Advanced

Myndighetsrekommendationer i rättskipningen - Högsta förvaltningsdomstolens användning av Skatteverkets icke-bindande regler i ljuset av regeringsformens normsystem

Goss, Joseph LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats granskas Högsta förvaltningsdomstolens användning av icke-bindande myndighetsregler, rekommendationer, vid rättskipningen i skattemål i relation till regeringsformens normsystem. Detta görs genom att använda en rättsdogmatisk metod med ett rättsutvecklingsperspektiv och en internkritisk syn på rättsordningen.

Regeringsformens norm- och normgivningssystem ställer upp strikta ramar för regler om skatteuttag. Rätten att utfärda sådana regler förbehålls i huvudsak den folkvalda riksdagen. Trots detta har myndighetsrekommendationer som exempelvis Skatteverkets allmänna råd en styrande inverkan på rättstillämpningen. Dessa rekommendationer regleras inte i regeringsformen vilket ger upphov till principiella frågor om huruvida... (More)
I denna uppsats granskas Högsta förvaltningsdomstolens användning av icke-bindande myndighetsregler, rekommendationer, vid rättskipningen i skattemål i relation till regeringsformens normsystem. Detta görs genom att använda en rättsdogmatisk metod med ett rättsutvecklingsperspektiv och en internkritisk syn på rättsordningen.

Regeringsformens norm- och normgivningssystem ställer upp strikta ramar för regler om skatteuttag. Rätten att utfärda sådana regler förbehålls i huvudsak den folkvalda riksdagen. Trots detta har myndighetsrekommendationer som exempelvis Skatteverkets allmänna råd en styrande inverkan på rättstillämpningen. Dessa rekommendationer regleras inte i regeringsformen vilket ger upphov till principiella frågor om huruvida rekommendationernas användning i förvaltning och rättskipning i praktiken innebär en förskjutning av normgivningsmakten på skatteområdet bort från riksdagen.

Undersökningen av praxis från HFD sträcker sig från 1974 års RF ikraftträdande till idag. De granskade rättsfallen visar en rättsutveckling där domstolen till en början tillmätte rekommendationerna en betydande auktoritet och idag intar en mer självständig hållning till dem. Även idag kan dock HFD avgöra ett skattemåls utgång på basis av en rekommendation, men argumentet för detta är inte regelns inneboende auktoritet utan den enskildes befogade förväntningar. Domstolen erkänner sig absolut inte till någon allmän bundenhet till myndighetsrekommendationer.

Författaren bedömer dagens ordning som överlag tillfredsställande utan uppenbara interna brister. De principiella frågorna finns kvar, men är av begränsad praktisk betydelse. En möjlig förbättring vore att införa en grundläggande reglering av myndighetsrekommendationer i regeringsformen. (Less)
Abstract
The thesis examines the use of non-binding administrative regulation, or recommendations, in the tax case law of the Swedish Supreme Administrative Court in light of the hierarchy of regulation prescribed by the Instrument of Government. This is done using a legal-dogmatic method with a development perspective and an internally critical view of the law.

The hierarchy of regulation and law-making of the Instrument of Government sets strict limits on statutes concerning taxation. The power to make such statutes is mainly reserved for the popularly-elected Parliament. However, recommendations such as the “general advice” of the Swedish Tax Agency exert a directing influence over the application of tax law. These recommendations are not... (More)
The thesis examines the use of non-binding administrative regulation, or recommendations, in the tax case law of the Swedish Supreme Administrative Court in light of the hierarchy of regulation prescribed by the Instrument of Government. This is done using a legal-dogmatic method with a development perspective and an internally critical view of the law.

The hierarchy of regulation and law-making of the Instrument of Government sets strict limits on statutes concerning taxation. The power to make such statutes is mainly reserved for the popularly-elected Parliament. However, recommendations such as the “general advice” of the Swedish Tax Agency exert a directing influence over the application of tax law. These recommendations are not covered by the Instrument of Government, raising fundamental questions about whether the use of recommendations on the administrative and court levels in practice result in a shift of statute- making power on taxation away from Parliament.

The examination of the case law of the Supreme Administrative Court extends from the entry into force of the 1974 Instrument of Government to the present day. The cases show a legal evolution where the Court initially considered recommendations to be authoritative, whereas it today acts more independently of them. The Court does at times let a recommendation determine the outcome of a case, but this is now done due to the legitimate expectations of the taxpayer, not the authority of the recommendation. The Court certainly does not consider itself bound by the recommendations.

The assessment of the author is that the current order is largely satisfactory without obvious internal discrepancies. The fundamental questions remain, but they are of limited practical concern. A possible improvement would be to introduce a rudimentary regulatory framework for non-binding recommendations in the Instrument of Government. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Goss, Joseph LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Statsrätt, Skatterätt, Skatteverkets allmänna råd
language
Swedish
id
8941022
date added to LUP
2018-07-04 18:17:37
date last changed
2018-07-04 18:17:37
@misc{8941022,
 abstract   = {The thesis examines the use of non-binding administrative regulation, or recommendations, in the tax case law of the Swedish Supreme Administrative Court in light of the hierarchy of regulation prescribed by the Instrument of Government. This is done using a legal-dogmatic method with a development perspective and an internally critical view of the law.

The hierarchy of regulation and law-making of the Instrument of Government sets strict limits on statutes concerning taxation. The power to make such statutes is mainly reserved for the popularly-elected Parliament. However, recommendations such as the “general advice” of the Swedish Tax Agency exert a directing influence over the application of tax law. These recommendations are not covered by the Instrument of Government, raising fundamental questions about whether the use of recommendations on the administrative and court levels in practice result in a shift of statute- making power on taxation away from Parliament.

The examination of the case law of the Supreme Administrative Court extends from the entry into force of the 1974 Instrument of Government to the present day. The cases show a legal evolution where the Court initially considered recommendations to be authoritative, whereas it today acts more independently of them. The Court does at times let a recommendation determine the outcome of a case, but this is now done due to the legitimate expectations of the taxpayer, not the authority of the recommendation. The Court certainly does not consider itself bound by the recommendations.

The assessment of the author is that the current order is largely satisfactory without obvious internal discrepancies. The fundamental questions remain, but they are of limited practical concern. A possible improvement would be to introduce a rudimentary regulatory framework for non-binding recommendations in the Instrument of Government.},
 author    = {Goss, Joseph},
 keyword   = {Statsrätt,Skatterätt,Skatteverkets allmänna råd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Myndighetsrekommendationer i rättskipningen - Högsta förvaltningsdomstolens användning av Skatteverkets icke-bindande regler i ljuset av regeringsformens normsystem},
 year     = {2018},
}