change of the existing norm. Women encountered huge resistance from men, and it was difficult to change the attitude of the men as a change meant limitations for them. Many small steps were required to allow women to compete with men regarding the higher legal education and positions. Each step was a step in the right direction, but the theoretical changes required a long time for them to also take effect in practice. ABKF became important to the female lawyers because the association focused on pure professional competencies and had a view that was in line with the goals of the female lawyers. The women in ABKF were very persistent and influenced the legislator in several different ways. The first Swedish female lawyer Elsa Eschelsson became the first president of ABKF, which was of great importance to the female lawyers.},
 author    = {Eriksson, Julia},
 keyword   = {Rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normskifte i den juridiska världen - Den kvinnliga kampen för högre juridiska utbildningar och befattningar},
 year     = {2018},
}