Advanced

Beslagsförbudet mellan närstående i förhållande till insiderbrott

Sedvall, Andrea LU (2018) LAGF03 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
På 1970-talet infördes Sveriges första förbud mot insiderhandel, med syfte att upprätthålla ett högt förtroende för värdepappersmarknaden. Sedan tillkomsten har insiderlagstiftningen kritiserats kraftigt. Den främsta grunden för kritiken har varit det låga antalet fällande domar. En anledning till svårigheten att lagföra insiderbrott är att en stor mängd insiderinformation skickas mellan närstående. Åklagaren är då förhindrad att ta sådan bevisning i beslag på grund av beslagsförbudet av skriftliga meddelanden som skickats mellan närstående som återfinns i 27 kap. 2§ 2 st RB. Syftet med beslagsförbudet är att skydda förtroligheten mellan närstående eftersom sådana meddelanden anses vara särskilt integritetskänsliga. Enligt EBM tvingas... (More)
På 1970-talet infördes Sveriges första förbud mot insiderhandel, med syfte att upprätthålla ett högt förtroende för värdepappersmarknaden. Sedan tillkomsten har insiderlagstiftningen kritiserats kraftigt. Den främsta grunden för kritiken har varit det låga antalet fällande domar. En anledning till svårigheten att lagföra insiderbrott är att en stor mängd insiderinformation skickas mellan närstående. Åklagaren är då förhindrad att ta sådan bevisning i beslag på grund av beslagsförbudet av skriftliga meddelanden som skickats mellan närstående som återfinns i 27 kap. 2§ 2 st RB. Syftet med beslagsförbudet är att skydda förtroligheten mellan närstående eftersom sådana meddelanden anses vara särskilt integritetskänsliga. Enligt EBM tvingas flera förundersökningar rörande insiderbrott varje år läggas ner på grund av att bevisningen träffas av beslagsförbudet.

Regeringen beslutade den 17 mars år 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om beslag och husrannsakan. Detta utmynnade i betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov. Deras förslag var att beslagsförbudet mellan närstående skulle slopas helt.

Ett borttagande av beslagsförbudet skulle innebära att ökad effektivitet vid lagföringen av insiderbrott prioriteras till nackdel för enskildas integritet. Uppsatsens slutsats är att intresset av ökad effektivitet i detta fall inte är ett tillräckligt viktigt motstående intresse för att kunna rättfärdiga att så pass integritetskränkande meddelanden ska kunna tas i beslag vid insiderbrott. (Less)
Abstract
Sweden's first ban on insider trading was introduced in the 1970s. The aim of the legislation was to maintain high confidence in the securities market. Since then, the legal field has been subject to extensive critizism due to the low number of convictions. The difficulty of taking legal proceedings against insider crimes is due to many reasons; one being that a large amount of insider information is sent between related parties. The prosecutor is in those situations prevented from using such evidence because of the confiscation ban on written messages sent between related parties contained in the Code of Judicial Procedure, chapter 27 article 2. The purpose of the confiscation ban is to protect confidentiality between related parties, as... (More)
Sweden's first ban on insider trading was introduced in the 1970s. The aim of the legislation was to maintain high confidence in the securities market. Since then, the legal field has been subject to extensive critizism due to the low number of convictions. The difficulty of taking legal proceedings against insider crimes is due to many reasons; one being that a large amount of insider information is sent between related parties. The prosecutor is in those situations prevented from using such evidence because of the confiscation ban on written messages sent between related parties contained in the Code of Judicial Procedure, chapter 27 article 2. The purpose of the confiscation ban is to protect confidentiality between related parties, as such messages are considered to be particularly sensitive. According to the Swedish Economic Crime Authority, several preliminary investigations on insider crimes are terminated every year due to the fact that the evidence is met by the confiscation ban.

The Swedish government decided on March 17, 2016, to appoint a special investigator with the task of reviewing the rules on confiscation and search. This resulted in the report Confiscation and search of premises - a regulatory framework for today's needs. Their proposal was to remove the confiscation ban between related parties.

A removement of the confiscation ban between related parties would result in an increased efficiency of the enforcement of insider crimes. However, it would also result in a loss of individuals' right to integrity. The conclusion of this essay is that the interest of increased efficiency is not a sufficiently important opposing interest to be able to justify confiscation of messages sent between related parties. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sedvall, Andrea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, straffrätt, insiderbrott
language
Swedish
id
8941053
date added to LUP
2018-07-04 18:29:38
date last changed
2018-07-04 18:29:38
@misc{8941053,
 abstract   = {Sweden's first ban on insider trading was introduced in the 1970s. The aim of the legislation was to maintain high confidence in the securities market. Since then, the legal field has been subject to extensive critizism due to the low number of convictions. The difficulty of taking legal proceedings against insider crimes is due to many reasons; one being that a large amount of insider information is sent between related parties. The prosecutor is in those situations prevented from using such evidence because of the confiscation ban on written messages sent between related parties contained in the Code of Judicial Procedure, chapter 27 article 2. The purpose of the confiscation ban is to protect confidentiality between related parties, as such messages are considered to be particularly sensitive. According to the Swedish Economic Crime Authority, several preliminary investigations on insider crimes are terminated every year due to the fact that the evidence is met by the confiscation ban. 

The Swedish government decided on March 17, 2016, to appoint a special investigator with the task of reviewing the rules on confiscation and search. This resulted in the report Confiscation and search of premises - a regulatory framework for today's needs. Their proposal was to remove the confiscation ban between related parties. 

A removement of the confiscation ban between related parties would result in an increased efficiency of the enforcement of insider crimes. However, it would also result in a loss of individuals' right to integrity. The conclusion of this essay is that the interest of increased efficiency is not a sufficiently important opposing interest to be able to justify confiscation of messages sent between related parties.},
 author    = {Sedvall, Andrea},
 keyword   = {Processrätt,straffrätt,insiderbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslagsförbudet mellan närstående i förhållande till insiderbrott},
 year     = {2018},
}