Advanced

Inspiration eller imitation? - Modeprodukters immaterialrättsliga skydd mot efterbildning

Wellgren, Olivia LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The Swedish fashion industry has expanded the past years and there is a great interest in Swedish fashion, as well internationally as nationally. According to Swedish law fashion products are protected by Copyright and design protection. Therefore there is an overlapping protection. Copyright arises formless and design protection arises by registration or formless through an EU-regulation. To obtain Copyright the product has to be originally and independent. Based only on the legal text it is not possible to comprehend the actual meaning of these requirements. To obtain design protection the product has to fulfill the requirements of innovation and distinction.

The purpose behind the Swedish design protection law was to prevent... (More)
The Swedish fashion industry has expanded the past years and there is a great interest in Swedish fashion, as well internationally as nationally. According to Swedish law fashion products are protected by Copyright and design protection. Therefore there is an overlapping protection. Copyright arises formless and design protection arises by registration or formless through an EU-regulation. To obtain Copyright the product has to be originally and independent. Based only on the legal text it is not possible to comprehend the actual meaning of these requirements. To obtain design protection the product has to fulfill the requirements of innovation and distinction.

The purpose behind the Swedish design protection law was to prevent unauthorized reproduction of fashion products. However the law did not fulfill the purpose as desired and therefore fashion products are mostly protected by Copyright. Since the fashion industry is based on inspiration from previous patterns, models and shapes it allows more far-reaching reproduction than other industries. This creates a series of complex problems. On one hand designers want their creations to get imitated and the fashion trends to spread to all people. On the other hand it can be harmful to the fashion industry and market if too far-reaching reproduction is allowed.

In a constitutional state it is important that the law is clear and predictable. Even though the Copyright law is not completely clear and predictable it does not necessarily means that the constitutional state is not valid, due to the fact that the court of law has certain flexibility in their legal assessment within the case law. It has been shown that fashion products easily can obtain Copyright and consequently the protection scope is narrow. Fashion products are basically only protected against identical imitations. A well adjusted design law is suitable in order to meet the actual needs of the fashion industry. (Less)
Abstract (Swedish)
Den svenska modebranschen har expanderat de senaste åren och intresset för svenskt mode är stort likväl internationellt som nationellt. I svensk rätt skyddas modeprodukter av upphovsrätten samt mönsterrätten och det finns således i viss mån ett överlappande skydd. Upphovsrätt uppkommer formlöst och mönsterskydd uppkommer genom registrering eller formlöst enligt förordningen. För att erhålla upphovsrätt ska kravet på verkshöjd vara uppfyllt, vilket innebär verket ska vara originellt och självständigt. Enbart utifrån lagtextens diffusa utformning går det inte att utläsa vad dessa krav egentligen innebär. Kraven för mönsterskydd är nyhet och särprägel.

Mönsterskyddslagens syfte var b.la. att skydda modeprodukter och motverka en alltför... (More)
Den svenska modebranschen har expanderat de senaste åren och intresset för svenskt mode är stort likväl internationellt som nationellt. I svensk rätt skyddas modeprodukter av upphovsrätten samt mönsterrätten och det finns således i viss mån ett överlappande skydd. Upphovsrätt uppkommer formlöst och mönsterskydd uppkommer genom registrering eller formlöst enligt förordningen. För att erhålla upphovsrätt ska kravet på verkshöjd vara uppfyllt, vilket innebär verket ska vara originellt och självständigt. Enbart utifrån lagtextens diffusa utformning går det inte att utläsa vad dessa krav egentligen innebär. Kraven för mönsterskydd är nyhet och särprägel.

Mönsterskyddslagens syfte var b.la. att skydda modeprodukter och motverka en alltför långtgående efterbildningsverksamhet. Emellertid kom mönsterskyddslagen inte att tillfredsställa skyddsbehovet på önskvärt vis. Således skyddas modeprodukter till största del av upphovsrätten istället. Det har konstaterats att efterbildning bör tålas i högre grad i modebranschen jämfört med andra branscher. Modebranschen baseras delvis på inspiration av tidigare former, mönster och modeller vilket skapar en komplex problematik. Å ena sidan vill designers få viss draghjälp genom att deras verk efterliknas och därmed kan trenderna spridas även till den kollektiva massan. Å andra sidan är det skadligt med en marknad som tillåter efterbildning i alltför hög grad.

Lagstiftningen måste vara tydlig och förutsebar för att en stat ska anses vara rättssäker. Emellertid kan väl motiverad praxis mildra en lagstiftning som inte är helt optimal, vilket är fallet på upphovsrättens område. Av praxis har framgått kravet på verkshöjd är enkelt att uppnå. Däremot har skyddsomfånget visat sig vara snävt och trots att en modeprodukt erhåller upphovsrätt skyddas den enbart mot efterbildningar som är i princip identiska originalprodukten. En väl utformad och anpassad mönsterskyddlag är lämpligt för att tillgodose modeprodukters faktiska skyddsbehov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wellgren, Olivia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
immaterialrätt, modeprodukter, efterbildning
language
Swedish
id
8941024
date added to LUP
2018-07-04 18:18:38
date last changed
2018-07-04 18:18:38
@misc{8941024,
 abstract   = {The Swedish fashion industry has expanded the past years and there is a great interest in Swedish fashion, as well internationally as nationally. According to Swedish law fashion products are protected by Copyright and design protection. Therefore there is an overlapping protection. Copyright arises formless and design protection arises by registration or formless through an EU-regulation. To obtain Copyright the product has to be originally and independent. Based only on the legal text it is not possible to comprehend the actual meaning of these requirements. To obtain design protection the product has to fulfill the requirements of innovation and distinction. 

The purpose behind the Swedish design protection law was to prevent unauthorized reproduction of fashion products. However the law did not fulfill the purpose as desired and therefore fashion products are mostly protected by Copyright. Since the fashion industry is based on inspiration from previous patterns, models and shapes it allows more far-reaching reproduction than other industries. This creates a series of complex problems. On one hand designers want their creations to get imitated and the fashion trends to spread to all people. On the other hand it can be harmful to the fashion industry and market if too far-reaching reproduction is allowed.

In a constitutional state it is important that the law is clear and predictable. Even though the Copyright law is not completely clear and predictable it does not necessarily means that the constitutional state is not valid, due to the fact that the court of law has certain flexibility in their legal assessment within the case law. It has been shown that fashion products easily can obtain Copyright and consequently the protection scope is narrow. Fashion products are basically only protected against identical imitations. A well adjusted design law is suitable in order to meet the actual needs of the fashion industry.},
 author    = {Wellgren, Olivia},
 keyword   = {immaterialrätt,modeprodukter,efterbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inspiration eller imitation? - Modeprodukters immaterialrättsliga skydd mot efterbildning},
 year     = {2018},
}