Advanced

Upprättelse för överträdelser av Europakonventionen – till vilket pris? - En kritisk granskning av fördelningen av rättegångskostnader i mål om konventionsöverträdelser ur ett Access to Justice-perspektiv

Wide, Erica LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
One way for individuals to assert their rights and receive compensation for damage when their rights have been violated, is to litigate for action for damages. The cost of litigating has for long been subject of discussion regarding individuals’ possibilities to claim their rights against the public. The matter was given a central role in the Access to Justice discussion in the 1970s. This essay explores how the cost of litigation affects individuals’ possibilities to claim their rights, when having reason to believe they have been subjected to a violation of the European Convention of Human Rights, from an Access to Justice perspective.

The study shows that according to the Access to Justice theory, litigation costs can be a barrier... (More)
One way for individuals to assert their rights and receive compensation for damage when their rights have been violated, is to litigate for action for damages. The cost of litigating has for long been subject of discussion regarding individuals’ possibilities to claim their rights against the public. The matter was given a central role in the Access to Justice discussion in the 1970s. This essay explores how the cost of litigation affects individuals’ possibilities to claim their rights, when having reason to believe they have been subjected to a violation of the European Convention of Human Rights, from an Access to Justice perspective.

The study shows that according to the Access to Justice theory, litigation costs can be a barrier for individuals’ effective access to justice. If an individuals’ case against the state is dismissed on its merits, the individual is liable to pay the states’ litigation costs. However, if the individual had reasonable cause to start trial, the court can appoint each party to take responsibility for their own costs. The study shows that the difficulty to assess how the costs will be assigned, might restrain individuals with justified claims from asserting their rights. The barrier is likely to be of greater significance for groups with low financial resources.

The Access to Justice theory suggests alternative dispute resolutions as effective reforms. However, alternative dispute resolutions can be criticized from a perspective of rule of law. Effective access to justice can instead be created by increasing individuals’ awareness of their rights and how to assert these. Another potential improvement could be that individuals with justified claims could have their costs reimbursed. Furthermore, the essay demonstrates a need to discuss individuals’ practical possibilities to claim their rights. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett sätt för enskilda att försvara sina rättigheter som följer av Europakonventionen och få upprättelse för en överträdelse, är att väcka skadeståndstalan i domstol. Rättegångskostnadernas inverkan på enskildas möjlighet att försvara sina rättigheter gentemot staten har länge varit föremål för diskussion och frågan fick en central roll i teorin om Access to Justice på 1970-talet. Uppsatsen utreder hur fördelningen av rättegångskostnader påverkar enskildas möjligheter att försvara sina rättigheter vid överträdelser av Europakonventionen genom att väcka talan i domstol, ur ett Access to Justice-perspektiv.

Uppsatsen visar att utifrån ett Access to Justice-perspektiv kan rättegångskostnader vara en barriär för enskildas tillgång till... (More)
Ett sätt för enskilda att försvara sina rättigheter som följer av Europakonventionen och få upprättelse för en överträdelse, är att väcka skadeståndstalan i domstol. Rättegångskostnadernas inverkan på enskildas möjlighet att försvara sina rättigheter gentemot staten har länge varit föremål för diskussion och frågan fick en central roll i teorin om Access to Justice på 1970-talet. Uppsatsen utreder hur fördelningen av rättegångskostnader påverkar enskildas möjligheter att försvara sina rättigheter vid överträdelser av Europakonventionen genom att väcka talan i domstol, ur ett Access to Justice-perspektiv.

Uppsatsen visar att utifrån ett Access to Justice-perspektiv kan rättegångskostnader vara en barriär för enskildas tillgång till rättvisa. Det svenska rättegångskostnadssystemet bygger på huvudregeln att tappande part bär sina egna och vinnande parts rättegångskostnader. Om en enskild haft skälig anledning att få sin sak prövad, kan en kvittning av rättegångskostnaderna ske. Resultatet visar att det finns en svårighet i att värdera sitt anspråk och att detta riskerar att avhålla enskilda med befogade anspråk från att väcka talan. Rättegångskostnadernas avhållande verkan riskerar att slå hårdare mot enskilda med sämre ekonomiska förutsättningar och mindre juridisk kompetens.

Access to Justice-teorins lösningsförslag, alternativ till tvistlösning, har vid analys visat sig kunna kritiseras på grund av att ett antal rättssäkerhetsgarantier riskerar att gå förlorade. Studien föranleder att ökad information till enskilda om deras rättigheter och hur de försvarar dessa skulle kunna vara en lämplig lösning. Enskildas tillgång till rättvisa skulle även förbättras genom att enskilda ges möjligheten att få sina egna rättegångskostnader ersatta när det funnits skälig anledning att få saken prövad. Uppsatsen visar även att det finns ett behov av att diskutera enskildas praktiska möjligheter att försvara sina rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wide, Erica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, rättegångskostnader, Access to Justice, Europakonventionen
language
Swedish
id
8941016
date added to LUP
2018-07-04 18:17:21
date last changed
2018-07-04 18:17:21
@misc{8941016,
 abstract   = {One way for individuals to assert their rights and receive compensation for damage when their rights have been violated, is to litigate for action for damages. The cost of litigating has for long been subject of discussion regarding individuals’ possibilities to claim their rights against the public. The matter was given a central role in the Access to Justice discussion in the 1970s. This essay explores how the cost of litigation affects individuals’ possibilities to claim their rights, when having reason to believe they have been subjected to a violation of the European Convention of Human Rights, from an Access to Justice perspective. 

The study shows that according to the Access to Justice theory, litigation costs can be a barrier for individuals’ effective access to justice. If an individuals’ case against the state is dismissed on its merits, the individual is liable to pay the states’ litigation costs. However, if the individual had reasonable cause to start trial, the court can appoint each party to take responsibility for their own costs. The study shows that the difficulty to assess how the costs will be assigned, might restrain individuals with justified claims from asserting their rights. The barrier is likely to be of greater significance for groups with low financial resources. 

The Access to Justice theory suggests alternative dispute resolutions as effective reforms. However, alternative dispute resolutions can be criticized from a perspective of rule of law. Effective access to justice can instead be created by increasing individuals’ awareness of their rights and how to assert these. Another potential improvement could be that individuals with justified claims could have their costs reimbursed. Furthermore, the essay demonstrates a need to discuss individuals’ practical possibilities to claim their rights.},
 author    = {Wide, Erica},
 keyword   = {Processrätt,rättegångskostnader,Access to Justice,Europakonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upprättelse för överträdelser av Europakonventionen – till vilket pris? - En kritisk granskning av fördelningen av rättegångskostnader i mål om konventionsöverträdelser ur ett Access to Justice-perspektiv},
 year     = {2018},
}