Advanced

De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating

Åberg, Alice LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. Den här uppsatsen diskuterar hur rättsordningen på olika sätt befattar sig, eller borde befatta sig, med överenskommelser om sugardating.

Uppsatsen visar att överenskommelser om sugardating har en tydlig avtalsrättslig karaktär. Avtalen rör olika tjänster av känslomässig intimitet och umgänge, i utbyte mot någon form av ersättning. Överenskommelser om sugardating kan alltså till sin form klassificeras som ett... (More)
Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. Den här uppsatsen diskuterar hur rättsordningen på olika sätt befattar sig, eller borde befatta sig, med överenskommelser om sugardating.

Uppsatsen visar att överenskommelser om sugardating har en tydlig avtalsrättslig karaktär. Avtalen rör olika tjänster av känslomässig intimitet och umgänge, i utbyte mot någon form av ersättning. Överenskommelser om sugardating kan alltså till sin form klassificeras som ett civilrättsligt avtal. Uppsatsen diskuterar sedan om sugardating skulle kunna vara ett pactum turpe – ett osedligt avtal som inte omfattas av rättsordningens skyddsintresse. Den praxis som finns kring osedlighet och pactum turpe kan tolkas som att personliga frågor inte ska låtas påverkas av ekonomisk ersättning. Detta talar för att sugardating skulle klassas som pactum turpe vid en domstolsprövning. Samtidigt kan det finnas civilrättsliga aspekter i dessa överenskommelser som inte är att betrakta som osedliga. Det är också svårt att bedöma det omoraliska i sugardating, eftersom det osedliga i ett pactum turpe ska stämma överens med en enhetlig samhällssyn på vad som är moraliskt och etiskt förkastligt. Doktrinen och praxisen kring pactum turpe är inte tillräckligt förutsägbar eller omfattande för att några slutsatser ska kunna dras.

Sugardatingen sätts slutligen i relation till teorier om emotional labour, som beskriver den psykologiska effekten av att sälja känslor på en kapitalistisk arbetsmarknad. Uppsatsen diskuterar huruvida sugardating är en form av emotional labour och hur detta påverkar de personer som ägnar sig åt det, och även hur detta återspeglar en kapitalistisk samhällsutveckling. Slutsatsen blir att sugardating är problematiskt ur ett flertal perspektiv, på både individ- och samhällsnivå, och att det därför kan vara önskvärt att rättsordningen befattar sig med fenomenet. (Less)
Abstract
Sugardating constitutes the practise when someone – most commonly an older man – in different ways pays another – most commonly a younger woman – for company and intimacy. While paying for sexual services is illegal in Swedish law, buying the service of emotional intimacy is left without interference from the legal system. This essay will discuss how sugardating agreements are being managed, or should be managed, by the Swedish legal system.

The essay concludes that sugardating agreements have similarities to traditional contractual law agreements. In the agreements, emotional intimacy is being traded for different kinds of allowances and economical compensations. The essay argues that sugardating agreements are to be classified as... (More)
Sugardating constitutes the practise when someone – most commonly an older man – in different ways pays another – most commonly a younger woman – for company and intimacy. While paying for sexual services is illegal in Swedish law, buying the service of emotional intimacy is left without interference from the legal system. This essay will discuss how sugardating agreements are being managed, or should be managed, by the Swedish legal system.

The essay concludes that sugardating agreements have similarities to traditional contractual law agreements. In the agreements, emotional intimacy is being traded for different kinds of allowances and economical compensations. The essay argues that sugardating agreements are to be classified as contracts within the private law. Furthermore, the essay explores if sugardating agreements could be a so-called pactum turpe – immoral agreements that do not deserve to fall under the protection of the legal system. The precedents concerning pactum turpe can be understood as reluctant to let personal issues and concerns be influenced by economic compensations. Considering this, sugardating agreements could be classified as a pactum turpe. On the other hand, there could still be aspects of the sugardating agreements that are not immoral. Furthermore, it is difficult to determine what the immorality of the sugardating agreement constitutes of, since it according to the pactum turpe doctrine must reflect a coherent view on morality that is representable for the whole society. However, the doctrine and precedents concerning pactum turpe is neither extensive nor predictable enough to draw any satisfying conclusions.

Finally, the essay examines how sugardating relates to the theory of emotional labour, which describes the psychological effect of selling emotions on a capitalist labour market. I argue that sugardating is a form of emotional labour and discuss how this is affecting the people who preform it and how this reflects a capitalist development of the society. The conclusion drawn is that sugardating is problematic in several perspectives, both for individuals and the society. Therefor, some kind of interference from the legal system could be of value. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Alice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Civilrätt, private law, sugardating, emotional labour
language
Swedish
id
8941009
date added to LUP
2018-07-04 18:18:51
date last changed
2018-07-04 18:18:51
@misc{8941009,
 abstract   = {Sugardating constitutes the practise when someone – most commonly an older man – in different ways pays another – most commonly a younger woman – for company and intimacy. While paying for sexual services is illegal in Swedish law, buying the service of emotional intimacy is left without interference from the legal system. This essay will discuss how sugardating agreements are being managed, or should be managed, by the Swedish legal system. 

The essay concludes that sugardating agreements have similarities to traditional contractual law agreements. In the agreements, emotional intimacy is being traded for different kinds of allowances and economical compensations. The essay argues that sugardating agreements are to be classified as contracts within the private law. Furthermore, the essay explores if sugardating agreements could be a so-called pactum turpe – immoral agreements that do not deserve to fall under the protection of the legal system. The precedents concerning pactum turpe can be understood as reluctant to let personal issues and concerns be influenced by economic compensations. Considering this, sugardating agreements could be classified as a pactum turpe. On the other hand, there could still be aspects of the sugardating agreements that are not immoral. Furthermore, it is difficult to determine what the immorality of the sugardating agreement constitutes of, since it according to the pactum turpe doctrine must reflect a coherent view on morality that is representable for the whole society. However, the doctrine and precedents concerning pactum turpe is neither extensive nor predictable enough to draw any satisfying conclusions. 

Finally, the essay examines how sugardating relates to the theory of emotional labour, which describes the psychological effect of selling emotions on a capitalist labour market. I argue that sugardating is a form of emotional labour and discuss how this is affecting the people who preform it and how this reflects a capitalist development of the society. The conclusion drawn is that sugardating is problematic in several perspectives, both for individuals and the society. Therefor, some kind of interference from the legal system could be of value.},
 author    = {Åberg, Alice},
 keyword   = {Civilrätt,private law,sugardating,emotional labour},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating},
 year     = {2018},
}